Skip to main content

Full text of "Level 49 (Oct-2001)"

See other formats


IJJ 

> Interoatiooal Ga W 

CM 
http://www.level.ro „lfs all about GAMES" • 10/2001 • 49.000 lei 
■^ 

;> <^JOC> <^COMPUTER^ 
Plictiseala 

Plictiseala www.level.ro 

locul nostru de Tntalnire Editorial 
,'>?ij^' Gaming Europa 
Toctnoi m-am Tntors de la Londro, de lo 
ECTS [European Computer Trade Show), 
cu impresii pe cal de variote, pe atat de 
conttodiclorii. Dar, pentru inceput, trebuie s6 v6 
morturisesc ca imj pare rau co nu v-om oferil inca 
din acesi numar Jnformatii despre acest mare 
torg ol induslriei jocutilor, dor a fosi prea lorziu 
5J revistc c ttebuil sa piece spre voi Iveti afia Insd 
delalii in numorul viiior). Oticum, a tost un iarg nu 
enorm, nu foofle zgomotos si nJci focrte octiv. 
Dor chiot si 050 o (re)demonstfol un lucru: exisia 
o induslrie a jocurilof in permonenia expansiune. 
Asia mo ttimite cu gondul lo o ofirmotie pe core 
am facul-o Tn editorialul din luna septembrie: eta 
jocurilor create din posiune, ocosd, cu un pii- 
eten, a opus. Orice or spune unii sou cllii, sunt 
ferm convins cd ajo stau lucrurile si ECTS mi-o 
demonstroi-o din plin. Un lucru este sigur: nu ne 
moi pulem permite so discutom nici cliior despre 
cose producatoore de |OCuri, pentru c6 lermino- 
logia, CO si tehnologio, o ovansot. Acum, eel 
pulin in larile dezvollote, se vorbeste despre 
corporatii, despre gigonli cotoii foorte sus la 
bursele cele mai importonle, despre componii 
core efectiv genereoza jocuri cu fonduri suficienl 
de mart pentru producereo unui film sofisticat cu 
oclori de prima mano. 

Dor de ce sa vorbesc despre anvergura 
unei industrii pe core o cunoostem, practic, deja, 
cu totiiS E poate moi bine sd va spun co un 
show CO ECTS face co lumeo jocurilor sa se mis- 
\e si revisie co LEVEL so occelereze odata cu ea. 
Pot fi chior mandru cd revista noostra e acum 
mai cunoscutd si moi opreciold Cei core incd nu 
o cunosteou ou rdmos pidcul surpnnsi de ceeo 
ce se intompio in domeniul presei de goming din 
Romania ^i toii, fdro exceptie [si, sincer, fara exa- 
gerore), s-ou interesol de cititori, de ce mai joaco ... romanii apreciaza jocunle 

de calitate si realmente se pricep, 

dezbat probleme pe forumuri si 

discuta si gandescTntr-un mod 

poate chiar mai profund si mai de 

calitate decat cei din tarile cu 

„traditie" si experienta Tn gaming. ei pe ploiurile mioritice, de ce hardware dispune 
romonasul nostru, Au com sirombal ei din nas 
cand au auzit ca piroteno e incd in floare [de 
porco nu stiou dejo,..), co bonii sunt pulini, cd 
economio nu vrea ji nu vrea sd se opreasco din 
cozul, dor le-am demonsirat co exista potential, 
CO romonii opreciozd |OCurile de colitote si ca 
reolmenle se pricep, c5 dezbat probleme pe foru- 
muri si cd discuta si gondesc intr-un mod poate 
chiar moi profund 51 mai de calitate decdt cei din 
tarile cu „tradilie" si experienld in gaming. In fine, 
la ECTS, LEVEL a incercol sd fie o voce a romo- 
nilor pe core Tnceorcd si isi dore^te so Ti repre- 
zinte si vo garantez cd o fost ouzita ^i ctiiar 
oprecialo. Alot limp cot revislo ore suport real in 
lord si in sirdindtate putem spune co suntem un 
nume, o voce si putem sd ne impunem Desigur, 
la bozo, totui depinde de voi, de ciliiori. Chiar si 
marile corporatii depind, in definitiv, de voi, de 
gomeri. De voi depinde co noi so le spunem: 
Romania este o lora PE, nu longa fiorta Europei, 
si nu se limiteozo door lo blocuri, olimentori 51 in- 
dustrie grea, penlru co existd o mullime de 00- 
meni core sliu cu odevarai ce inseomno un joe 
bun, occelerare grofica, RTS, FPS, RPG, on-line... 

Mike Octombrie 2001 Cuprins 
Cuprins august 2001 I News 6 

Tot ce poate fi mai proaspdt 

Preview 

Rails Across America 12 

Pornind in cucerirea Americii colore pe Calul 
cu Aburi 

Beam Breakers 14 

Viola de sofer in!r-un New York futurist 
The Elder Scrolls III 
Morrowind 

IJrmosul legendorului 16 Dark Age of Camelot 20 

EchipQ LEVEL pe boricodele Albionului Review 

Golf Resort Tycoon 

Si placerea poote fi o afocere 26 Z: Steel Soldiers 28 

Capitanul Zod foce din nou vocolize pe 
monitor 

Adventure Pinboll: 

Forgotten Island 31 

Aventuriie unei bile prin junglo preistorico 4x4 Evolution 

Forta pe potru roti 32 Operation Flasfipoint 

Soldal Mitzo lo doloriel 34 STCC 2 38 

Electronic Arts ne invito din nou so trecem 
testui vilezei 

Conflict Zone 40 

Castile Albostre ollfel decal lo televizor 

Pro Rally 2001 44 

Un roliu cu mosini de productie froncezo 

Gangsters 2 46 

Prohibitie, bordeluri si mitroliere 

Economic War 48 

Rozbooiele se pot costigo si deporte de 
campurile de lupta 

Review Special 

Asfieron's Call 50 

So ne oducem aminte cum era odoto Tn 
Dereth 

The Sims 52 

Si ne intrebam odoto cine o so vrec so se 

iooce de-ofomilia Game Universe 

My Game IJniverse 

Jocurile troitede K'shu 54 
www.level.ro MOD'S 

Chemical Existence 58 

Un MOD de Half Life pentru single player 

Walkthrough 

Stupid Invaders 60 

Bine a\\ venitin galaxia stupizilor ;). Console 64 Disney's Aladdin in Nasiro's revenge... 
Liberogrande International,,. 


Multimedia 66 

Future Beat 

Total 3D Landscape 

Lifestyle 68 

Final Fontosy: The Spirits Within Hardware 70 Typhoon - Eagle Gamepod 

Genius Optical NetScroll 

Butterfly nVIDIA GeForce 2 MX AGP VGA 

Hercules Gamesurround Fortissimo II 

Genius Sound Maker Live/Live 5,1 

Hitpoint Apolio 

Troubleshooting Chatroom 

Discutii aprinse intre noi si voi 76 Cuprins uu augus Demos Pictures 

Alone in Dork 4 Dork Majesty 

Incredible Machine: Even More Arx Fotalis ^^^^^^^^^^^^^HHHM|^^^^^^^^H^H 


Contraptions 


C&C: Yuri Revenge 


^^^^^H 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1 


IW2: Edge of Chaos 


Comonche 4 


^^^^B 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 


Gongster5 2 


Die Hard: Nakatomi Plaza 


^^^B 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 


Get the Bunny 


Ethelords 


^^^^K 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 


Sting! 


Jedi Knight 2 


^^^^^^ 


^^^^^^^^^^^^^I^I^^^^^^^H 


Stote of War 


Ozzy Block Skies 


l^l^^l 


^^^^^^^^^^^I^^^^^^^H 


Technomage 


Poris-Dokor Rally 


^^^^^ 


^^|m^S 


Movies 


Proetorions 

5,W,LN.E 


E 


^^^^^^^^^■g^H|H 


Duke Forever 


Shareware 


^^^^ 


^^^^^B^^Mril^^^^B^^^^^I 


H&D2 


D/L Accelerator 5 


^^^r ^.^ri^H 


^^^^B^H^^^^^^^^^b^^^^l 


Medo of Honor 


Hypersnap 4,03,00 ^Bfl^H 


^^^^^^H^k ' ^^^^^^^^^^^m^Bi^^^^^i 


FF Spirits Within 


mlRCv591t 


tfi^^^H 
Warcroft 3 


Quicktime 5 

Win Commander 4.53 


I^H 


mrn^ ■ 
Windows Blinds 2.2 


H 


^B 1 
August 2001' 


B News C.O.N.S.E.A.L. - Similis Similis a anunlat un nou litlu, 
C.O.N.S.E.A.t.,a carui lonsore vo 
aveo loc la sfar^itul lui 2002. Un 
distribuitor nu exisid io acesi mo- 
menl penlru joe, dor Similis are re- 
lotii foarte bune cu Fishtonk Interac- 
tive, eel core se ocupa de dislri- 
bujio unui alt produs al firmei, Beam 
Breakers, un flying racer futuristic. 
ProtagonistuI din C.O.N. S.EA.L vo 
fiofemeie, locotonentui Kitty Hawk. 
Acliunea se pelrece undeva in ocea- 
nul Pacific. Cand elicoptetul eroinei 
este lovit, iar insojitorul ei moare in 
urma impactului pe care aparalul I-a 
avut cu o insula, Kitty se trezejte sin- guro in fata pericolelor de tot felul. 
Ea vo trebui sa foco fato junglei sol- 
batice de pe insuld, 56 se descurce 
prin loboratoarele si imensa bozd 
militara care se aflo oici ^i so de- 
scopere adevorul care se afia In 
spalele doborarit elicopterului. La 
ordinele unui nemilos Colonel, insula 
a devenit locul de testore a! savan- 
tilor sonati, core pun in pericol 
chior fundamentele existenfei umone 
penlru creoreo unor supersoldoli. 
Kitty Hawk vo trebui so foloseasca in- 
treg orsenalul ^i toot£i inteligenfa de 
core dispune pentru o-l Impiedica pe 
Colonel sd-si indeplineosco plonurlle. % 
Cossacks - The Art of War - 
CDV Software Entertainment AG CDV onunla lonsarea unui 
add-on pentru Cossacks: Europeart 
Wars. Acesta vo fi lansat la sfotjitui 
ocestui an. Jocul original si addon-ul 
ou fost realizote In colaborare cu 
producatorii ucraineni GSC Game- 
world. Add-on-ul se va numi Coss- 
acks - The Art of War, desi pe pio- 
[q ruseosco a fost anuntot prima do- 
lo sub titulatura de Cossacks: The 
Age of Ertlightenment. Cossacks - The 
^rf ofWofseonunta a fi o continu- are a litlului original. Acliunea ocestu- 
io se vo petrece la sfar^itul secolului 
ol XVIII-leo. Vo existo un mop editor 
core vo inregistra luptele, acesteo 
putond fi vizionate apoi in reol time 
sou in quick motion. Multiployer-ul va 
permite competilia oricdrui numdr de 
jucdtor 5i ole oricoror combinotii ale 
ocestoro. Vo fi disponibila o lista o ie- 
rorhiilof, in care jucdtorii vor puteo ob- 
tine titluri onorifice ?[ vor ovea informotii 
despre luptele Io care au luot parte. HP-ul a cumparat Compaq La inceputui lunii, Componia 
Hewlett Packard a anunlat, intr-o ex- 
Iroordinara conferinta de presa, ochi- 
zijio pe care a reolizat-o, Esle vorbo 
despre celebro componie Compaq 
Computer. In urma unei tronzoctiiin 
voloare de peste 25 miliarde de do- 
lari, Compaq Computer o devenit nc- 
ua membra a fomiliei HP Concemul re 
olizot astfel va purta tot numele HP ji vo deveni cea mai mare componie, 
cu eel mai more numor de ongojoli 
din lume. Cu o cifrd de afoceri de pesle 
87,4 miliarde de doloii, HP vo deveni o 
odevarola rivolo pentru celebro IBM. 
„In(elegereo" dintre HP si Com- 
paq a fost realizatd cu scopul de re- 
dresore pe plan economic, pierderile 
suferite un ullimele perioade de limp fi- 
ind destui de semnifcative. primele semne mai concrete de revigorore vor 
opdreo incepond cu prime jumatole o 
onului 2002. 

Dintr-un colcul simplu reiese 
CO HP va deline 64% din moreo 
firmd ce se vo mojte, ior Compoq 
numoi 36%. Funcliile de conducere 
se vor imparti „ca Intre frati". 

Conform conditiilor de fuziune, 
firmo Compaq vo primi pentru 
fiecare octiune a so cole 0,6325 
ac|iuni de la HP. 
Railroad Tycoon III 

Pentiu cei posionoti de Irenuri si cai ferote se 
prefigureazd o nouo piotro de incercore: Railroad 
Tycoon III. Acesto a fost anunlat de cdire Take- 
Two Interactive in cadrul unei conferinfe de preso 
din septembrie. Dalo precisa de lonsare nu se 
cunooste cu exoctitate, dor foarte posibil se vo 
aflo undevo pe la sfor^itul onului 2002. Cum pro- 
bobil v-o|i dot seama, acesta este continuoreo 
celebrei serii de jocuri de management si strotegie 
feroviora create de TopPop Software Deocam- 
doto nu se stiu prea mulle, njci mocar docd va 
aveo acelasi producotor cu cele onlerioare. Licenta Mercedes 

DaimlerChrysler AG si TDK Mediactive ji-au 
unit foflele pentru licento unui joe o carui baza o 
vor reprezenta vehiculele Mercedes-Benz. Dupo 
dedoroiiile TDK ocest joe bozot pe licento Mer- 
cedes-Benz „nu va fi door incd unui in plus pe 
pialo simuloloarelof auto. Implementorea se va 
reolizo dupd concepts de ullimd oferind o gra- 
ftca si un gomeploy pe mosuia", Tefinologia ce 
vo fi folosilo este una creoia de producotorli de 
Io TDK Mediactive special pentru ocest proiecl. 
In ocesl moment, studioul german Synetic lucreo- 
zo deja Io proiecl, avand in favoareo so expe- rienla anteriooro de colaborare cu Doimler- 
CryslerAG, in urma cdreio fost produs celebrul 
Mercedes-Benz Truck Racing. 

Un nou salt pentru Pentium 4 

Anual, in Slatele Unite, are loc o conferinta 
intilulolo Intel Developer Forum, In ocest an, aici a 
fost prezentot prJmul computer dotot cu un pro- 
cesor Intel Pentium 4 Io 3,5 GHz. Pentru testore 
s-a folosit jocul Quake3 si, in porolel cu ocesto, 
comprimorea unei secvente video. 

Co sistem de operare s-o folosit Windows 
XP. Procesorul folosit pentru demonstralie o lost Octombrie 2001 www.level.ro News Counter-Strike: Condition Zero - Gearbox Counler-Slrike : Condition 
Zero a avul o soatta destui de 
grea pana in prezenl. La incepul s-a 
aflat in productie la siudioul din Te- 
xas ol lui Rogue Enterfainment (com- 
pania care a tealizal Americon 
McCee's Alice ^i mission pack-uri 
pentru Quake ji Quake 2), dor ple- 
carea co-fondolotului 51 presedin- 
leluijim Molinets i-o determinat pe 
cei de la Volve, definatorii licentei, 
so inire in ponico si so relrogo drep- 
lul de produdie. in cele din utmd au 
inmSnal sorcino de o-l produce ce- 
lor de lo Gearbox. Suniem in m6- 
sur3 sa v6 prezenldm imagini de la 
incepulul luaului lo joe. Se pare c6 
vo fi vorba despre o dezvoltare a 
populorului mod de Half-life, Coun- ter-Strike, ce se va oxa tn principal 
pe single-ployer. Engine-ul folosit vo 
fi ocelosJ cu al bdtrdnului Holf-iife, 
desi Rogue detinea un engine mult mai puternic, Quake 3, pe care l-au 
folosit in Alice, iar Valve a lucrot 
pentru mult limp lo un engine de ge- 
nerolie viitoore pentru Team Fortress. 
Far Gate - Super X Studios For gale este o strotegie In timp 
real creato de Super X, un produ- 
c6lor englez. Distribulia jocului este 
asigurolfi de Microids, care nu se 
afl6 lo primii pasi tn acest domeniu. Povesleo jocului este pur science tic- 
lion, in jurul anului 2100 omenirec 
locmai Iji revine dupci urmfirile celui 
de-al treilea RSzboi Mondial si in- 
cearcS sd gdseoscd un loc in care 
so se stabileascd. O plonetd pare 
sd fie destui de potrivitd: Proximan 
Centaur, Jucatorul vo intra in pieleo 
lui Jacob Viscero, un fost lioi care 
trebuie sd-;i pISteoscd dotoriile fata 
de societote prin ojutorul acordot 
colonizatorilor. Din pacate, planeta 
nu este locuibila, iar tot felul de ino- 
mici incep sS-ji foc6 aparitio. In joe 
vor exista trei rose; umonoizii, Nue- 
Guyen, o rosS orgonicd din spojiu 
si Entrodii. Fiecore are 25 de unitali 
diferite. Misiunile vor fi destui de voriote, 
constond Tn salvoreo unitdtilor, escor- 
tore, opdrore sou otoc. Fiind vorba 
despre un joe de strotegie va trebui 
moi Intai so construim bazele, din 
core vom obtine apoi si unitdfile nece- 
sore pentru indepiinirea misiunilor. 
Toon Car - Akaei 

Akaei a facut primii pajii pent- 
ru a intra intr-un dub destui de „se- 
lect", al producdtorilor de jocuri de 
curse cu o grofic6 fn stilul desenului 
animot si cu personoje ce ies in evi- 
den|d prin copetele uriase.Jocul ne 
vo permite s6 clegem Intre 14 per- 
sonoje de desene animate, printre 
care Sikfi, mai mul) prin aer decdt pe 
pQmQnt ji un luptdtor de Sumo, 51 10 
automobile, fiecare cu caracterislici 
diferite. Vom concuro pe o gomcS va- 
riotfi de circuile traznite: Morocco, 
Japan, Egypt, pe Luna sou pe Venus, 
fiecare cu trombuline ciudate, energi- 
zante, copcane ^i orme de tot felul. 
Scopul va fi sfl cajligam prin orice 
mijlooce, chior daca vo Irebui so ne 
oruncfim oponenlii Tn oer cu rocfiele 
ghidote sou so-i zburom de pe tra- 
seu cu o monevrd periculoasd, Avem 
de ales intre modul single player, mul- 
liplayer, in LAN sou ne putem incer- 
CO sonsele Tn Compionat (numoi du- 
pa ce am oblinul licenla necesord). un Pentium 4 „Nortfiwood", fabricatTn telinolo- 
giedeO,13 microni. 

Lucrul care nu o fost mentionot de cotre ofi- 
cioli o fost modul de rdcire pe core acest proce- 
sor il avea inslalat, unilatea cenlralfl nefiind vi- 
zibiltS publicului prezent, 

PunctuI forte ol ocestui procesor este perfor- 
monto foarte ridicota, roportotS lo un consum 
foarte redus de energie al acestuio, Spre final, a 
fosi descrisa si tefinologia „Hyperthreading", 
care reprezinto o nou6 orhitecturd ce permite in- 
stalorea a douo sou mai mulle procesoare pe 
un singur cip, ocest lucru fdcond posibile execulii 
in poralel ale aplicatiilor. Sega pe mobil 

Sega a anuniat un parlenerial cu Syinovial 
pentru implementorea populorelor sale jocuri pe dis- 
pozitive fiandKeld a pe urmQtoarea genera|ie de te- 
lefoone mobile (30). Folosind toolkit^l de dezvoltare 
de lo Syinovial, cunoscuio componie a creot Virtual 
Game Geor core este un emulolor Sega pentru dis- 
pozitivele liandlield. Deocomdato acesto o fost imple- 
mentol doar pe dispozitivele PocketPC, ior in curdnd 
va fi disponibi ? pentru dispozitivele Symbion OS, 
Inifiol vor fi disponibile doar cateva jocuri printre care 
ji versiunea originola o lui Sonic the Hedgehog, ur- 
mand co in viitor numorul acestoro so creoscS. Rogue Spear si U.S. Army 

LJbl Soft Enferfainmenl a onuntal faplul cd, 
Tn urma unei discutii purtote cu Departamenlul 
American al Ap6r6rii, engine-ul celebrului shooter 
tactic, Tom Clancy's Ra'mbow Six: Rogue Spear 
a fost selectionat pentru creareo de simulari in 
scopuri militore, 

Acesteo vor fi folosite de catre soldati cu 
scopul de a-ji dezvolto copocitoleo de decizie 
ji ocliune in diferite silua,tii, Vor fi folosite Tn spe- 
cial elemenlele de pregc^lire si plonificore ole mi- 
siunilor, foarle tefinic implemenlate in versiuneo 
originola a jocului. Octombrie 2001 News VIA lanseaza 

chipset-ul 

KT266A 

De curand oficialij de la VIA 
au anunfol „versiunea o ll-a" o cele- 
brului chipset KT266 ce a tost Ian- 
sat sub denumirea VIA KT266A. 
Acest model este primul chipset de 
la VIA ce include tehnologia Perfor- 
mance Driven Design, ce ore rol de 
a mari viteza memoriei si system 
bus-ului. KT266A suporia memorie 
DDR200/266, si imbunatatesle con- 
siderabil Front Side Bus-ul proce- 
soarelor AMD Athlon ji Duron ce 
ruleozo lo 200/266MHz, Pe Ion- 
go toate ocestea, performonfa sisle- 
melor dotale cu oslfel de ploci de 
bozci va crejte cu oproximoiiv 20%. 
VIA Apollo KT266A, focand parte 
din familio V-MAP (Vio Modular Ar- 
chitecture Platform), garanleaza com- 
palibilitoleo cu o gamd foorle vori- 
olb de tipuri de memorie DDR, Alle 
corocleristici ale oceslui chipsel or 
moi fi si suportul pentru AGP 4X, 
ATA- 100, memorie PC-133, darsu- 
porta de osemenea ji Fnco sase 
porturi USB ji un bus IPC, Acesl 
chipset suporia si cea de-a douo 
genefolie o lehnologiei PowerNow! 
dezvoltato de cei de la AMD, VIA 

VT 8366A 

0133CE TAIWAN 
12BON9701 ©» Heli Heroes - Zuxxez Zuxxez au anuntol un nou [oc, 
Heli Heroes, un action in stilul arcade. 
Jocul vo fi lonsol alai penlru PC, cat si 
penlfu Xbox si se oflo in lucru lo Reali- 
ty Pump Studios. Cum sugereozfl si 
numele, juccitorul se vo urea lo 
comenzile unui elicopter de lupta, tre- buind sa-^i foco drum prin tot felul de 
trosee exolice ce se inlind din OrientuI 
Mijiociu pana in Alaska. Vom ovea 
de dislrus o goaz6 de unit6Ji inomice 
cu echipomenlul ji armamentui pe 
core il ore un elicopter in dotare. La 
fel CO 5i World War III : Black Gold, Heli Heroesva folosi engine-ul pe 
care Reality Pump \-au ovul in strate- 
gic in limp reol Eorib 2150. Nu ^tim in 
ce mosufa ocesi joe se va impune pe 
piotS, dor producatorii spero co multi- 
ployer-ul, modul cooperativ cu doi 
juceiofi ji soundtrack-ul Dolby Digital 
5.1 56 creeze o imogine favorabild ^i 
so olrogS cumparotorii. 
Deer Hunter 5: Tracking Trophies - Infogrames CelebtuI distribuitor Infogra- 
mes celebreaza ceo de-o 5 versi- 
une o |OCului de vonotoare Deer 
Hunter. CreatdecSlreSunstorm In- 
teractive si Sylum Entertainment si 
cu denumirea complelo Deer Hunter 
5: Trackir^g Trophies, jocul vo oferS 
^anso s6 vanoti cSprioare, elani si 
Ltf^i griyzzly in locajii din Michigon 
pana in Montana. Jocul este mull 
moi realist fata de versiunile onteri- 
ore, oferind posibililalea de a con- 
trola efectele de cealfl, reflexiile dife- 
ritelar suprafete si olte elemente ce 
tin de mediul de vonotoare, Multi- 
ployerul este prezent ji el cu posibi- 
litatea de a vono impreun5 sou de a 
concura in codrul unui lurneu, penlru 
core exisia jose localii distincle: Te- xas, Michigan, Idoho, Montono, Co- 
lumbia si Mexic. Adilional au fosi inlro- 
duse nu mai multde iZorme pentru 
vonotul sportiv incluzQnd orbolete, 
orme cu luneta, otme olbe, lunetele fi- 
ind lo rondul lor de diferile tipuri. Echi- pomentul strict necesor unei sesiuni de 
vamatoare vo cuprinde ATV-uri, bdrci, 
snowmobile, comioone si lot felul de 
dispozitive specifice genului de animal 
ccSutat (chiar ji fluiere), Grofica se 
anuntfi multumitoore, efectele pe mosuro. 
Unreal si A.I. 

lata CO nici cinemotogrofio nu a scSpat de 
influento Unreal Tournamenl. Steven Spielberg, 
gamer posional probobil, a cerut ojutorul engi- 
ne-ului acestui celebru joe penlru a creo unele 
scene din viitorul sou film A, I, Filmul este despre un 
copil robot care iubeste co un om, ovand un 
conlinut impresionont de efecle spedale, engine-ul 
fiind folosit pentru o-l ojuto pe Steven Spielberg 
so vizualizeze moi bine pozitionoreo comerei in 
scenele din Rouge City {oro? fictiv din film). Cele- 
brul regizor s-o declarat ulterior foarte mul,tumit 
de rezultatele obtinuie, Noi vom vedea. Taite 2 doar 1,3 milioane USD 

Take 2 a onuntot rezultatele finaciare pentru 
ultimul Irimestru, orotond o scodere a profitului de lo 
3,4 milioane de USD onul Irecul la numoi 1,3 milia 
one onul ocesto, Vesleo cea bunfl consta in faplul 
ca vonzorile ou crescut de la 71,5 milioane la 84, 
5, ojulate in special de lonsarea lui Max Payne. 
Acesta a urcot in clasomente pe primul loc, otat in 
Europe cat si in America, devenind eel moi bine 
vandul joe pe core l-o ovul Take 2 pono acum, 
Perspectivele sunt bune, moi oles cd pond de s6r- 
bolori vor fi lonsote ji versiunile pentru PlayStation 2 
si Xbox ale lui Max Payne. Alte jocuri pregatite de Take 2 in acesl an sunt Smuggler's Pun 2 ji Grand 
Theft Auto 3 pentru PlayStation 2, iar pentru PC s<jr 
putea sa vino 51 Duke Nukem Forever. 

NVIDIA lanseaza PowerMizer. 

PowerMizer este o noua tehnologie dezvol- 
tota de cei de la NVIDIA, ce se odreseaza segmen- 
tului de loptop-uri, Aceaslo tehnologie permite utiliza- 
torilor sS extindC vioja ocumulotorilor loptop-urilor 
prin managementui sistemebr integrote, olflt hard- 
ware c6t ji sofiware, PowerMizer octiveoza carac- 
terislici care suntdeja implementotein GeForce 2 
pentru consumul redus de energie. Octombrie 2001 www.level.ro News World of Warcraft - Blizzard Deoorece Iraim in era Internet, 
iatd ca celebful producQtor Bliz- 
zard o anunlat continuarea epopeii 
Wofcralf cu un nou capitol: World 
of Warcraft. Diferenjo majofa falfi 
de versiunile onterioore consla in 
foptul CO acesta este un online RPG 
pe Q cSrui frunte scrie „haos orches- 
trot la o seals majora". Sperania 
celor de la Blizzard este ca vor 
ovea un succes deosebit datoral In 
primul rand pove^tii alal de fami- 
liore ji de gustate din celelolte trei 
versiuni. Jocul vo combine o serie 
de elemente noi de genul unei ori- 
entori mai evidente spre parlea com- 
botiva, o inlerfatQ mai usoarfi ji un 
format mai accesibil decQt la cele- 
lalte jocuri corocteristice genului. Deocomdatd, Blizzard o dezvSluit 
door trei dintre rasele jocului: oame- 
nii, taurenii ji orcli. Numarul ocesto- 
ra va create ins5 nu prea mult deoo- 
rece producdtorii nu fintesc spre va- 
rietate, ci spre foctorul „concentrat- 
ed coolness". Diferenfele dinire rose 
vor fi substanliale ji bine definite, nu 
door variatii pe anumite teme. Jocul 
vo fi in lotolitote 3D cu posibilitatea 
de a varia perspectiva de la first la 
third-player, Portea combativfi va fi 
in general axotO pe luptele cu mon- 
jtri, dor vor existo zone in care lup- 
ta dintre jucatori va fi posibilo. 

Jocul este door la tncepul, dar 
fiind vorba de Blizzard nu putem 
decdl so sperdm la un MMORPG 
de colilote. 
Clive Barker's Tortured Souls Foorte probobil nu trebuie so 
va aminlesc de Clive Barker's Undy- 
ing. Datoritfi succesului ovut cu ocest 
original joe, un cu totut a!t lip de 
producOlori s-ou gondii oore ce sor 
intomplo docd or dezvolta un pic 
subiectul. E vorbo de producStorii 
de jucSrii. Acejtio au dezvoliot cu 
mull siml arlislic o linie de juc<5rii care 
moi de care mai „5ugestiva" si moi 
deformola cu scopul de a dezvollo 
probobil, imaginotio micutilor ince- 
polori in ale horror-ului. Chior doctS 
se precizeazfi ctS acestea sunt desti- 
note adultilor. sdi Rm serioji, sunt 
jucOrii. Fiecare lip este dotal cu instruc- 
(iuni specifice de osamblore sou deza 
samblare, dupfi gust, iar la cump6rare 
ore inclus un capitol dintr-o nou6 nu- Ubi Soft la ECTS 

Unul dinire marii distribuitori de jocuri, Ubi 
Soft Entertainment, o prezental la European 
Computer Trade Shov/ (ECTS) o lungO Iisf6 de 
jocuri pe cole de lonsare, Astfel, Ubi SoFt Enter- 
lainment s-o closot prinire cele mai importonte 
firms de distribulie prezente ocolo. 

Prezentoreo s-o axot pe jocurile core se 
preconizeazS c6 vor oduce cele moi mari profi- 
luri onul acesta, 

Printre ocesteo se pot enumero; Batman: 
Vengeance, Raymon Arena, Tom Clancy's Ghost 
Recon, Myst ill: Exile, Pool of Radiance, etc. vela o lui Clive Borker, codesigner al 
produselor. Docfi dortli so vo deco- 
roli PC-ul 51 perelii, nici o problema. 
Wollpopef-uri 5i tot (elul de poze sunt accesibile pe si(e-ul oficial, 
www. spawn.com .. Tot ceea ce ur- 
meozo se bozeoz6 pe rSspunsul 
ofirmaliv la tnlrebarea: Sunleli odull? 
w -I 

Intel lanseaza 
cele mai rapide 
procesoare 
Celeron Intel a lonsal pe piato ul- 
timele sale modele de proce- 
soare Celeron. „Tfie Fastest Cel- 
eron", pentru c5 05a au fost nu- 
mite, se gSsesc Tncepfind cu 950 
MHz^i terminondcu 1,1 GHz. 
La putin timp dupa lansore, firme 
importonte, produc6toore de 
compulere, cum or fi: Dell, Com- 
paq jmci nou HP), ou incepul 
s5 scootd pe piofd oferte de 
sisteme ce ou dejo incluse noile 
procesoare Celeron. De exem- 
plu, firma Gateway ofera un 
sistem slondord, dotal cu un pro- 
cesor Celeron lo 950 MHz, cu 
128 MB RAM, un fiarddisk de 
20 GB, unitote CD-RW ^i un 
monitor de 17 inch, pentru un 
pre! de numai 799 de dolari. 
Noile procesoare ruleazcS pe 
un front side bus lot de 100 
MHz 51 sunt dotote cu 128 KB 
de cache level 2. Titus obtine Interplay Titus, care o oblinul nu cu mult limp In urm6 
pochetui mojoritar de acliuni la Interplay, o semnot 
un contract de dislributie cu Vivendi Universal pentru 
a se ocupa de jocurile pe care le detinea Interplay 
in USA. Un purtator de cuvont ol lui Titus a declaral 
cO infrastructura dejo existent^ a lui Vivendi din 
Statele Unite vo duce lo economisirea o eel pulin 10 
milioane de USD. Aceosto inseomnd sforjitul lui Inter- 
play ca distribuitor de jocuri, cu Inlregul staff de mar- 
keting ji distribulie ramos fOrS loc de munc6. Ceeo ce 
a moi romas din Interptay lo oro actuolo se va con- 
centra pe crearea efectivS a jocurilor. Counter-Strike 1.3 

Popularul mod de Half-Life a otins de cu- 
rand versiunea 1.3. O serie de bug-uri sunt co- 
rectate de ocesto. Au fost introduse ji noi hflrji, 
ior cele vechi ou fost finisate, insS progromotorul 
sef Goosemon nu s-a fiolQrat sS introduce ji ar- 
me noi de oceosta date. 

Juc5torii vor pufea ouzi ji comunicaliile ra- 
dio dinire inomici daco se var afia in razo de 
ocliune a undelor sanore. Intreago lisld o schim- 
barilor ji a bug-uriior care ou fost reparole se 
poale gosi lo odresa hltp://www. counter- 
strike.net Octombrie 2001 News EVE: The Se- 
cond Genesis - 
CCP 

(imagini noi) 

Site-ul oficial al EVE: The Se- 
cond Genesis a fost feoctuotizaf cu 
o setie de screenshot-uri si catevo 
dintre coracterele ce vor popula 
jocul. Pana acum au fost disponi- 
bile door imagini feptezentond co- 
raclerislicile engine-ului jocului. De 
acum incolo pulem arunca o ptivire 
asupra personojelor prezente, chiar 
daca nu se ^lie exaci cum vor fi 
acesteo implemenlate Tn productia 
finolo, EVE: The Second Genesis 
este un joe mulliployet online space- 
combol, unde cei ce joaco va avea 
folul unui CQpiton de novo spoliald 
5! va luplo. vc face comer|, va co- 
munica ^i cu ceiloiti jucQIori. Testele 
penlru versiunea beta ar Irebui sd 
Tnceapd spre sfdrsilul aceslui on. 
Lonsorea oficialo se presupune ca 
vo oyea locJn primavara lui 2002. 
DocQ dorili, TncQ va moi puteli insc- 
rie CO beto-lesleri la adresa 

http://www.eve-online. com/beta/ . 
Jocul esle creat de CCP, o compa- 
nie fondola in 1997 cu scopul deda- 
rol de a creo jocuri online concen- 
trate pe posibililatea focilitorii unei 
inleracjiuni maximetntre jucfltori. Quake IV - Activison Activision a onuntat in mod ofi- 
ciol CO in urmo unui ocord semnot 
cu id Sof^wQre, vo fi distribuilorul 
lui Quake IV. Aceosto s-o Tnlamplol 
dupa ce id Software a onuntol 
parlenerialul sou oficiol cu Raven 
Software ji dupd ce jocul a intra! 
in produclie in studioul Raven, unde 
se ji afia in prezenl. Dupd cum pro- 
babil oli aflol. Quake IVva folosi 
engine-ul viitorului Doom III, aflat in 
produclie la studioul id Software 
condus de Jolin Cormock, eel care 
a lucral si lo creareo primului Doom. 
Deocamdoto nu se stie cu exacti- 
late core dintre cele doua va fi Ion- 
sal primul insa gurile rele tind so 
creada c6 va fi vorbo de Doom, 
deoarece Quote ajteapto inc6 
dehnilivareo engineului, pe cond lo 
Doom se lucreoza de mull. Bine- 
injeles, nu exista nici screensfiol-uri 
disponibile. Un singur arlwork a fost 
oferit ji reprezintb una dintre felele 
sub core vo apareo jucfltojul. Cred 
ca e de ojuns co st5 puno ondre- 
nalina Tn mi^core, nu3 
Ever Quest - Sony Online Entertainment (zona noua) Pfobabil mulli dintre dumneo- 
voasiro jtiu despre celebrul online 
Ever Questde \a Sony Online Enter- 
tainment. O noua zona a fost ado- 
ugatfl, numita StonebrunI Mountains, 
prefigurand o more vorielale de lo- 
colii accesibile explordrii, Adi.tionol, 
aria mai contine o serie de noi 
quesl-uri deslinale jucatorilor de nivel 
mediu. Stonebrunt Mountain este lo- 
calizatfi pe continenhjl Odos ji contine atat zone de deal c6t ji muntoose. PunctuI 
nevralgtc al tiortii Tl reprezintcS enormui Mount 
Klaw, asezamantui satului Kejeka. Aceostfi zona 
este a cinceo din serie, fiecore adfiugale periodic 
5i core au fost: Temple of Solusek Ro, Poineel, the 
Hole, si The Warrens. Expansion pock-urile au 
odus 51 ele, lo rondul lor, locotii noi. Pentru cei 
core nu jtiu despre EverQuesI, acesta este un 
MMORPG situat intr-o lume fontosficcS medievola. 
Pentru a-l putea juca, doritorii trebuie sS piSleasco 
o taxa de occes pe severele respecHve. 
< t 

i Serious Sam revine 

Este timpul so devenim Serious din nou, 
Croteam, studioul de produc|ie croat care a reo- 
lizot Serious Sam, a onuntat cd Iucreaz6 lo o 
continuare o acestuia. 

lata ce promit acejiia; noi loca|ii, noi 
monstri, orme nemaiv5zule, electe speciale feno- 
menole 5! un upgrade lo engine-ul folosit in 
primul joe, 

De asemenea se va lucra la gomeplay pen- 
tru o face jocul otroctiv unei game voriafe de 
jucalori, faro so se renunle lo densitoleo more de 
mon^tri pe metru pdtrot. Spiderman gold Versiunea pentru PC a lui Spiderman este 
gold, Jocul a fost moi intoi lonsat pentru PlaySta- 
tion 5i s-o bucurat de un real succes printre pose- 
sorii de console. 

Jocul este creat de Activision. Jucolorul se 
vo puteo urco, og6Ia 5i pluti printre uriojele me- 
dii 3D ale incSltimilof ^i subsolurilor Monholton- 
ului. Pentru o aduce justitia intr-un oro^ plin de 
personaje malefice, Spiderman va folosi lot felul 
de lehnici de piindere, oruncare ^i inlonluirea 
cu... pdnza. Lonsareo jocului a ovut loc in sep- 
tembrie. ATI ^i INTEL luptopentni IEEE 1394 

ATI Technologies ji Intel au onuntat spriji- 
nul pentru lehnologia IEEE 1394. Acesta esle un 
nou stondord penlru devlce-uri multimedio. Ston- 
dardul 1394, cunoscul noua 51 sub denumirec 
FireWire sou i.LINK, devine din ce in ce mai cu- 
noscut 51 acceptot de cat mai mulfi producfitori 
de componente. Tehnologio FireWire reprezintb o 
noufi melodd de conectare a unitafilor interne dor 
in special cele externe, cum ar fi camere video di- 
gilole, harddisk-uri, unit^Ii CD-RW etc. ATI o spe- 
cificot faptui CO ploca video ATI All-in-Wonder Ra- 
deon 8500DV esle dotatd cu astfel de conedori. Octombrie 2001 www.level.ro talon de 
abonament 

Decupati talonul din revista, 

completati-l §i expediati-l 

Tmpreuna cu dovada pla^ii 

pe adresa loana Badescu, 

OP. 2 C-R 4 2200 Bra§ov. 

Taloanele care nu sunt insotite de dovada 
ptatiiNUVORFiLUATElNCONSIDERARE! 

Plata se poate efectua prin 

mandat postal pe adresa 

loana Badescu. O.R 2 C.P. 4 

2200 Bra§ov sau prin ordin de 

plata Tn contui Vogel Publishing 

nr. 264100060476 deschis la ABN 

AMRO BANK, Bra§ov. 

Pentru bugetari, plata se face 

Tn contui nr. 50691099507 deschis 

la Trezoreria Bra^ov. U DA, dorescun ABONAMENT la revista LEVEL, pe: t J 6 luni, la preful de 250.000 lei 
-1 12 luni. la preful de 420.000 lei 
Atentie! 

Inalnte de a efectua plata 
va rugam sa telefonati la redactie 
pentru a va asigura ca mai exista 

In stoc revistele soticitate. 
(068/415158,418728) 


A) incepand cu luna Firma, cod fiscal: | 


Nume, Prenume: | 


Str. 


Nr. 


Bl. Sc. 


Ap. 1 


Loc. 


Cod 


Judet 


1 


Telefon: 


E-mail: 
1 B Am platit lei Tn data de 

cu mandatul postal / ordinul de platd nr. .. 

_| Am mai tost abonat, cu codul 

_| DA, doresc Revista ' Pre Bucati 


Total 


CHIP SPECIAL DriverG-2fflL-60. 000 lei/buc. 


CHIP nr. 4-12/2000 20.000 lei/buc. 


LEVEL nr. 4-12/2000 20.000 lei/buc. a I 

% Nu expedlem reviste ramburs! 

Taloanele care nu sunt insotite de dovada platii 

nuvorfiluateIn'considerare!' 

Plata se face cu mandat postal pe adresa 
loana Badescu, OP 2 OP 4. 2200 Bra^ov 

sau prin ordln de plat3 In contui Vogel 
■ Publishing nr. 264100060476 deschis la 
ABN AMRO BANK Bra^ov. Firma, cod fiscal: | 


Nume, Prenume: | 


Str. 


Nr. 


BI. Sc. 


Ap. 


Loc. 


Cod 


Judet 
Telefon: 


E-mail: Am piatit lei Tn data de cu "l mandatul po§tal nr. 


^^. 

Tombola LEVEL Tombola LEVEL;' 

Tombola din acest numar va ofera ca premiu 

o colecte de jocuri de casino 

„Vegas Games 200". 

Care este numele personajuiui principal din 

t Dragon Riders:Chronic!es of Pern? 

a) V'l^ai b) D'kor c) S'bor 
Raspunsul Tl gasiti in artlcoulul dedicat jocului din acest numar. §1 Rdspunde^i la Tntrebarea alSturatd, 
decupa^i talonul §i expediafi-l pe 
adresa redacfJeJ: O.P. 2, C.P. 4 
2200 Brafov. 7ZD 

10/2001 Nume, P 


renume: 
Str. 
Nr. 


Bl. Sc. 


Ap. 


Loc. 
Cod 


Judet 
Telefon: 
E-mail: Preview 
Ti-am zis sa nu mai lasi pisica Tn casa. 
Ahhhhh! Ce coama are mata asta!?! Tocmai ma plongeam eu ca nu mai am 
plocereo de o juca un lycoon si lata ca 
luno oceasto m-om Irezit deja cu doua 
astfel de jocuri. V-om scris deja despre Capita- 
lism II, iar ocum am plocereo de a va mai pre- 
zenlo un joe ol genului, intitulat col se poaie de 
banal: Zoo Tycoon. 

Dupa ce am construil statiuni de schi, clu- 
buri de golf, consoriii feroviore ne vom apuca 
ocum so constfuim un pore Zoo, cu toote facili- 
tafile necesate. Zoo Tycoon se doreste a fi o 
experienta inedita, difetito de ceo oferito de 
tycoon-urile oparute pano ocum. Elemental ca- 
re o sa-i ajute pe producatori sa-si alJngo ocest 
obiectiv ll reprezinta nici mai mult nici maJ pujin 
decot onimolele. 

Safari sou arctic? 

Daco este sa gondim logic, oso or si tre- 
bui sa se inlample. Aduceti-v6 ominle cote probleme aveam numai cu trenurile din Trans- 
port Tycoon si core vorbo ceea erau doar 
obiecte, Animalele din Zoo Tycoon voi oveo 
personalitote si vor actiona in conformitale cu 
oceasto. In functie de modui in care le vei trofa 
^i mol oles in functie de condiNile de cazare, 
onimolele i^i vor exprimo multumirea sou Tsi vor 
orolofata solbalica. 

Gradino Zoologico vo puteo odoposti 
onimole din toote colturile plonetei si tocmai din 
oceasto couza opor si multe probleme. 
Fiecore specie In parte are necesitotile sole de 
firona, adopost, iemperotura si oso mai de- 
porte. Doco reusesti so le mentii pe toote la 
cole occeptobile, rezidentii Porcului Zoo vor fi 
fericiti, se vor comporto oso cum or foce-o si in 
mediul lor noturol, ior ocest lucru vo oduce zflm- 
bete pe fojo sutelor si miilor de vizitotori, Doar 
nu o so oveti impresia ca veli sti tot ce trebuie 
so taceti pentru fiecore onimal Tn parte oso din 
senin, Inainte de a ocfiizitiono vreo specie noua de vietuitoore este indicat so le studiali foorte 
bine pentru o le inlelege comportomenful ^i 
pentru a vo fomiliarizo cu hobitatul sou. Urmo- 
lorul pas este so amencjati zona tn core vor lo- 
cui 5i care, preferabil, so fie c6f moi opropioto 
de mediul natural al speciei respective. 5i ^sti 
oveo multe de planuit ^i de studiaf, fiindca in 
Zoo Tycoon vor troi paste 40 de specii de ani- 
male dintre cele moi exotice si moi pretenti- 
oase, de la elefanlJi Indiei, la gheparzii savo- 
nelor ji ursi orciici, de lo pinguinii Antorcticii la 
bobuinii ofricani si pumele omericone. Avond o 
vorielate ojo de more de onimole n-or fi rau 
sa luoti in considerore so conslruiti oripi sepa- 
rote pentru fiecore zona geogroficd in parte, ^i 
nici aja nu ati scdpot definitiv de probleme, 
fiindcd, nu stiu doco v-oti dot seomo, dor nu 
este deloc recomondot sa ajezoli preo oproope 
un pradator de prado so. Nu se sfie niciodatfl 
cum va reactiono. 

Atractii vij 

Avond in vedere ca obiectui de lucru s-o 
modificot un pic, trecond de lo obisnuitele mar- 
furi lo onimole vii s-or puteo co unii dintre voi sa 
intompine dificultoli in a se odaplo noului mod 
de joe. Nu irebuie sd va foceli griji, in primul 
tngrijitorii de toate zilele... Cand pui pradator §\ prada unul langa altul. Octombrie 2001 www.level.ro 
Hai ca merge o salcie Tn Antarctic fond, deoorece inleffala 5-a pasttof la fet de 
simpis pe cum ne-au obisnuii tycoon-utile de-a 
lungul timpului. Si Tn a\ doileo rand ptezenta 
Linui tutorial bine pus la punct core o so va in- 
ve!e rot ce trebuie pentru a putea construi un 
paicimbietor. Odato parcursfutorialul, veti fi 
preg(5ti}i sa Tncercati unul dintre cele douo mo- 
duri de joe pe core Zoo Tycoon vi le pune la 
dispozifie. 
Un lac plin de nuferi... ce romantic! 

Primul mod este eel closic In core, dupa 
ce v-ati definit niste parameiri, veti Tncepe so vo 

construiti un pore Zoo dupo cum v6 taie capul. 
lor eel de-al doilea este constituit dintr-o serie 
de misiuni, 13 la numor, core va vor pune in foto unorinceredri dinfre cele moi excitonle. 
Din fericire, Zoo Tycoon este unul dinfre ocele 
jocuri core vd vo Iciso imoginotio sa zburde, 
cele 40 de specii de onimale despre core am 
omintit deja, precum si cele peste 200 de obi- 
ecte si materiole cu care so construiti tarcurile 
expozitionale fiind mai m j|t decdl suficienle. 

De altfel nu numoi oriimolele trebuie so fie 
mullumiie, ci si vizitotorii, Fiindeo lo urmo urme- 
loratj eonstruit un pore pentru ocestio so oibo 
unde sa-si cheltuiosca bonii de vocanla. 

Pe longa exponotele vii pe core le hro- 
nesc cu plocere si le Eotogrofiozo, turistii vor 
oprecio 5i tot felul de alte artiticii care so le 
foco sejurul moi pidcut (chiojcuri de hot-dog, 
olei, bdnci, loeuri etc.). Si doeo poti sa le of- 
eri toate acestea, atunci vor reveni cu pld- 
cere si oltd date, ior cuferele tale se vor urn- 
pie Tncet si sigur. 

Tofi bonii osttel obtinufi se vor duce aproope 
b fel de repede pe col ou fost c6stiga)i, Orice 
eonstrueiie coslo, Tntretinereo onimolelor cosfo, 
mgrijitofii trebuie plotifi ji pe deosupro si studiile 
noturiste foro de core nu puteti oduee specii 
noi Tn pore vor necesito ji ele fonduri, 

Co tot om omintit de mgrijitori, ocestio vor 
fi ojutoarele tale cele moi opreciote, ele cura- Alci §ade bStrSnul Kaa, agSfat de o liand. land forcurile onimalelor ji ocupdndu-se de hra- 
no $i sdnoiotec ocestorc. Poti loso ingrijitorii so 
se ocupe de onimole dupa capul lor sou Ti poti 
ojuto so se speciolizeze pe onumite specii sou 
zone geogrofiee lucru ce le vo creste subston- 
tiol obilitatile de lucru cu animalele vizote. 

Nu obi5nuiesc so md enluziosmez preo 
tore, moi ales atunci cdnd e vorbo de prezen- 
toreo unor jocuri Tnco neopdrute pe piota, Tnsd 
dupd cum spuneom in debuiul ortieolului a tre- 
eui multo vreme de cond nu am mai jucot eevo 
bun Tn ocest domeniu. lor Zoo Tycoon o reujit 
sa-mi copteze otentio si sper so nu mo deza- 
mageosco, nici pe mine si nici pe voi. 

Claude 1 LEVEL 


DATETEHNICE "1 


Titlu 


Zoo Tycoon 


Gen 


Tycoon 


ProducQtor 


Blue Fang Games 


Distribuitor 


Microsoft 


Procesor 


Pll 233 MHz 


Memorie 


32 MB RAM 


Accelerare 3D 


minim 4 MB 


Multiplayer 


Nu 


Data aparifiel 


toamna 2001 
Dai de premii, dai de ciienfi, dai de bani... Cu cat mai natural e ^arcul, cu atat mai bine se vor sim^i locatarii. r Octombrie 2001 Preview 
^Expansion pack"-uirea continua n virtutea inetNei dar si co e la moda,. Red 
Storm Entertainment, recent achizijionafo de 

Ubi Soft, si-a propus si a reolizat un nou ii- 
ilu: Black Thorn. AceslQ esie, In esenia, un odd- 
on penlru Rainbow Six. Rogue Spear, engine-ul 
fiind ocelaji. 

In urma cu trei ani Red Storm Entertaine- 
ment o apdrut de nicaieri si o aruncot pe pioio 
Rainbow Six. In scurt timp a ajuns so condideze 
pentru eel moi bun shooter a\ anului, unii chior 
lansandu-se neglijentin declarotii de genul: eel 
mai bun focut vreodata [l$j.Tot acest enluzi- 
osm, cu timpul, i-a stimulat rou de tot pe produ- 
cdtori si rezultotul a fost Rogue Spear. Acesta a 
odus catevo lucruri noi, printre care o grafica 
mull mai buna, un Al mai piscacios, bptul ca te 
poti uila dupa colt (deosebit de importoni, chior 
esential). Totusi, bug-uri existau si acolo: teroristii 
Eugeou si la un momeni dal se opreou Increme- 
niti (ptobobil li se termina Al-ul), devenind astfel linte usoore; coecliipierii tai uitou uneoti sd te 
ojute sou nu octionou la comenzi ji ojungeoi 
„dincolo", precum si... oltele. Si cum Tntotdeo- 
uno exista loc de mai bine (dor ji de moi rau), 
ce s-ar Tnldmplo daco s-ar si foce mat bine. 
Probobil or fi o minune. Rof se intSmpla aso. 
De obicei se castigo pe o parte si se pierde 
pe alto. Dar omul, cat troieste, spero, ji cond 
moore, sper5 oltii pentru el. 

Black Thorn? 

In paralel cu ceea ce spuneom moi de- 
vreme, iato ca dupo Tnco olte doua odd-on-uti, 
respectiv Urban Operations si Covert Ops, se 
Tncearca o reeditare a succesului ovut anterior 
cu Rainbow Six. Daco oti jucot Rogue Spear, in 
principiu va veti descurca ji in Black Thorn. Mo- 
dul de |oc este aceloji, fiind vorba, de fopt, 
de un „stand-alone mission pock" cate ruleaza 
Oare a§tia au aici toaleta? 

pe engine-ul de Rogue Spear. Ca si noutati 
aduce 10 mJsiuni single-ployet, toate cu poves- 
lea lor [suficieni de lunga, de oltfel). Lo prima 
vedere, misiunile sunt destui de osemondfore 
cu cele din Roinbow Six dor, conform decioro- 
Nilor producdforilor, odevarotui lor formec tl re- 
prezintd originolifoteo. Da, sunt misiuni-copii ale 
unor evenimente reole. 

Jocul vo include jose harii multiployer, din 
core am vozut cinci. Zvonurile spun ceva de- 
spre o pagodo, o cladire de birouri, un depozit 
de petrol din Alaska, o labara ascunsa {de te- 
rorijfi) si o strado [?). In modul multiployer o 
apcirut o noutate; modul „Lone Wolf" (Japan, 
ha...]. Ce-i cu odevoral fain e ca, dacd-l omori 
pe lupu " asta, te faci tu lup si jocul o ia de la 
copot. Si atunci so vezil Iti poti olege orice tip 
de armo vrei. Ceilaiti ou un amarot de pistol! Si 
deosebit de important: ejii singur contra tuluror. 

Black Thorn!!! 

In principiu, dupo succesul fantastic pe ca- 
re 1-0 ovut ecliipa osto ontitero in erodicarea 
leroristilor turbulenti ^i faro simi civic, tooto Co- 
munitateo Europeand a dal pe spate. Si acolo 
o romos. „Curcubeu Sase" dstia au ojuns atot 
de importanii tncat comunitotea mai sus amintita 
nu s-a moi putut lipsi de ei nici in ruptui capului. 
Hai ma, ca a venit autobuzu' §Gfu, se vede ceva ? Octombrie 2001 www.level.ro 
Sa-i mai trag una, sa nu-i mai trag una... 

A ajuns dependento de ei ca de somn, fiind 
decbrafd public principala forta secreta de 
aporore o cetoteonului de rand inipoirivo tero- 
rislului de mesetie. Pana aicJ toale bune si Rain- 
bow Six. De aicilnointe romon doar Rogue 
5peor si mortii din taboro odversa. Dupd cate- 
va misiuni normole, co de exemplu ostatici la 
Museul Metropolitan de Arta si deturnare de 
avion, apore adevototui motiv al situaliei de 
crizo (md rog, uno de pe-acolo). Acesta este 
foarte simplu: douo „mici" organizojii deosebit 
de teroriste, de fapt cele moi tetoriste - Mofia 
Ruseasco ji Asociatio {non-guvernomeniola, 
non-profit) Terorijtilor [profesionislij din OtientuI 
Mijiociu - I^i com combinasera octiunile In a 
creo o lume mai bund penfru ei. 

Si olunci cei „Sose Curcubei" s-au enervot 
rau de tot si ou solvot lumeo in ultimo clipo (tre- 
cond prinlr-o gr6mod6 de misiuni]. Bineinfeles, 
zeii ou fosi mulfumiti. In Intelepciunea lor nem- 
arginita ou moi educat unul, doi teroristi pe oid, 
pe ocolo, CO e pocat de jocul asta so oibo nu- 
moiotateo porti. 

Continuare „Black Thorn?" 

Acum nu-|i romone decdl so te doi drept sol- 
votor, adica ontiterorist. Pentru osto oi la dispozitie 
un Tnfreg set de arme noi |vreo zece), specialist! 
ochitori pentru octivitoieo Jong distance" §\ un 
numCir de vreo 400 de modele de gesticd si 
reactie. Armele noi promise se vor Incadro prob- 
obil Tn urmatoreo listd: 3 pistoole, 3 orme semiou- 
tomate, 4 arme de asolt, 2 arme pentru trogdtorul 
de elite si o orm6 automata. 

Cu odevorot minuno! este co toote aceste 
orme sunt inoltotor de nerobdoloore sa-si 
Tncalzeasco tevile pe spotele celor ce reprezintd 
v6nat in grandiosul joe ol celor ce gondesc: 
„Moi bine motf decat terorJst", dor si invers. Pro- 
ducditorii spun co acum terori^tii vor reocliono mult 
moi reol, Vom auzi respirolio sacodota o coechlp- 
ierilor aflotl prea aproope (bine co n-o putem 
mirosi), pe timp de iorno fiind chior vizibila. Dot Fi- Oare..., mai traiesc ? ind faptui co bocancii militoresti vor loso urme pe 
zopado, o so ne putem gdsi echipo mutt moi jsor 
Tn siluotii nefericile. Doco vreli so v6 doli mori, 
puteti inregisiro si trimite filmul cu octiuneo voastro 
ceo moi odevdrotd la prieteni, cunostinte, S.R.I., 
U.S. Army etc. RSnile, contitoteo de sange, 
urietele de focturo tipic terorista, imposibilitoteo de 
o Idso un teroristin violS dou ocestui vechi, dorln- 
noit joe un formec de nedescrls [il puteti descrie 
voi doca vreji). Nimic nu se compare cu un teror- 
ist care se sufocd dupo ce l-oi nimerit in got cu fig- 
uro perplexo a unui ostotic dupa ce l-oi nimerit din 
greseola, cu modul „american movie" in care 
ieroristii se scurg pe podeo in focul agoniei [si ex- 
tazuluiprivitorului). 

Dor cum fiecare iji olege viola, nu vo reco- 
mand nici un pic de milo. Nimeni nu i-o forjot so vo 
devino adversoti. Asto e„, . Acum, co o mico 
parantezo, or trebui so vo spun co Red Storm 
Entertainment o anuntat lonsorea oficiola a jocu- 
lui pe doio de 1 oclombrie 2001 . Fiind foarte 
rigurosi Tn respectareo termenelor, so vo iuoji 
orice speronlo co vor intarzio. Foarte probobil oc- 
est lucru nu se vo Intomplo. 

Stare de spirit 

Do... munco in echipo. Ce poote fi moi 
inoltotor pe lumea osta dec<9t so jtii co oi salvat 
viola colegului tou de luplo. Unii or spune ca e 
mult moi emotionant lo festivitateo de decorore 
poslmorlem. Dupfi contitoleo de lacrimi, cu si- 

imi pare rau. Sunt Tn timpul serviciului. 

gurontd. Dor docd ne gandim lo avontajele pe 
care o ostfel de octiune uneori sinucigo^fi le 
aduce, veti observa co merita. O so vo livrez 
un exemplu: un politist omerican solveozo viato 
unui alt politist omericon. Rezullot: polilistui sol- 
valor va deveni preferotu! publicului politienesc 
si, CO recompense, i se vo ocordo o reducere 
mosivo, lo fel de polifieneosco, lo cofeo §i go- 
gosi. Hmm... gogosi. Ar merge si o plocinto cu 
mere, Poote o iohnie (SFX and nose filter inclu- 
ded}. 

E greu. Nu stiu. Poote,.. dor oricum so stiti 
CO merito, E o vioio. O viatd de cdine ficimond, 
Plouo. „Nu oici, afara". „Cum adica?" „Dece?" 
„Nu conteaza", ma acompanie mdno dreapt6 
Inlr-o miscore descendenta. Vorbesc singur. Imi 
curge saliva. De ce? A, gogoo^a. Imi rod o un- 
ghie. Mi-o rod si pe cealolta. Doaa, unghiile 
ostea... 

Locke Imi acordati onoarea acestui dans ? LEVEL 


DATETEHNICE 1 


Titlu: 


Black Thorn 


Gen: 


FPS 


Producfltor: 


Red Storm Entertainment 


Dislribuitor: 


Ubisoft Entertainment 


Procesor: 


Pll 266 MHz 


Memorie: 


32 MB RAM 


Accelerore 3D: 


DA 


Multiplayer: 


DA 


Data oparifiei: 


octombrie 2001 r Octombrie 2001 Preview 
i^iHn 
Magnatii internationali Tsi dau mana la Ubi Soft Afrecut ceva vreme, chiar prea multcS 
dup6 parerea mea, de cflnd nu am 
mai ovut ocozia so joe un simulator 
economic bun. Transport Tycoon estein conti- 
nuare preferotul meu fn acesi domeniu, lar 
acest lucru spune mulie, Pe la mijiocul onilor '90, 
o companie destui de tare la ocea vreme, In- 
teroclive Magic lonsase un joe micu[ reolizat 
de un tonor ambitios ce o ovut mai mult succes 
de cat s-a ajteptol oricine. Copilalism incerco 
s6 simuleze co) mai bine si moi aproope de reo- 
iitate meconismele economice core ghideozo 
lumeo mego-corporafiilor inlernotionale, §i intr-o 
oarecore mdisurfl putem spune ca a reu^it, 

Timpul a trecut, iar ocum suntem oproope 
de lonsorea celui de-ol doileo joe al seriei. Ca- 
pitalism II. Creot de acebji ambitios, cevo moi 
vorstnic ocum si sub oripo ocfotitoore a Enlight 
Software si Ubi Soft, jocul se Indreopto incet ji sigur cotre rndeplinireo osteptSrilor publicului 
amotor de senzotii tori la carmo unui concern. Economia... 

Societoteo copitolisto este un ocean plin 
de rechini, in core eel mai mare ji mai puternic 
tl tnghite pe eel moi mic foro nici o umbrS de 
indoial6 sou vreo muslrare de conjtiinto. Este 
locul In core domnejie ine6 legeo jungle!, eel 
puternic troneazQ despotic. Capitalism //este 
un simulotor al oeestei societoti si ?ncearc6 s6 
ne aduco un pic din savoareo ji sfilbaiicio ei. 

Proctic, cum seTntompla odota, primejti o 
sumS de boni, obscure, cu core vo trebui s6 
pornesti ji so dezvoiti o ofocere Tntr-un oro^, ur- 
mand ca in timp so te exttnzi ji pe olte meridio- 
ne. Jocul se ocupd de toate ospectele unei 
mici afoceri (sou ole unei megofoceri in cozul 
Supermarket fn stil occidental. 

in core ajungi pono la acel nivel), trecand prin 
toate fazele, de la recoltoreo moteriilor prime 
[miniere sou ogricole), prin preiucroreo lor ji 
opoi vonzorea produsului finit. Spre deosebire 
de cite simulotoore ole genului, nu trebuie s6 
detii sou so construiejti tot ocest lont economic. 
Te poti descurco foorte bine ji ocupand door 
pozitio de verigo, cot moi importonto. Pofi s6 
cajtigi boni frumoji ^i numoi deschizond un lont 
de supermoket-uri in cozul in core produclio de 
moncore din zono sou importurile sunt sufici- 
ente penfru a te oproviziona. Sou poti foorte 
bine so te descurci deschizflnd cateva otelSrii, 
ol coror produs so-l vinzi opoi fabrieilor opo- 
nentilor. Rivalii in afoceri pot deveni porteneri 
foorte buni, de ollfel seopul jocului nici nu este 
so elimini concurenlo (ceeo ce nu inseomnS c6 
nu o pofi foce doco te tine strotegia). 

Fiecore oros ore propriile resurse 51 nece- 
sitdli, nefiind rare ocoziile in core se vor face 
importuri Intre sucursolele tale pentru a putea 
face rost de toote materiolele necesare proce- 
sului productiv. Pe longa ocesteo, orojele ou o 
serie de porturi comerciole sou induslriole care 
pot oproviziono en-gros cu diverse moterii pri- 
me (cele industriole) sou produse finite (cele 
comerciole] afoeerijtii din oro?. 

Din pacote. Capitalism //ifi com forfeozd 
un pic troseui, mai oles in fozo primorS a afa- 
cerii. Sumo <t\\c6 de boni detinuto co ji tipul de 
resurse din oro^ul de inceput te vor obligo so-ti 
incepi aventuro ontreprenoriolfi cu ceeo ce noi 
numim cu fala ^cfiio^caroie". Doco vrei so te 
OK. Cine mi-a ascuns magazinul? IHei, sunt aici jos!!l Cum de nu ma vedefi? Octombrre 2001 w/ww.leveLro Preview 
Ghidul micului Tntreprinzator. 

lansezj de exemplu In productio de blugi de 
exemplu, ^" va li greu, nu pentru ca nu sor vinde, ci 
pentru c6 nu preo a\ posibililotea s6 obtii ma- 
teriile prime necesare |nici din productle inter- 
na, nici din imporl). Acesf lucru este volabil pen- 
tru aproape orice produs complex ce necesito 
mai multe semifabricate pentru a fi obfinul. Si uite 
05a te trezesti, otal tu, cat fi oponenjii [fie ei virtu- 
ali sou umoni) ca Tncepi prin o-li deschide o mica 
prdvolte in core so vinzi tot felul de nimicuri, abia 
dupcS ce oi strons o sumo frumujica sa ai ^anso 
de a produce ceva moi complex. Nici chiar 
cond oi banii necesori nu e sigur ca poti pro- 
duce cevo, osa cum mi s-a intamplat mie cand 
am vrut so construiesc compulere si m-am trezit 
c6 nu oveom de unde sa tac rosi de... siliciu. 

... si hartogaraia aferenta 

Productio si vanzoreo nu sunt singurele as- 
pecte ale unei afoceri. Pe langa ocestea ou 
be o muljime de olte activitCiti, dintre care jocul 
ne-a salvat eel pujin de contabilitate core e li- 
nuto automot. In schimb, campaniile de promo- 
vara o produselor [individuale sou pe brand], 
ocliuniie de bursa 51 multe astfel de morunti^uri 
sunt toote aduse in otentio noostra. Norocul 
nostru consto fn faptui cQ, desi tn limp real, Ca- 
pitalism //ore si posibilitotea de a slopa curge- 
reo timpuluf suficient cot so analizSm situolia si 
s6 luom deciziile potrivite, De^i e un simulator 
pur economic, cercelarea tehnologica este ji 
eo prezento ceeo ce n-or Irebui sa surprinda in sprijinul fermierilor. 
Va povesteam de pravalia mea, ne? pe nimeni. Se jtie c6 orice concern core se fes- 
pectd are eel pujin un deportameni de R&D 
(Research & Development], Aceste lobora- 
toore te vor ajuto so maresti calitoteo produse- 
lor tale, fapt ce se vo reflecto otflt tn vonzorile 
produselor obfinute cu nolle tehnologii cat ^i fn 
imogineo generala a tirmei. Cel moi important 
element va fi "nsQ cu siguranlS acel mic ghid al 
producdtoruluimgropat undeva printre optiunile 
de informojii, Cu ajutorul lui veti puteo localizo 
rapid ingredientele necesare pentru a obtine 
un anumit produs sou veti putea aflo ce s6 fo- 
ceti cu un semifabricat achizitionot. Consultoreo 
lui in prealabil va va puteo decide ji viilorul in 
afoceri, deoarece Tn functie de resursele dispo- 
nibile in oroj veti ^ti de ce so vo apucati. 

Capitalism II este un |oc extrem de otroc- 
tiv fiind suficient de usor de monevrot pentru o 
atroge ^i pe cei novici intr-un asemenea gen, 
dor 5i suficient de complex pentru a-i menjine 
interesafi si pe veteronii genului. Cu toote co 
economio simulat6 este un pic com idealists, 
foorte rar opor evenimente neprevozute; ji mm 

Ofer $i garanfle. 

doco foci totui CO lo carte, succesul este osigu- 
rot, Versiunea primitS ji testota de noi era door 
un beta, cu toote ocesteo, ovand tn vedere do- 
to de lonsore destui de opropiota nu cred so 
moi intervino schimbori drostice. In orice coz, 
6ac6 aceste modificSri vor oporeo, cu siguranta 
vi le voi prezento tn review-ul ce vo fi scris pro- 
bo bil foorte curond. 

Claude 

LEVEL 


DATETEHNICE "^ 
Titlu: 


Capitalism II 
Gen: 


simulator economic 
ProducQtor: 


Entigfit Softv^are 
Distribuitor: 


Ubisoft Entertainment 


Procesor: 


Pll 300 MHz 


Memorie: 


64 MB RAM 


Accelerare 3D: 


minim 2MB 


Data oporifiei: 


octombrie 2001 


T Octombrie 2001 Preview 
De cand cu Myst Jocurile cu grofica prerenderizota ou pierdut 
mult teren de cand cu occelerorea 3D, cu 
NVIDIA si ol sou GeForce. Totu^i, existo o 
categorie de fani care pur ji simplu vor cu tot 
dinodinsul so jooce ceva core nu necesilo ne- 
oporat ceo mai nouo 51 moi scumpa placa vi- 
deo. Ei sunt cei care viseozS la epoco jocurilor 
„bune", cu fundaluri pre-desenote 5! stotice, dor 
core ofereou totusi o senzo|ie de imersiune cu 
totui oporte. 

Seria Mysls\6 drepi cea moi puternica do- 
vad<5: dupfl ce primele doucS jocuri s-au vandut, 
dup6 unele studii, in nu mai pu[in de 9,5 mili- 
oone de exemplore, Mysl ///vine si el ca o fu- 
rie jiinceorca sa mature piafa si so obtino un 
loclntr-o Industrie soturota de jocuri accelerate. 
Pan6 una alto, iota c6 51 o firma foorte pulin cunoscuta, Detalion (producotor), ol^turi de o 
alta firma, tot otat de putin cunoscutS [exceptie 
focand poote door Polonio) - LK. Avalon, au 
hotorot so Incerce pioto cu degetui ji se prego- 
tesc so lanseze un joe cu graficd pre-FQcutS. 

Ce mai poveste! 

5i uite-o$o ojungem in 2083, cand, in ur- 
mi5 cu zece luni, primii oameni au ajuns pe Ar- 
gilus, o ploneto indepartato. Acolo cu fondol 
ora^e, chior metropole, au construit instolotii in- 
dustriole. 

Acum loate sunt parasite. Usile ou lost lo- 
sote deschise. Masa Tnceputo n-o moi fost ter- 
minota. Ape mai curge lo baie. Totu! functio- 
neazd incd, dor nu moi existo nici o persoond Ceva cu vrejul de fasole... pe Argtius. Producdtorii spun ca senlimentui pe 
core il ofera jocul in ocesle condilii este ose- 
manator celui pe care trebuie sa-l fi simfit cei 
core ou descoperit nova Mary Celeste, p6t6- 
sita, obandonotd si lipsila de echipaj- 

Pe Iang6 orcje 51 instolotii industriole, ou 
fost constituite ji baze de cercetare. Acum o 
novo de franspori. pe numele ei Angel, este Iri- 
misa pentru o cerceta sloreo ocesior boze. 
Cum nici uno nu rospunde, se pare ca ^i echi- 
pele de sliinla au disporut. In linistea com oposd- 
toare core s-a losot, moi apore o problemd; 
sistemele de pe nov6 Incep sd pice co mugfele 
lovite de plici ji, co un adevdrot cdpiton de 
novd... le repezi sd o obondonezi cand o io lo 
vole. De oici, problemo trebuie so o rezolve jucdtorul. 
*.-*■■ 
Forma... cu fond Anul nou chinezesc? Octombrie 2001 www.level.ro Preview 
Cu siguranta, inspiratie maritima... 

Schizm: Mysterious Journey es\e dec! un 
adventure 3D, lo persoana I. cu o poveste 
non-violenia (spre marea bucurie a porinlilor 
disperafi de efectele pe care le cu jocuriie asu- 
pra compoftofnentului ji eticii copiilor lor) ji cu 
un gomeploy non-linior, core pore-se ca per- 
mile jucSloruluJ sd aleagd ordineo in care so 
rezolve puzzle-urile. Morele alu pe care pro- 
ducalorii mceafcd sS-l scoDt6 In evidenl6 esfe 
cooperareo cu Terry Downling, scriilor science- 
fiction oustralian core a primit o coruto de pre- 
miiliterore. 

Grofico promite deslul de pufine inovalii 
comparotiv cu seria Myst In primul rand, desi 
formele si culorile sunt vii ^i pline de imaginatie. ...fara apa, fara sare 
Metaiorganic 
Atentie... se creeaza atmosfera 
Sail goale, piase, felinare, tronuri 
parasite=atmosfera totui este static, tocmai penlru c6 grofica esle 
pre-renderizoto. 

Unde-s doi... 

Daco vo moi aduceli ominte de Watch- 
maker, spuneom ca Tn jocul celor de lo Treci- 
sion pot fi controlote dou5 personoje oproape 
simultan. La fel, Schizm ofero si el oceosto op- 
liune core, spun producatorii, ll elibereozo pe 
jucator din chingile linioritOJii. Ambii protogoni^ti 
pot rezolvo independent puzzle-uri, dor uneori 
este nevoie sa-si deo mono intru rezolvareo 
unor situotii problemotice l^liti voi... ea opasa un 
buton, el impinge un perele etc.) 

Oricum, o planeto precum Argilus pore un 
loc ideal pentru mister: oro^e plutiloare, galerii 
sublerone, orase industriole obondonote si na- 
ve maritime orgonice. 

Toate vor fi reprezenlate 3D, fotorealist si 
la o rezolulie de 640x360, in high-color. En- 
gine-ul grafic folosil poarla numele de V-Cruise 
ji permite novigorea lina ^i rapido intre locotii, 
pe Iflngo posibilitotea de a roli imogineo cu 
360 de grode. Navigatia este controlofa com- 
plet cu ajulorul mouse-ului. 

Se pare, deci, ca Schizm: Mysterious jour- 
ney 6\fe!6 rodicol de Mys/ door In ceeo ce pri- 
veste povestea, pentru ca grofica si prezen|a 
personojelor filmole ne foe so credem co 
ovem de-o face door cu o cbno. o polidd 
imitolie. 

In fine, privind imoginile, posionotii de 
ocesi gen de quest or puteo so simfo mid fieri 
Irecond olene pe coloone verlebrole, dor cam 
otot. Personal, prefer quest-urile „reaMime", pen- 
lru CO nu om o senzolie olol de more de ortifici- 
olitale CO in cele cu grofica prerenderizoto. 

Co un ultim si mare alu al joculuj. produco- 
torii lui Schizm: Mysterious Journey se loudo cu 
un sistem de sonorizare hi-fi, treide, care, in co- 
zul in core sunteti ferJciti posesori de soteiiti (de 
telecomunicajii), va vo face sa simtiti si sonor 
ombientui dinamic (9) o! jocului. Whotever... 
.^-F \^ Schizm: Of Steam\Mork and Magick 
Obscura 
Welcome to our iiarbour. Have a nice and 
pleasant Schizm. 

Intru mantuire 

Totusi, so nu foultez jocul polonez inointe 
de 0-1 fi vozut. Defi, vo spuneom, nu sunt un 
more fan ol genului (desi o fosi o vreme in 
core mo uitom cu prea mull jind la pozele din 
Myst), loiuji Schizm\a putea oveo succes 
doco producolorii reu^esc so il reolizeze, ^tili 
vol, the cool way [indiferent doco e verba de 
versiuneo CD-ROM sou ceo DVD-ROM). Pd- 
na otunci, mo inlorc cu drag lo Prince Dizzy^i 
engine-ul lui in limp real (sou poote m-om dus 
preo deporte...) 

Mike 1 LEVEL 


DATETEHNICE 1 


Titlu 


Schizm: Mysterious 


Journey 


Gen 


Adventure 


Product lor 


Detolion 


f 


Distribuilor 


L.K. Avalon 


Procesor 


Pll 300 MHz 


Memorie 


32 MB RAM 


Accelerore 3D 


Nu 


Multipioyer 


Nu 


Data aparijiei 


toomna 2001 Octombrie 2001 Preview 
Chaser 

Actiune ca-n filme pe Marte Nu 5iiu daca aji auzit de Cauldron, o 
firmo producatoare de jocuri din 
Brotislova, dor faro indoiola oN auzit 
de ultimul produs al acestora - Battle Isle: The 
Andosia War, o conlinuore a seriei Bottle Isle. 
in timp ce lucrau la aceasta sfrategie (care, in- 
tre noi fie zis, nu le-o iesit deloc rou), progroma- 
torii de la Cauldron dezvoltou 5i un nou engine. 
Este vorba despre ClookNT, un engine core 
permite personojelor so se mijie Intr-un mediu 
real ji so foloseosco arme cal moi opropiale 
de cele reale. 

Acest engine vo fi folosit in urmotorul 
proiectcl componiei: Chaser. Orientandu-se 
probobil dupa tendintele pietei |vezi multimeo 
de FPS core se ofia tn lucru In ocest moment fi 
cele core au aparut dejo), Cauldron s-o in- 
dreptot spre un first person shooter care pro- 
mite destui de mult Tn ocest moment. Dor so ve- 
dem despre ce este vorbo... Viafa de dupa... Nu jfiu exoct de dupo ce Iprobobil dupa 
ce FC Brosov cajtigo Ligo Compionilor sou Ro- 
monio devine ceo moi more putere mondiolo), 
dor existo fn fiecore scenoriu de joe un moment 
de cotituro ol omenirii, o linie paste core trecem 
fi lucrurile incep so io o intorsotura periculoosd. 
Lo fel se intomplo si Tn Chaser. Pe Pomont viota 
moi este posibilo, Tnso nu este deloc ufoora (un 
element nu at6t de futurist pe c6t s-or dori). In 
morile orofe s-o Tmpanzit sarflcio co o ciumo, 
ior suburbiile sunt controlote de puternice bon- 
de „de cortier" (oare de ce oi fi avSnd o sen- 
zotie de dejo vu?). Rivolitotile dintre cortiere 
due lo sdngeroose lupte pentru suprematio Tn 
zono. E ujor de Tnchipuit cum se vor prezento 
lucrurile Tn ocele vremuri: un fel de gfietouri 
mult moi tehnologizole decot in prezent vor fi 
locul de nostere al tuturor problemelor, dor tot Un amurg cam galbui. Becul e de vina. 

oici se vor gdsi si solujiile lor. Cu toate ocesteo, 
omenireo a reolizot un pas urios cu 44 de oni 
In urmo. Este un vis al omenirii lo care se lucreo- 
za fi ostflzi. Primo colonie pe Marte tocmoi a 
fost lnfiintot6 f i se pore cS oici s-o mutot tooto 
„lumeo buno" de pe Pomont. Vilele din cortie- 
rele selecte ale bogotasilor nu valoreozo nici 
cot o monsardo de pe Morte. Are loc o mi- 
grotie a oristocrojiei spre oceosto ploneta, care 
devine un fel de parodis regosit (doco stoi so 
te gandefti lo condiliile pe core ti le ofera 
Marte, un dejeri imens cu temperoturi insuport- 
obile pentru fiinto umona, ofirma|io de moi sus 
devine un pic com exogeroto, dor ce nu poote 
face viitorul?!. FugarituI Eroul nostru, pe core Tl vom ajuta so trea- 
c6 prin greulatile viejii, nu poote fi oitui decat 
Chaser (Fugdritul). Acesto este membru ol unei 
ogentii de securitote. Cond se oflo intr-o mi- 
siune secreto sub ocoperire (vindeo voto de 
zahor lo un colt ol Morelui Conion de pe 
Morte) a fost grav rSnit (moi mult co sigur o in- 
toxicolie ocuto cu zofiorimS) fi fi-o pierdut por- 
tiol memorio. Din oceosto cauza nu-fi poale ex- 
Hale industriale pe Marte Pe unde urci cand e scara rupta? tim Octombrie 2001 www.level.ro Preview 
Mi-am scos rofile la plimbare 

plica penlru ce trupe moslve de comondo vor 
sa-l elimJne (ce s6-i foci, doca valo pe bdi e 
monopolul stotului), o multime de „b6ie[a5i" din 
mohatale ti doresc moartea |nu trebuia s6 as- 
culte manele in leritotiile roperilor) ji oamenii 
mor pe capete In jurul lui (zaharul avea trichi- 
nelozQ), V5 dali seamo \o ce situotii va fi expus 
Fugoritul de acum Jncolo. Va Itebui s6 caule un 
mod de a scSpa dintr-o novo ovorioto care se 
prSbu^esfe ji so-si pazeosco pielec de ploaia 
de gloante ce toieste in jurul lui. Zgomotele de 
geomuri sporte si de gloante care scrijelesc 
pereNi il vor ocompania in luptele dintre gSj'i. 
Vo frebui so faco foto misiunilor din miez de 
noopte alaturi de trupele de porofulijti cflnd 
vor cLiceri un depozit de armament [de fopl vii- 
torul depozil de pe Marie ol Fabiicii de Zohar 
de lo Bod). DupQ toote ocesteo, disfrugereo 
unor mosive sirucluri de otel pentru o ataca o 
novd de transport din hangar se vo dovedi o fi 
Hoore b ureche. Pe porcursul actiunii, Chaser 
va oveo mici scontei pe creier prin care vo in- 
Irezori omanunte ole vielii sale onterioore ji, ?n- 
cet incet, vo oflo cum a ajuns dintr-un cetatean 
cinstil, cu familie si copii. in situotio de a se lupto 
pe viota 5i pe moorte pentru o bucato de „za- 
h6r". Am mai vazut 050 ceva destui de recent 
in Max Payne ji, sincer 56 fiu, nu mi-a plticut 
deloc. Flashbock-urile pe core Max le avea 
sub forma unor cojmaruri nu mi s-o porut a fi 
implementate preo bine In octiuneo jocului, ior 
lobirinfurile sangeroase prin care treceo ocesto 
erau de-a dreptui plicticoose. SQ sperom Inso 
ca in Chaser lucrurile vor ie^i moi bine. Aceasta 
dezvoltore a personolitdilii Fugaritului a fost im- 
plementota de creotori pentru a realizo o moi 
buno identificare a jucfllorului co jocul (eel pulin 
in opinio producototilor). Pentru noi, gomeri, jo- 
cul nu va consto numoi In Tmpuscoturi in dreap- 
to si slongo. ci ne vom ataja mull mai mult de 
Chaser, trebuind so mergem moi deports pen- 
tru a ofia de ce s-a intomplot 050 si nu altfel, de 
ce eroul noslru a ajuns Tn oceosto situatie si nu 
se oflo pe plojo, lo mare, band un sue rece si 
privind fomonticvolurile care se sporg de torm. 
Armele disponibile in joe sunt foarte voriote 
si sunt copiote dupo modele reole: pistoole. 
pufti, shotgun, mitrolierd, grenade, arunc6tor de 
grenade, explozibil etc. Nu exists nici una care 
so nu exisie in realitote, toote oflondu-se in do- 
tarea unitafilor militore. Deji oc|iunea se pe- 
trece pe Marte, nu vor existo exfrotere^tri in 
acest joe, Ne vom intolni cu o groozo de lume, 
de lo soldali, membrii ai organizatiilor secrete. 

1 


TT^jBtr- 


=- m 


^^^^-^^B^Hfca 


■~^-^;i 


j^'^yJ^l 


-!^g«Wg^y|JI ' 


? 


^i 
1 Nivelul 3 

baietoji din cortiere, pono lo celaleni obisnuifi, 
fiecore cu treoba lui, fdr6 niei o dorinto de a 
face pe eroii in luptele din jurul lor. 

Cum va fl CloakNT? 

Cauldron s-o remarcol si prin engine-ul 
pe core l-ou folosit pentru Botlle Isle: The Ando- 
sio War, un joe care se mijcc ji orato foorie 
bine. Docd moi lufim Tn considerore c6 engine-ul 
oveo eel pujin doi oni lo momentui lonsarii jocu- 
lui, ne putem imagino de ee vo fi Tn store 
CloakNT, Aeesta se oxeozo in principal pe re- 
doreo interioorelor, dar poate prezenta lo Eel 
de bine 51 locotiile exterioore de Tntindere nu 
preo mare, Pol fi proiectote niveluri foorte com- 
plexe. Din punct de vedere ol graficii, este 
osemonator cu engine-ul de QuokeS sou Un- 
real, dor ore multe lucruri In plus, cum or fi lumi- 
nile ji umbrele leol-lime per-pixel. Ce inseom- 
no ocest lucru? Mijcoreo oricorei surse de lu- 
min6 va fi reElectatfl 51 vo genera umbrele pe 
care le intolnim in realitote. Aceasta optiune gra- 
ded poote fi oprita pentru co jocul so se mijte 
bine 5i pe sistemele mai putin performonte. 

Com acestea or fi de spus despre Chasei 
in momentui de fot6. Se onunto un joe intere- 
sont, ce vo face far6 indoiala furori Tn comuni- 
toteo gomeristico. Un posibil rival la Max 
Payne, cu multiployer ji o grofico poote ehior 
moi reusito cred co vo incdnto pe oricine. 

Sebah in sfarfit afara O, Scare 1 LEVEL 


DATETEHNICE 1 


Titlu 


Chaser 


Gen 


FPS 


Produedtor 


Cauldron 


Distribuitor 


Fishtank Interactive 


Procesof 


PI 1400 MHz 


Memorie 


64 MB RAM 


Accelerare 3D 


minim 16MB 


Multiployer 


Da 


Doto oparifiei 


N/A 


_,. Octombrie 2001 Review 
Sudden Strike 
Forever Machiaj pentru 
eternitate? Binetnteles cd, odoto pomenih cu CD-ul 
Sudden Strike forever ?n mflnufele 
noQstre tremuronde dup6 tactico ?! sfro- 
tegie, ne-om apucol so vedem doca s-a Imbu- 
natotit ceva in punctele unde ne durea pe noi 
tare, dupa cum am aratat in articolul din ianuo- 
rie anul acesto. Arficol dedicat prlmei apari|ii a 
Sudden Strike pe pioto jocurilor PC, in care 6a- 
deam salbatic, cu un topor ascutit pe tndelele, 
in pfoblemele dare ale acestui joe: dificultoteo 
controlorii tacNce a tuluror unitatilor, cauzoto de 
lipso unor parghii reole 5! realiste de comondo, 
precum 51 modelarea complef aiutistico o „sa- 
nStSfii" unei unitoji militate, in sensul in care un 
tone pufea fi distrus cu o grenada, sou de un 
numar suficieni de mate de infanteti^N core 
trogeau In el cu pusti sou mitrolierel,,. 


Fondui de ten 

Ete CO s-o schimbot cevojilea in bine - s-o 
ufurat sarcina minorii terenutilot. Inainte vteme, 
CO s6 pu! mine pe undevo, trebuio so-ti oduci o 
trupo in locul respectiv si so ?i doi comondo de 
punete a minelor. In marosmul tactic ol lui Sud- 
den Strike, in core iti trebuie potru mdini fi cinjpe 
ochi ca sa fad o tteobo co lumea, era lucrul 
drocului so moi tii atent ji c6nd iji ajunge trupo 
In locul de minat, co so le doi comando de mi- 
nore. In sfflr^it, in versiuneo „pentru eternitote" o 
Sudden Strike, poti do direct unei trupe coman- 
do de minore a unui onumit punct de pe horto, 
ior ei se vor duce acolo ji vor face treaba cu 
pricina, fard CO tu so le moi duci grijo. Exact oce- 
la^i tip de comanda a fost crecto ^i pentru trupe- 
le de sapper-i, caroro le spui direct „Repair 
Bridge" ji le indici podul respectiv. Ei se due ^iil 
repar5, intocmai co lo punereo minelor. 

Un al doileo element de schimbare se te- 
fero la „colculated unload of units". Ceea ce 
inseomna co poti selecta care din oamenii afloti inti-un camion pot fi doti jos lo un momeni 
dot. ProcNc, nu mai e^ti nevoit so deborci toata 
trupa din vefiiculul de transport - poti face oc- 
est lucfu la nivel individual. 

Lifting facial moderat 

Dor sunt ji lucruri noi tn Sudden Strike For- 
ever\ Sub ospecful gomeplay-ului, lucrurile au 
evoluot un pic prin folosiriea de c5tre generali 
o unui binoclu, cofeimbunfltoteste posibilitotile 
de observatie in teren. Apoi, se spune de cotre 
producotori ca vehiculele de lupto pot fi depla- 
sate ji cu spatele - element extrem de impor- 
tant la tancuri ji vanfitori de toncuri, care o luau 
ujor pe cocoo^o In primul Sudden Strike, otunci 
cind ii puneai so se retrogo, ior ei se Tntorceou 
frumos cu spatele, ceo mai vulnerabila parte o 
lor, la dujman, ^i porneau in retragere. Pod ji 
rofo code ... ero destinul lor inevitobil. De data 
oceosto, blindatele se pot retroge cu spotele, 
dor numoi doco nimerejti cu mouse-ul o zono 
foofte ingusto (de vreo cateva grade) din 
spatele lor, otunci cand le doi comondo de 
move. Din pacote, in febra desfa^urorilor fac- 
tice din Sudden Strike, numai precizie de 2-3 
grade in pozilionatea mouse pointer-ului nu 
mai oi... Asa co foorte greu veti reufi so folositi 
oceosto re- tragere cu spotele, fopi absolut re- 
gretobil. 

Exista, totuji, o noutate core ne-a 
tncantat. Expetienja ofiterilor mareste 
experiento trupei Tn prejmo coteio sunt 
o^ezoti. De fapt, zau daco dsto nu este ptimul 
element tactic inteligent, realist si util de core 
dou dovada CDVin Sudden Strike Forever^ 
Moi oles CO te obligb sa fii mult mai atent cu 
ofitetii experimentoti, ce trebuie c3t moi bine 
protejoji pe porcursul unei misiuni. 
Pastel de toamna Fallschirmjaeger-ii cad din cer. Ei §i fulgii de nea... Octombrie 2001 vi/vi'w. Ievel.ro Review 
IS-uri ingrozjte de jnfanteria inamica !?... 

Rime! 

Ei, dar sunt 51 Npuri noi de unifofi mililare Tn 
Sudden Strike Forever. Avem obuziere grele 51 
usoare (aceslea din urmQ putand execula fra- 
geri indirecte, dor §1 directe, de apropiere!), 
mortiere grele, mortiete portobile, Goliath-uri 
[numite numoi „charge carriers" in joe), precum Oraf tunisian batut de artileria germana. A. m 
fi medici individual, pedejfri, Totalul unitfltilor mi- 
lilare noi este de peste 30. Dor, suntem Tn con- 
tinuore nemultumiti de nerealismul unoro dinire 
unilaji, volobii de fapt pentru Intregul joe - daca 
Tnointe puteoi distruge un lone cu douo lovituri 
de morlier, ocum poli distruge dou5 toncuri cu 
o lovitura de mortier greu, ceea ce trece de li- 
mita suportobilcS a stupiditfitii. Ceea ce se poate 
spune 5i despre introducereo a trei niveiuri de 
dificultate a jocului. setare al carei efecl noi nu 
l-am prea simjit. A, lotuji, sfl nu uitflm a pomeni 
ji foplul c6 efectui „chorge corfier"-elor fn luplo 
este sim|itor exagerat fata de reolitotea istorico 
- Golialh-urile s-au dovedif un fiasco total pe 
cSmpul delupta. 

In rest, odfiuglrile prin care Sudden Strike 
Forever se poate face remarcat constau in pa- tru noi camponii, sopte single missions fi un ma- 
re numor de harti pentru multi player. Campa- 
niile sunt: cu omericanii, toomna, pe Froniul de 
Vest, cu englezii m nordul Alricii, cu nemiii in Ru- 
sic, iotna, 5I cu rusii fn estui Europei. Important 
pentru fonii ocestui joe este faptui ca pe CD-ul 
Sudden Strike Forever se ofia si un editor de mis- 
iuni, foarte bine conceput, care permite crearea 
de harti proprii in eel mai mic amanuni, 

Lentila de contact 

Doca este sa fim o taro subiectivi, nu ne pu- 
tem opri a da din coad3 ferici|i c6 exists, in sfSrjit, 
o componie dedicoto exclusiv englezilor. Ho-bo, 
si tocmai in nordul Africii (ca nem.ti fiind, CDV or fi 
putut prefero dezasftui de la Dunkirk|l Trebuie s5 
reeunoastem, ne-o saltot inimo de bucurie vozond 
intinderile de nisip, dor ji eladirile speclfice zonei; 
ruine istoriee, ruinele coselor, ruinele moscheelof, 
ruinele minoretelor si ruine de insfolatii poriuare. O 
ponoromo reeonfortania - oceste ruine se oflo fn 
desert... lor polmierii, polmierii ne^iu dot goto, mci- 
moi so ne strongem eovalerio dromodera ea so 
sorjom infonterio egipteana... Cum, nu suntem in 
Age of Empires'? Astio se numese nemti? Scuzafi, 
"mi iau elefanlii si plec... Da' suntefi siguri c6 nu 
suntem in AOEd 

Ah, ior camponia (agricola?) de toamnS a 
omericanilor in vestui Europei este un prilej de 
tncontare pentru inima si ochiul sensibil, Culorile 
aprinse ale arborilor se scoboora din poeziile 
closicilor, si te-oi ojlepta s6 vezi pereehi melan- 
colice impartosindu-ji palpitofiile sentimentale 
pe langS plopii Tn flocori. Pentru piclura, deci, 
CDV primeste nolo joijpe. 

Ei, dar climoxul omuzamentulul l-om otinsin 
momentui in care am Irimis o frupS de englezi sQ 
demineze un teren. Efectiv, lonul, oerul, moniero 
in core ocejfio ou ineeput so cante (ujor guturol) 
„Rule Britannia" ne-a facut s6 rQdem in fiohote, 
cu generoose emisli nozole pe core ne-om gro- 
bit sa le tronsformom in bilute pe care, cu bobor- 
noce iscusite, l&om lipit de birouriie colegilor de redactie. Jumote din „fun"-ul de core am avut 
parte jucand Sudden Sliike Forever a fost gene- 
rat de ocesti englezi (in)cantatori. Altfel, odmiro- 
bilo stoponireo de sine o producotorilor jocului in 
ceea ce Ti privejte pe englezi - ocestia, spre 
deosebire de celelalte natiuni combotante, se 
disting prin aceeo co nu discuta ordinele, nu ros- 
pund in dorul lelii, nu frog lo moseo, nu se scor- 
pina dupo ceoffl, nu isi tree arma de pe un umor 
pe celalat, nu conta la muzicuto, nu foe pipi, nu 
fumeozQ ^i nu scuipo cu nerusinore pe jos. Door 
din cond in cdnd, emit cote un potriotic „God 
Save The Queen", oso, co so fie siguri... 

Pono lo urma, tot ceea ce putem noi spe- 
ro de la Sudden Strike este sS nu romono ajo 
cum este Forever. Spunem osto deooiece sun- 
tem cucetiti de ocest joe mocor sub ospectul 
groficii ji ol afmosferei. Trebuie so reeunoastem 
CO germanii de la CDV sunt niste genii in felul 
tor, cu referire mai ales lo modul superlotivin 
core ocest joe do pe retina. Dor, cu looto bu- 
n6vointa noostro, nu putem spune despre Sud- 
den Strike Forever decai cd este o versiune 
cosmetizota a originolului, frumooso, simpotica, 
uneori dovedind chiar umor, dor, ce are osta 
de-a face eu toetico si strotegio?.., 

Stefan a PIMG LEVEL 


Date tehnice 


Titlu; 


Sudden Strike Forever 


Gen: 


RTS 


Producfltor: 


CDV 5i Fireglow 


Distribuitor: 


CDV 


Ofertant: 


Monosit Conimpex 
Tel.: 01-3302375 


Procesor: 


P233 MHz 


Memorie RAM: 


32MB 


Accelerore 3D: 


Nu Grofico: 

Sunet: 

Gameplay: 

Feeling: 

Multiplayer: 

Impresie: Nota Review 18/20 
13/15 
15/30 
03/05 
15/20 
07/10 7^%t Octombrie 2001 Review 
Viermicidul sau Petrecerea Universala a Viermilor Acesteo Of putea fi doua modalitaii de 
traducere a acestui joe, ullimul din serio 
Worms. DacQ oveti colculotor de cevo 
limp si oveti prieteni cu colculotor, olunci nu se 
putea so nu vo veti fi intolnit eel puNn o data cu 
un ostfel de joe. Canceplul care sta la bozo lui 
Worms World Par>yeite cunoscutde mult limp, 
Nu stiu daca va mai aduce|i ominte de un joe 
vechi, Gorila, tn Q-Bosic, un multiployer turn-ba- 
sed In care se confruntau doua gorile ee arun- 
cou cu banone una in alia. Com ocelasi lucru 
se Intampla ji Tn Worms, doar ca lupta se da 
Tntre viermi, ior obiectele cu core se ataca sunt 
mult mai periculoase; arme albe ji arme de 
foe, lovituri din arlele martiole si salturi kamika- 
ze. Acest concept o fosl dezvoltot de Team 
1 7 in seria Worms, core include pdna acum 
Worms /, Worms 2, Worms Armageddon si 
Worms World Party. 

Viermi, dar ce viermi 

Nuvo lasotipocQlitideaparente.Jocul nu 
aratd prea bine din punct de vedere grofic, fa[6 
de ce am fosi obi^nuiji in ultimo vreme, Dupo ce 
ca este 2D, moi pare a fi si un simplu desen ani- 
mot. Dar punclul forte ol acestuio nu se otlo oici. 
Worms este un joe core se bozeozo pe feeling. Disiractio vine din confrunloreo ecfiipelor de 
viermi ji moi ales din modul multiployer, Placereo 
de a disputa bitdlii aprige in tot fetui de decorun 
hoioose este intregito de multimeo ormelor pe 
core le ore jucotorul la dispozitie: bata de base- 
ball, topoare, orcuri, pisloale, uzzi, shotgun, gre- 
nade, dinamita, bombe cu senzor, rocfiete ghi- 
doie, ploaie cu foe, precum si de focilitotile pe 
core ti le ofero o porajutS penlru plonore, o fron- 
gfiie rezistento, un aporot de teleportare sau o 
masinarie pentru sdpot odoncin decor. Toate 
oeesteo vor trebui folosite strategic pentru a costigo 
o pozitie superioora odversarului, o plosore o vier- 
milor ostfel incot so fie imposibil de otins, dor cu o 
buna raza de actiune osupro viermilor inamici. 

Vlermulala unde 
nu este cazul 

Worms World Party Q{ fi ca^ligat moi mult 
din oprecierile noastre doea nu or fi existot ce- 
lelolle lilluri ale seriei. De ce spun ocesi lucru? 
Pentru eo nu reu^este so ofere cu odevorot ce- 
vo nou, Probobil ca in ceea ce priveste grafico 
nu se putea face prea mult (poate door o gra- 
fico 3D], SunetuI este imbunatatit cu un nou 
soundtrack, meniurile sunt schimbote, dor sen- 
zatia este ca lucrurile ou ramas la fel. 

Exista, totuji, doua optiuni pe core nu le-am 
moi intolnit. In setarile jocului ovem posibilitateo 
de a face zeci de combinalii core sa diferenti- 
eze un joe fata de oltui Iprin omplificarea pu- 
terii armelor de foe, prin olegerea caie unei 
orme pentru fiecare vierme, prin schimbareo 
otributiilor terenului pe care se joaca, prin oeor- 
dareo unei forte disproportionate unuio dintre 
viermi fajo de ceilaiti etc,], Moi existo si Wor- 
mopaedia, o enciclopedie a armelor si celor- 
lalte ecfiipamente din joe. 

In modul single player putem conduce o 
componie pe core brovii no^tri viermi trebuie 
sa o duco lo bun sfarsit, Multiployer-ul se poate 
juca in trei modalitoti, Primo or fi in faio unui sin- 
gur calculator, fiecare lovind in momentui in co- 
re ii vine rondul, Cred ca oceosta or fi ji cea 
moi oprecialo modalitote de o juco Worms 
(eel putin pentru mine e ceo moi disiractivd). Ar 
moi fi LAN ^i Internet, pentru ultima modalitote 
existond dejo closomente mondiale. 

SfatuI meu pentru cei core nu ou jucot 
acest |oc pano acum este cd merita intr-odevdr 
cumporat si jucot. F6rd indoialo veti face com- 
pionate si turnee cu prietenii vojtri, deocrece se 
jooca foorte usor, ore un meniu usor oecesibil, 
nu ore cerinte mari de sislem ^i este foorte dis- 
troctiv. Pe cei care detin o vorionta onlerioora o 
jocului ii sfdtuiesc so rdmano la oceosta pentru ca 
focilitotile pe core Worms WorldPorty\e ore fotd 
de Armageddon, de exemplu, nu justifico chel- 
tuiolo pentru un joe nou, Acest aspect se reflecta 
si in nolo pe core i-om ocordaf-o jocului. 

Seboh LEVEL 


Datetehnice 


Titlu 


Worms World Porty 


Gen 


TBS 


ProducOtor 


Team 17 


Distribuitor 


Virgin Interactive -^ 


Ofertont 


Best Distribution 
Tel.: 01-3455505 


Procesor 


P 200 MHz '4H 


Memorie RAM 


32MB 


Acceerare 3D 


Nu Nota Review Cartier din ora§ul viermilor. Ajutoooor! Grofica 

Sunet 

Gomeplay 

Feeling 

Multiployer 

Impresie 10/20 
09/15 
15/30 
05/05 
19/20 
04/10 6T/ot Octombrie 2001 www.levei,ro TI-AI DORIT TnTOTDEAUNA INTERNET DUPA CHIPUL fl ASEMANAREA TA? Al MARE NOROC: 
DE CURAND, TOATE SERVICIILE INTERNET SUNT ADAPTATE SPECIAL PENTRU TINE. PRIN 
RDS LINK. ANUNji-JI PRIETENII: RDS LINK E5TE UN INTERNET CUM N-AI MAI FOLOSIT PANA 
ACUM ESTE U5OR DE ACCESAT, SE MI^CA REPEDE, E5TE STASIL fl SIGUR. POTI ALEGE . 

■ VREI DOAR CONT DE MAIL? ESTE AL TAU : MAIL LINK Tj' ASIGURA I O MB 5PATIU PE SERVERUL 
NOSTRU §1 COSTA DOAR 3$ PE LUNA. 

■ VREI UN PIC MAI MULT DECAT DOAR EMAIL? EASY LINK (ABONAMENT DE A$ PE LUNA) Tjl DA Tn PLUS 

I 5 ORE DE NAVIGARE WEB. 

■ Tjl PLACE INTERNETUL NOAPTEA? lA'TI NIGHT LINK. INTERNETUL ESTE AL TAU, CU TRAFIC NELIMITAT, 
DE LA 7 SEARA LA 7 DIMINEATA |l COSTA DOAR 5 $/LUNA (CONTUL DE MAIL ESTE INCLUS). 

■ Tjl TREBUIE MAI MULT? ?TI TRESUIE TOT INTERNETUL? E AL TAU' ABONAMENTUL POWER LINK TnSEAMNA 
TRAFIC NELIMITAT, CONT DE MAIL §1 SUBDOMENIU PE SITE'UL NOSTRU. CONEXIUNILE easy link, night link 51 POWER LINK SUNT DISPONIBILE fi SUB FORMA 
DE CARTELE DE O LUNA. Tn PLUS, TOATE ABONAMENTELE fl CARTELE RDS LINK AU 
ATA^AT UN CD-ROM GRATUIT DE DIVERTISMENT. ANUNTA'TI PRIETENII §1 NU TE 
GRASi: AVEM DESTULE INTERNETURI §1, ORICUM, DAM GATE UNUL, SA 
AJUNGA LA TOTI. 'DA, Al CITIT BINE- INTERNETUL ESTE AL Tiu ACUM SI PENTRU 
TOTDEAUNA DETALII, PE SITE-UL WWW. RDSLINK. RO SAU LA 
PRIETENII TAI DEJA ABONAJI LA RDS LINK. _^ '■^<:Sii(bo^ «^ k^^^^aMMj ■ • ■ I ' , RL cui esTe iNTeRNeruL? iNTERNeTUL 
ARAO 057/2 28201 . BUCURE^l 0I/30I0S76, BRA%OV 068/-ayd I 35; CLUJ 063/^386*16. 

CONSTANTA Oa 1/639929, CRAIOVA 05 1M I e57B, IA$I 03S/2eO0aB; ORADEA 059/'147252. PLOIEfTI 0.»3/l96a93; 

S1BIU 060/E 10 I 12. SLATINA Oil9M3e607. TIMI^OARA 056/E00 100 Review 
Puneli-va voi in aituatJa mea... stau In fafa 
calculatorului asezat pe un birou relotiv 
mare (inall, plin de settore 51 sertaroje), 
unitatea cenfrolO in dreapla mea, un lelefon in 
stSfigo, cone de cafeo asezata periculos de 
aproope de lostotufo si... oh, da. cona de ca- 
feo. Gonditi-va lo sceno dinjurassic Pork, atund 
cand un lichid dubios dintr-o cano oorecare do 
de vesle supravletuitorilot cd sunt de obia lo in- 
ceputul primului film din serie (jlili voi, trepidojiile 
pe core le observe prima oora in lichidul din 
Furtuna in Desert, partea a ii-a cona...). Ei bine, doco 

slou sd md uilin cono 

meo de cofeo nu nu- 

moi ca nu reusesc sd 

imi ghicesc viitorul in 

small (e deslul de 

plind cono) dor ob- 

serv cu siupoore cum 

cerculete dupd 

cerculefe incep sd se 

formeze pe suprofota cofelei. Ahem! imi zic 51 

ofunc o ptivite oford... Peisoj „obisnuit" (chit co 

e noopte, o so vd rog sd vi-l imaginoti co pe lu- 

mino zilei) pentru Romonio, industriolizot lo 

moxim, Scheie ji mojlndrii ruglnite, doi plopi 

bdtuti de soortd 5! o inlersectie uifotd de lume. 

5i opoi Tncep sd simt trepidoliile ^i un hufuit in- 

grozilor pore cd se apropie din ce in ce moi 

mult. 

Dupd ce colcd peste mosinile porcote pe 
morgineo strozii, o nomild de metol isi incepe 
drumul exocl pe \Qng6 geomul meu. Un pos, 
doi... hop! I§i oprejie un picior in oer, pored or 
fi oduimecot cevo ji ocum se decide ce sd fo- 
cd, se dd Tnapoi cu un pas si se opresle 
EXACT In fofo meo. Desigur, l-om observol ji 
am rdmos ford suflare, incopabil sd fac nici 
cea moi micd mijcore... tji roteste partea supe- rioard a corpului Iseomdnd cu un cop de rata, 
cu un cioc metalic) 5! prive^te spre mine... Isi in- 
dreoptd opoi, incetui cu incetul (miscore ocom- 
poniotd de un zgomot ce dovedejie cd maji- 
nflria ore nijie rulmenll bine unsi] torso-ul spre 
mine. Nu or fi nici o problema doco nu ar aveo 
otosot de tors cote doud lonsatoore de rocfiete 
pe fiecore parte (o impresionontd demonstrotie 
de fortd, n-om ce zicej. §i eu ce sd foe? 

Doco oti ojuns sd moi cititi ^i oceste r6n- 
duri inseomnd ori cd universul Battletech nu 
vd este strain si poole chior vo otrage sou, cine 
jtie, poote v-ati jucat prea mult cu micuti monstri 
de metal [plostic, lemn, „nu, eu preferom pd- 
pusile surorii!"! otunci cand erofi mici. Oricum, 
oti dovedit cd sunteti interesati de subiecl (de^i 
probabil numele jocului o fost de ojuns) si moi 
cd oti vrea sd oflali moi mulfe. Octombrie 2001 www.ievel.ro 
atent ca mi-ai bagat laser-ul in ochi! Un gratar mic, ceva? Carver V 

3063, pe ploneto Carver V furtuna e de- 
porte de o se fi domolit, Co Jntotdeauna, ome- 
nirii i se pregatejte ceva 5J nimeni nu va fi prea 
fericit de schimbarile ji luptele ce vor urma. Trei 
nobile Cose iji pregotesc pe oscuns planurile 
de a ca^liga conlrolul asupra regiunii Choos 
March. Incelul cu incetui, securea razboiului '\r\- 
cepe sa fie dezgropato, ior micile sconlei ce 
scopQra ici 5! colo vor duce la declon^areo 
unuinou conflict ormat. 

Odato ce razboiul devine preocuporeo 
principals a celof Irei Case, intro in discutie po- 
sibilitafea ongajSrii unor mechworiori merce- 
nori. Co infotdeauno, tu ejti primul care isi ofe- 
ro serviciile si pornejli astfel, la comonda unei 
forle ormcte exirem de puternice, intr-un nou 
razboi ce va pune faja in fata imensele mosi- 
n5riider5zboi. 

2001, pe planeto Pamont furtuna e de- 
parte de a se fi domolit. Dupo fulminontul sue- 
ces al seriei MechWarn'or si moi mult decot in- 
teresontul MechCommonder, iota co a venit 
momentui ca Microsoft so intre pe scena 
RTS-urilor bozote pe universul Battletech, 
Avond deja in spate un joe din serio Mech- Warrior^l cu toote minusurile primului Mech- 
Commanc/er intipOrite in minte (co dovodS ca 
unii moi ^i TnvotQ din lectiile trecutului), cei de lo 
Microsoft ofero posibilitotea jucotorului de 
rond de a se implica intr-o lupto de dimensiuni 
gigontice, o lupto duso in anul 3063, pe pla- 
neto Carver V.,, dor om impresio co jtiti dejo 
despre ce vorbesc. 

Inlreboreo care se iveste intr-un astfel de 
moment eslo daca jocul reuse^te so iji depo- 
seasco in colitole predecesorul, s5 repore c6- 
tevo din minusurile ocestuio 51 doca este pono 
lo urma pe plocul fonilor universului Battletech. 
Com multe lucruri puse In carca unui singur 
joe... dor sa vedem cum s-ou descurcot cei de 
la Microsoft Gomes. Urm asn urmasilor mei... MechCommonder a reprezentalo 
oporifie inedita pe pialc RTS-urilor. Bozot pe 
universul Battletech si oferind un gomeploy 
mult moi rapid si moi nervos dec3t a! majoritdlii 
RTS-urilor, ocesf joe a fosi destui de bine primit 
de gomerii de pretulindeni, lipso unei ootecore 
odoncimi si exduderea unor facilita|i obi^nuite 
oricarui RTS fiind singurele lucruri ce au „vadu- vit" ocest joe de plcsorea so printre „cele moi 
dintre eele moi..." titluri ole onului, De otunci au 
trecut cdtivo oni ior licento osupro universului 
Battletech a fost preluolo de Microsoft (prin 
bunovoinlo FASA, desigur). 

Cei de lo Microsoft Games si-au pro- 
pus ca MechCommandef 2 so urmeze oce- 
ea^i linie principola ca si predecesorul sou, dor 
cu multe dintre problemele de gcmeplay rezol- 
vote 5i cu un aspect mult mai „ingrijit" (e vorbo, 
desigur, de engine-ul 3D). 

Engine-ul 3D de care am adus ominte 
moi sus esle unul dintre eele moi importonte 
„imbun6tSfifi" oduse jocului. Cum primul Mec/i- 
Commonc/er orflto excelent la vremeo lui, eel 
de-ol doilea joe din serie nu ramone moi pre- 
jos ji ne ofero o grofiea impresiononta si ex- 
frem de detaiiata. 

Imenjii mechvi/orriori orolo foorte bine, ex- 
celent delolioti, lo fel co moi toote unitalile Intol- 
nitein joe. Engine-ul grafie permite o interactivi- 
tote ridicotS cu obiectele Tntalnite in joe si este 
o odevoroto placere so vezi cum un mech tre- 
ce cu nonsolonta peste o coso ce or oveo ma- 
re c^utore lo „bogatonii" de pe plaiurile noos- 
tre de bojiina. Si opropo de diversele structuri 
si obieete Tntalnite in joe... sunt incredibil de de- 
Octombrie 2001 Review 'IIQTREADVAREA 
Pilofii mer... ah, ce de medaliil 

laliale (hmm, cred c6 e o freia oarfl cand folo- 
sesc cuvantui dsta tn ultimele douo, ttei propo- 
zitii) chiar daca repelitive de lo un onumit mo- 
ment in joe. 

Efectele ormelor, iluminarea In timp reol. 
exploziile si intreg orsenolul grafic a\ jocului es- 
te impresionant... cu o singura doleonia din por- 
teo mea. Toote bune si ftumoase ototo limp col 
nu privesti prea de oproope terenul cote este 
urat, jters si plictisitor de-a dreptul. O moi mare 
„dornicie" In ceeo ce priveste texturile cred ca 
ar fl fost binevenila in acest coz. 

Jocul esle presarat cu mici filmulete In stilul 
Commond&Conquet (cu actori core se perin- 
do pe ecron intra misiuni) ji, spre suprindereo 
meo, core nu sunt un fon ol ocestui gen de cut- 
scene-uri, Eilmuletele din MechCommonder 2 
chiar mi-ou plocut.,, dislractive ^i bine jucote cfl- 
leodoto, 

De osemenea, muzico ce te ocompanioza 
de-o lungul misiunilor este chior interesonto in mo- 
menteie ei cele moi bune, ocelosi lucru puland fi 
spus ^i despre efectele sonore in general. Pacat 
Inso CO mech-urile sunt silentioose co Intunericul, mi 
soi fi porut tolusi normal so ouzi cum tremuro 
pamSntuI cond trece pe langa tine o trupa de 3 
namile de cotevo zeci de lone fiecare. 

RTS-u! nu e al vostru... 
nici al lor! 

In ceea ce priveste gomeploy-ul, jocul ore 
portile lui bune dar ji cotevo neojunsuri. Mech- 
Commandei 2 reporo, cum om moi spus, cote- 
vo din bug-urile primului joe... ti se permite 
ocum so solvezi in timpul misiunii, Al-ul este 
cevo moi dezvoltat, etc. 

Jocul confine 24 de misiuni ce pot fi ju- 
cafe In modul de companie sou co scenarii 
seporate. Odoto introt pe compul de lupia ai 
posibilitatea de a vedeo TOATA fiorto [nu moi 
existo fog of war), lucru core, spun eu, este de 
bun ougur... La inceputui fiecorei misiuni trebuie 
so iti strongi o echipo, sa selectezi mech-urile core vor intra In lupfo (existo desigur o limita de 
greutote) ji pilotii acestoro. Unul dintre cele mai 
importante aspecte ale jocului constd In „con- 
figuroreo" sou „upgradoreo" pilotilor dispo- 
nibili. Acejtio yoi Irece prin mai mulle niveluri 
de experiento, lo fiecare cre^terein nivel pu- 
tand adauga noi abilitoti speciole acelui pilot. 
A5 puteo spune chior co In MechCom- 
monder 2 conteozo mai mult porteo de prego- 
tire inointeo unei lupte decot lupto efectivo. 
Chiar daca poti trece de oceeasi misiune cu in fundal se observa un atac aerian reu§it 

echipe diferite, este imperios necesar s6 IJi 
cunosli oamenii 51 ma^inoriile de luplo la per- 
fectie 5; so reuse^ti sd pui fiecare pilot pe me- 
ch-ul corespunzator abilitatilor sole. 

In ceea ce privese misiuneo efectivo, too- 
te bune ji frumoose, dar jocul da dovada de 
niste lipsuri ce or puteo deronjo pe veteronii In 
ale RTS-urilor si pe fonii universului Batfletech. 
In primul rand, control ul unitalilor tale este un 
pic hootic. Nu oi posibilitoteo de a-ti alcatui di- 
ferite tipuri de formotiuni de otac, rezumondu-le 
doar lo o-ti arunco unitotiilein luplo de-o volma. 
In ceeo ce privejie fonii Battletech (si vreou 
so spun FANI, penlru cd oltii probobil nu vor ob- 
serve osto), Microsoft a simplificot de drogul 
unei deschideri moi largi a [ocului cotre public 
caracteristicile mech-urilor. Door douo exemple 
pe core om ovut ocozia so le observ; nu exista 
limita de ccildura (050 co poti so tragi cu toate Casa, dulce casa... 

armele pona la loc comondo) ior pilotii nu au 
un heolth-bor propriu, domage-ul contend door 
pentru mech. 

In rest, gomeploy-ul este unul foarte rapid 
si incitant, cu misiuni, chior doco liniore, intere- 
sonte ji cu o atmosfero oporte. Al-ul se 
comporlo chior surprinzator de bine in unele si- 
tuofii, dor nu vo osteptoji la cine stie ce (r|evo- 
lutie in ocest domeniu. 

jocul esle, toluji, destui de scurt, modul 
multiplayer (interesont, de oltfel) nu poale Insa 
so foco uitoto lipso unui skirmish mode. 

Comandante... 

Avond in vedere co jocul este unul core 
m-o tinut destui de tore lipitde calculator, nu potde- 
cal sa va recomond cu cea mai mare cdlduro 
acest joe, Doco reu^iti so treceli cu vederea pes- 
te minusurile din MechCommonder 2 {s\ daca 
dejineli un sistem cat de cot puternicj, veti ovea 
parte de o experiento eel putin interesonli... 

Ah... un singuf lucru mo moi moctna. Sper ca 
„simplificarile" aduse universului Battletech In 
ocest joe so nu continue ^iln viitoarele titluri pe 
care le vo lonso Microsoft (sper la o continuare 
seriei MechCommonder ^i MechWarrior]. 

Mitza Ievel 


Datetehnice 


1 


Titlu 


MechCommand 


er 2 


Gen 


RTS 


ProducStor 


Microsoft Games 


Distrlbuitor 


Microsoft Gomes 


Procesor 


P 11 400 MHz 


Memorie RAM 


64 MB 


Accelerore 3D 


minim 8 MB 


LEVEL 


Nota Review 


i 


Grafico 


17/20 


Sunet 


13/15 


^^^ 


Gameplay 


26/30 ^ 


Feeling 


04/05 58il°/-S 


Storyline 


08/10 ^»r^ 


.sr 


Multiplayer 


08/10 ^JH^ 
Impresle 


08/10 

Octombrie 2001 www.level.ro Review 
Salamalecumuri si cruci rastignite Alrecut ceva limp de cand om intrat m 
viaio revistei LEVEL. Tin tnco minte pri- 
mul meu articol - o straiegie turn based 
produsa de Talonsoft- La oproape Irei oni dis- 
tanla, iat3-ma din nou la mosino de scris aran- 
jdndu-mi gondurile pentfu o v6 prezento un nou 
furn based strategy produciie a oceletasi firme, 

Pe Dealul Sfant 

Divided Ground rr\i]\6 contlictele ormate 
peste oni, trecfind de lo Tndejtarile din eel 
de-ol Doileo Razboi Mondial coUe cele, sdn- 
geroose nu glumd, din deserturile islomice. Ori- 
entul Mijiociu a fostlntotdeouno teotrul unor 
conflicte acerbe. fie ele tntre natiunile orobe, 
fie Inlre lumea arab6 ji Israel. Rozboiul de 
5ase Zile, RSzboiul de Independenlfl sunt 
door cotevo exemple ale conflictelor care pot 
fi dezbatute pe larg in Divided Grounds. De alffel jocul ocopero o perioada de mai bine 
de 20 de oni, din 1948 pono in 1973 Tnglo- 
band cam toote camponiile militare ole perioo- 
dei. Armotele din Siria, Israel, Egipt, Arabia 
Saudiia 5i celelolte natiuni ale Orientului Mij- 
iociu vor fi puse la dispozijia ta in incercoreo 
de o reproduce cat mai fidel incroncenareo 
ocelorzile, 

Jocul se inscrie in noto coracteristico a 
stfotegiilor produse de TalonSoft. Bine docu- 
menlote, oferind evenimente leale 51 exocle, o 
simulore tactico destui de reujita daca trecem 
de dificulfojile create de irnterfatQ. Lasand la o 
parte grofico ^teorso fi neotrogotoore, oceosto 
din urmo este elementul care reu^e^te sQ inde- 
parteze cei moi multi orriatori. Este exoct opu- 
sul celei Intolnite in Panzer General, parintele 
jocurrlor tactice, renumit pentru simplitaleo si 
occesibilitatea inierfe}ei sale. A? vrea so pot 
spune multe despre acest joe, dor din paeote m Hei, voi, cei din linia-ntai! 

singurele cuvinte core Tmi vin in varful degete- 
lor sunt: slob si neolractivTn pofida potenliolului 
enorm pe care il are. 

Cu toate acesteo, veteranii genului, strole- 
gii grei Tl pot considero un joe reujit tn compa- 
nio coruio so-ji petreacS multe seri inieresonte. 
insQ Divided Ground nu este deloc un joe care 
sa sporgS recorduri de vanz6ri, niei mocor nu 
poote fi eonsiderot comercial, $i poate, cine 
stie, tocmai acesf lucru so fie osul sou din 
maneca. 

Claude LEVEL 


Date teh nice 


Tltlu 
Gen 


Divided Ground 

TBS 


ProducStor 


TalonSoft 


Distribuitor 


TalonSoft 


Ofertant 


N/A 


Procesor 


P 233 MHz 


Memorie RAM 


32MB 


Acceerore 3D 


Nu 


LEVEL 


Nota Review 


Graft ca 


10/20 


Sunet 


06/15 ^ 


Gameplay 


^8/30 ^^'-"^ 


Feeling 


01/05 ff COO/ a 


Storyline 


08/10 00 /om 


Multiployer 


05/10 --J^ 


Impresie 


05/10 ""^ ' 1 UJ". 
.f-'sr^-^V '-^'S^- ?: 


s< y^ 


a ^ II" UM. -.... pwwn JUM 0,^9 M twB^ fl»»" a* §tirite Tatonsoft: un alt atact israelian... Un att decor, acela^i Panzer? Octombiie 2001 Review 
Anne McCaffrey sou Tntoarcerea dragonilor Literatura fantastic^ a avutlntotdeauno 
succes la producalorii de jocuri. Lumile 
descrise in oceasia au creal scenatii per- 
fecte pentru jocuti. Luno frecuto v-om prezentat 
Dune, de data aceosto este rondul unui olt joe 
inspirot dintr-o carte science-fiction: Dragonn'd- 
ers - Chronicles of Pern. Daca in Dune obser- 
vam o corecore distontare o |0cului Fata de ro- 
mon, Dragon riders poir)e^\e cu un avantaj: 
Anne McCaffrey, creatoarea romanului, o lu- 
cratlmpreuno cu produc6torii pentru realizarea 
acestuia, Nu cu mult timp in urmo va prezen- 
tom un preview o\ jocului. \o\6 ca jocul a fosi 
lansot, l-om primit ji voi incerca sd va prezint ce 
a iejitm cele din urmo. 

O lume fantastica 

Lumea creota de Anne McCaffrey se 
gSsejte undevo Tn viitorul deslul de mdep6rlat 
qI omenirii. Daca v6 gondili dejo b masini, 
arme, computere, robo|i ji androizi, atunci afioti 
de la mine ca vS Tnjelafi. In Pern nu va exista 
nimic de genul ocesta, nu pentru c6 tefinologia nu o atins vreodato ocesl stadiu, ci pentru cd 
omenirea a uital pur si simplu de ele si s-a In- 
ters inlr-un fel de Ev Mediu, numoi cd de data 
aslo populat cu drogoni, Cu mull timp !n urmo, 
un dezostru core s-o obotul osupro Pdmontului 
i-a determinat pe oameni so piece ji sa coloni- 
zeze olte ploiuri, ior Pern s-a dovedit a fi noul 
comin. Treptat, oamenii ou uitot de locurile din 
core ou venit si ji-au intemeiot oici o societate 
odaptato conditiilor de viota pe core le-ou ga- 
sit. Din ocest punct de vedere, structure sociala 
a Pern-ului este un model. Populotia traie^le linis- 
titd si produce bunurile necesore traiului zilnic. 
Un pericol Ti pondejte lo fieccre 200 de an! 
cand o cometa Irece prin apropiere. Asteroizii 
core vin cu aceosto se dovedesc o fi mortoli 
pentru populatie. Dar, cum una dinlre cele moi 
impoflante coracferislici ale rasei umone este 
adaptabilitatea, sodetotea ^i-a format un otgo- 
nism pentru lupta impotfivo pericolului. Este ver- 
ba despre cuiburile de luptalori, Weyr, cdevo- 
rote fortarele populate de drogonriders ji de 
drogonii acestoro, core distrug osteroizii Tnointe 
CO ocestio so otingo pomantul. Exista o odeva- Lupta contra cronometru 

rata structure militofS tn codrul ocestoro, legated 
de culooreo drogonului pe core zboord fie- 
core. Drogonii ou fost modificoli genetic, pu- 
land discuto telepatic cu colaretui lor, reolizond 
o uniune perfects. Weyr-urile sunt sustinute cu 
hran6 de la populofie. Unitoteo Tnlre continen- 
tele 5i insulele din Pern se realizeozo prin har- 
peri, Horperii sunt dimensiunea culturola o so- 
cieldtii din Pern, Acejtia colecteozo in conte- 
cele lor fntreogo isforie ^i culturd a societotii, 
avflnd membri in intreogo lume. Bolodele 5! 
povestile acestoro cuprind fopfe de vitejie ale 
morilor coloreti, luplele puternice duse impo- 
triva asteroizilor, dor ji pove^ti vecfii despre lu- 
cruri demull uitafe, cum or fi cele trei nave cu 
core au venit siramosii pe Pern sou cele despre 
o novo care or moi orbita si ocum in jurul plan- 
etei. Cei mai informa}i oameni de pe plonetd 
sunt fiorperii. ei comunicond lo distante mari 
prin sunetele clopotelor. 

Un luptator fantastic 

In oceastS lume fantastica nu puteo so nu 
exisle si un erou pe m5sura. D'kor, caci despre 
el este vorba, este un drogonrider, Weyr-ul in 
core traiejte acesta sufero din cauza unei pier- 

Cateodata, grafica este. Fort Weyr, la mine acasa ni Octombrie 2001 vi/ww. Ievei.ro Review 
Zenth, dragonul lui D'kor 

deri imense. Weyrwoman, calareaja dragonu- 
lui de our, singurul core poote reproduce, a mu- 
fit In conditii misferioase. Intrigo ae dezvolta de 
aid Tncolo, jucdlorul infrand din ce Tn ce moi 
multtn subsolurile sociefotii din Pern, Desi la pri- 
ma vedere s-or poreo ca toate sunt bune si fru- 
moase, vom constato pe porcurs co omul tot 
om romQne, iar Aghiuta nu o romos pe Pamont, 
ci s-a bSgat Tntr-un colt intunecot ol novei si a 
venil ji el pe Pern. Intrigile, vonitoteo, ticolosio 
sunt prezente si in Pern, moi mult chior decot In 
dromele lui Shakespeare, Asteroizi core moi cod 
pe Pern confin ^i un virus mortol penlru populotio 
din Pern, ior unul dintre oameni, frustrot de nu 
stiu ce neTmpliniri personole, a hotarfit so se 
rozbune fi sa se foloseosco de ocest virus co 
de o ormci chimico. Parolel, gasirea unei noi 
Weyrwoman si ojutoreo diferitor persoane, 
core moi de care cu problemufo so In protop, 
se vo dovedi a fi o sorcina importonta pentru 
crestereo presligiului, o repulotiei eroului nostru. 

Jocul este efectiv plin de quest-uri, unele 
moi grele, altele moi ujoore. Dragonriders nu 
esteTnsfl un simplu quest, ci moi curond un ad- 
venture cu elemente de role-ploying gome. Fie- 
care puzzle rezolvotiti vo oduce puncteTn plus 
la reputatie, la inteligenta (cunostinfe). Puterea 
creste numai prin infrongerea monstrilor core 
troiesc prin cavernele Pern-ului. Viata ravine la 
moxim cand mananci ierburi, crustacee ce tro- 
iesc prin opele marii. Quesl-urile trebuie rezol- 
vate, chior doco nu in ordineo in core opor, pen- 
tru o putea termina jocul. Dlologurile cu perso- 
najele pe core le intalnim sunt cele moi impor- 
lante. In ceeo ce priveste lupto, nu va osleptoti 
lo cevo fantastic. Nu existo figuri de arte marli- 
ale sou moiestrie moreTn lupto cu sobio si nici 
vreo mogie de orice fel, Chior dac6 iji poti 
schimba unghiul in core atoci, poti executo nu- 
mai trei miscort: atoc, otoc puternic si borore. 

O realizare... 

Grafico jocului orolQ chior exceleni in onu- 
mite momente, Texturile sunt excelent redote, 
iar imoginile de ansamblu le reduc lo tacere. In 
schimb, bug-urile grafice sunt destui de pre- 
zente. In interioore camera romone fixoto in 
onumite pczifii 51 nu se mijco tot timpul dupo 
eroul nostru, chior daco el a parosit camera. 
Veti aveo surpriza de o constoto cum D'kor re- 
fuzo cu incdpotonare so treaco pe unde este 
loc liber, dor nu ore nimicTmpotriva so intre co-n 
codru unde este stanco moi more, si, ce s6 ft.S: 
Interioare la mare arta 

veziS, so treoca pana in portea ceolaito. 
Melodiile sunt excelent olese pe anumite 
bucati, dor unele personaje vorbesc ji nu se 
oud. Cel moi rou inso este sa-l ouzi o zeceo 
oara spunand ocelosi lucru si so nu poti so-l 
opresti pond nu termina ce are de zis. Lo fel, 
doca dragonul nu face oltcevo decot so te du- 
c6 dintr-o locatie in alto, secvenjo zborului de- 
vine stresanta la zecile de repetari, Interfoio 
este occesibilo pentru oricine, din ocest punct 
de vedere neavond nimic de reprosot, Tulori- 
ole sunt intr-un fel incluse in octiuneo jocului sub 
forma unor mid quest-uri, astfel incat jocul nu pre- 
zintd nici un fel de dtficultate pentru Incepfltorii 
tn domeniu. 

Jocul vo placeo cu sigurantd celor core nu 
coutd octiune fulminonto [in joe, pona si urca- 
rea sou saltui pe o stonca se foce prin opdsor- 
eo butonului oction, fdro o fi nevoie de o tes- 
tore a reflexelor jucatorului) sou numai lupte 
complicate, cu tot felul de mogii si zeci de eroi 
pe core so-i imparti in toote colfurile lumii. Daco 
Tnso cauti o intriga bine construita si o implemen- 
tore excelenta a acesteia Tn codrul unui joe, 
otunci Dragonriders esie cu siguionta lillul tou. 

Sebah Ista, o insula ca oricare alta? LEVEL 


Datetehnice 1 


Titlu 


Dragon Riders - 
Chronicles of Pern 


Gen 


Adventure 


Producator 


Ubi Soft Entertainment 


Distrlbuitor 


Ubi Soft Entertainment 


Ofertant 


Ubi Soft Romania 
fel: 01-2316769 


Procesor 


P II 266 MHz 


Memorie RAM 


64 MB 


Accelerore 3D 


minim 1 6 MB 


LEVEL 


Nota Review 1 


Grafico 


17/20 


Sunet 


'^^'' ^ ^^ 


Gameplay 


24/30 ^ ^ 


Feeling 


05/05 5 87% 5 


Storyline 


20/20 ^^^^ 


Impresie 


08/10 ^^Mwt^ Octombrie 2001 Review 
Trenule, masina mica, du-ma acasa, ce astepti? Stateam mai deunazi cu colegii mei lo 
toclole in fafa unei sticle de bere plan- 
gondu-ne de lipsa de idei noi Tn dez- 
voltarea jocutilor. E odevorat ca sunf cateva jo- 
curi tn producfie, ?! aici 05 do exemplu Master 
of Orion III, core vor Tncerco so oduco un suflu 
nou, dor pdna la aporitia lor mai e drum lung si 
mulio momaligo de mancot. Iota "nsa ca mi-a 
poposit pe birou Microsoft Train Simulator, ca- 
re nu este altcevo decot un simulator feroviar. 
So nu v5 o^leptali la un Railroad Tycoon 3D sou 
un nou Transport Tycoon, fiindco Microsoft Train 
Simulator nu este nici pe departe osa cevo. In 
^««* % Peisaj urban vazut prin geamul unei 
locomotive americane ocest joe veti inlro efectiv in pielea meconicului 
de locomotivo si vo trebui so duceli lo copat cu 
succes diverse „misiuni". 

Verde 

Sincer, jocul mi se pore inedif, desi luond 
Tn considerore contiiotea de simulotoore outo 
de pe piota, nu jtiu de ce nu s-o gondit nimeni 
pono Qcum so reolizeze si un oltfel de simulo- 
tor. Dor so nu mo lungesc lo vorbo si so ne In- 
toorcem lo monetele noosfre. Deci, dupo cum 
spuneom, veji oveo plocereo si onooreo de a 
sto Tn cabino locomotivei Tn fojo multimii de indi- 
cotoore, monete si butoane cu core acecsto 
esie dototo [cine a urcotTntr-o locomotivo reolo 
stie lo ce mo refer). Doco este primo data 
cond vezi un toblou de comondo ol locomoti- 
vei otunci nu m-or miro so te pierzi tn looto opo- 
raturo prezento, deji jocul oricum o simplificot 
foorle mult comenzile. Acestoro din urmo Mi- 
crosoft Train Simulator\e-o pregotit un tutorial 
bine pus la punct, core ti vo fomiliorizo cu co- 
menzile de baza ale locomotivei. Doca veti 
porcurge acesi tutorial, otunci nu veti oveo probleme in stfipanireo coilor putere cu core 
sunt dotote locomotivele. In cczul Tn core nu vi 
se par suficiente informotiile prezentote Tn tutori- 
al, otunci puteti citi din scoorto In scoorto Ghidul 
Meconicului prezent pe CD-ul jocului Tn core 
veti gasi obsolut lot ce trebuie sd jtiti despre lo- 
comotive, inclusiv istorio, dezvoltoreo, construc- 
tio, comportomentul etc. 

Inormot cu toote cunostiniele necesore nu 
moi trebuie decot so te delectezi cu cele 6 tra- 
see presarofe de-c lungul si de-o lotul istoriei si 
mopomondului. In codrul fiecoruio dintre oceste 
trasee existo o serie de misiuni ce trebuie Tnde- 
plinite. Fie c6 inseomnd door o deplosore de 
rutino intre diverse stojii, fie co Tnseomno solva- 
rea unei gornituri feroviare romose In linie cu 
locomotivo defecto, fiecore evenimentva 
oveo tot necesorul pentru o-l face suficient de 
otrocliv. Dup6 porcurgereo rutei, meconicul vo 
primi o evoluore Tn core se vo tine cont de loote 
gre^elile fdcute pe porcursul drumului, Md rog, 
gre^elile minore, deoorece erorile grove, cum 
or fi deroierec trenului sou ignororeo semnolu- 
lui ro^u se vor penalizo imediot prin rotareo mi- 
siunii. Dintre grejelile minore, pentru care vei fi 
otentionot la sfflrjit, 05 putea enumera deposi- 
reo limitei de vitezo, disconfortui posagerilor 
couzot de occelerori ji fronari brujte sou de 
sosireo cu tntorzieri In stojii, 

Realism? 

In privinio ocestor erori am cotevo mici ne- 
multumiri, si cu oceostd ocozie oting un pic si 
subiectui „realismul simulorii", Multe dintre misiuni, 
cfiior si cele core presupun deplosori de rutino 
cu posageri sou morfo, vor oveo pe porcurs di- 
verse surprize core sci-l solicite pe mecanic. Cel 
moi adesea ocestea survin sub forma unor 
evenimente ce necesito reducereo con- 
siderobila o vitezei, pono undevo In zono 15- 
30 mph sou km/h, tn functie de zono tn core se 
ruleaz6. Timpii consideroti o fi necesori ojungerii 
In stotii sunt mereu colculoti la vitezo maxima od- 
miso, ignorondu-se zonele de occelerore si de 
fronore necesore, astfel tncot se ojunge tn situajii 
parodoxole. Pe un troseu lejer, in care nu trebuie 
so fronezi prea des, o so ojungi tn goro mult 
preo devreme. In schimb, otunci cond traseul 
Atentie, se stinge luminal Muge§te trenui pe ogoarele patriei. IHei! Unde mi-e mecanicul-ajutor? Octombrie 2001 www.level.ro Review 
La lopatd dim cu zor, pentru al trenului 
mers u§or. 

$i pufSie... Nimic nu se compara cu sunetul a doua trenuri intersectandu-se. presupune accelerari 51 franari dese, jinond cont 
51 de faplul c5 Irebuie s6 asiguri 5! confoftui 
pasagerilor. orical a\ incerca sc^ menjii trenul la 
vitezo maxima nu vei reuji oproope deloc so 
ajungi la destina}ie la limp. S5 recuperezi o 
Tntarziere nici nu se mai pune problemo, In reali- 
tate, lucrurile slou un pic diferit. Doco pe un onu- 
mit tronson viteza maximal admisci este, so 
zicem, 100 km/h, atunci timpul necesot por- 
curgerii lui esle calculal la oproximoliv 90 km/h, 
[inandu-se de osemenea coni ji de zonele de 
accelerate 51 ftanore de la incepulul si sfarsilul 
zonei respeclive, Astfel c6, in cazul unei intor- 
zieri, un tfen ce in mod normal ar rula cu doar 
90 Km/h pe acea bucata de cale ferola, ar 
merge de data aceasta cu 100 km/h teusind 
astfel sd mai recupereze din timpul pierdut ante- 
rior. Din pdcole, acest lucru nu este volabil si pent- 
ru Microsoft Train Simulator unde, daco ai deposit 
viteza admisa, se adiveazi imediaf ffQneie 
oprind trenul 51 contabilizand o nouQ gre^eala. 

Sau rosu 

Spuneam mai devreme ca vei putea od- 
mira cele jase Irasee puse lo dispozitie de cotre Microsoft Train Simulalor. 5' intr-o care- 
core masuro ocesl lucru esle odevfirat, deco- 
rece producdtorul Stainless Sfeel Studios o 
facut tot posibilul pentru a imbraca jocul intr-o 
hoifiQ 3D cflt mai atragotoare, Doca aveti un 
sistem care s5 permita ruloreo jocului cu detali- 
ile la maxim, atunci veti puiea admiro frumuse- 
teo peisajelor urbane sou rurole pe care le 
porcurgeji, asto in cozul In care reu5i|i s6 v6 
dezlipili privireo de pe ecronele de monitoriza- 
re o traseului. Si vo trebui so o foceli din cand 
in cand. ollfel veti tisca so colcati bietele ani- 
mole sdlbatice cote ou facut imprudenfo sfl 
posco pe calea ferota lo momenlul nepotrivit. 
Foptul c5 sunteti meconicul trenului nu Inseomno 
CO sunteti obligaji sfi utmatiti octiunea doar ptin 
geomul locomotivei, jocul permitandu-vo sfl ve- 
defi ji so conduceli trenul din diverse perspec- 
tive oeriene, inclusiv din interiorul vagonului de 
posageri. 

As mai vrea so aminlesc de sunel, care se 
Tncodreozo In nota de realism pe core produ- 
cStorii ji-au dorit-o pentru acest joe. Tot ce se 
aude este zgomotui rotilor zbenguindu-se pe 
sine, moforul locomotivei ji din cand "n cdnd 
„doxonul". 

Sper ca tipul din Bridge Builder i§i $tie 
meseria. Ah! Sa vezi ce-i fac daca nu ma a^teapta 
in gara... 
Japonia §1 trenurile sale 

Microsoft Train Simulator este un fel de pi- 
onler in domeniul simulotoorelor, incercand so 
introduco acest gen intr-un nou domeniu. Nu 
stiu doco vor mai oporea astfel de jocuri, in 
mod cert inso jocul de la Microsoft este unul 
ce merito macorincercot, Numaiincroncena- 
reo cu core se vo incerca otingereo deslinafiei 
cu cat mai puline grejeli foce toll banii. 

Claude LEVEL 


Date tehnjce 


Titlu 


Microsoft Train Simulator 


Gen 


Simulator 


ProducStof 


Stainless Steel Studios | 


Distribuitor 


Microsoft 


Procesor 


P II 350 MHz H 


Memorie RAM 


64 MB 


Accelerare 3D 


minim 16 MB 5 LEVEL Nota Review Grafico 

Sunet 

Gameplay 

Feeling 

Storyline 

Impresie 17/20 

05/05 »007o«| 

08/10 \^^J^ 
08/10 ^mW^ T Octombrie 2001 Review 
Balada unei sepci verzi 

Locul de desfd^urare: 

In comuno Vietnomul de Sud 

Personaje: 

De pe strado 

Decoruri: 

Brazil si fagii din grcidinifo lui Pomontiu Copac, 

paduforin zona. 

Prod ucd tor: 

Sericica Cromonon, Colaboratori: 

Ford. 

Alimente: 

3 eugenii cu gust de fleica si o conserva de 

bronzo. 

M obi la: 

Lemn de Aluminiu de ceo mai buna colitote. 

JigiSri: 

Carpaji. ActuI I 

Nu era ceata, era fum de la „Carpaii"-ul 
cuiva. „Gato. Pe primul gagiu pe care il vod il 
intreb doco n-ore vreo busola", spuse cu sor- 
cosmu-i obisnuit Ghita Bereio Verde, Inlr-un ac- 
ces de ironie, Paraschiv Miiraliero Trepied, ori- 
ginar din Valea Siliconului, spuse: „Bine". Dru- 
mul, da, drumul, de fopi nu era nici un drum. 
Era o amorotd de poleco plino de vietnamezi 
prosi dispuji, sau morti. Erou morji deoarece 
Chijache Bereio Verde, var primar cu Ghiio si 
ginere lui Paraschiv, nu slia sa-si curele arma. 
„Se vede ceva", spuse plictisit cdpitanu' Cior- 
Tntotdeauna mai exista loc de o bere Ga§ca capitanului Ciortan Ciuruitu Octombrie 2001 www.level.ro Review 
nr:inL JL i ■ i n-i Valea Siliconului, locul de ba§tina al lui Paraschiv ton Ciufuitu', privind cerul. incepu so tune si so 
fulgere, Jo cred c6„. da", decbrS mullumit de 
sine Rochifo Mono de Aur, vraciul saiului fi 
membru tntr-o asociojie ford frontiere. Cip(in- 
delo Scufi[d Verde, soro lui Ghita, verijooro cu 
Chifoc, fdfo nrci o legaturd cu Paraschiv, dar cu 
anumile „puncle comune" vizovi de Ciorton 
(dac-ar ^ti Ghita, le-ar rupe picioarele la aman- 
doi), uito ce vru so zicfi. I se intdmpla destui de 
des. Probabil i se trage de la plumbul 6la pe 
Reactia la tufi§ 

core 1-a luat in cap cond a fost la pescuit cu 
Ciorton, $i nici n-au prins nimic. Ce so moi zic 
de pisicd. A murittn oceeoji zi cdlcatd cu bici- 
cieto de pope Ecumenitu, „E-u-ge-ni-e", se 
scdrpino Tn buzunor bdiatui lui Child, Gogu Be- 
retd Verde, „Ce md, [i-e foome?" il chestiond 
descurojotor Paraschiv. „Nu do cd doare", urid 
boiotul si muri Tntr-o explozie de membre supe- 
rioare, inferioore si organe interne. „Pdcat. 
Avea toaid viola Tn fold. No, mdncam ^i not 
ceva cd e noopte imediot?" opucd sd spund 
Ghifd, dupd care cdlcd pe urmele lu' fi-su. Ci- pondelo Incepu sa plonga cu locrimi acrijoore 
de Iq vinul de-oseord. Jo sd taci, cd,.., cd..,, cd 
te modific ocumo", ii jopti lo ureche Ciorton, cu 
mdna pe-o grenado pe core i-o oruncase cine- 
vo dintr-un lufis. „Care esti md?", reoctiond du- 
pd vreo douozeci de minute Poroschiv. „Nu-i ni- 
meni", rdspunse tufisul si moi aruncd o grenodd. 
Se ouzi o invectivd lo odreso sfintei ploi, precum 
si a altor lucruri core moi de core moi sfinte. Pa- 
raschiv trose m lufis core trecu Tn modul „silent 
enigma", Dupd toofe oceslea muri ji Poroschiv, 
deoorece Chitoche tocmai se apucose din nou 
sd-si curete orma. Rochita privea dezoprobator 
tootd scena. „lor mi-oi dot de lucru, md Chijo- 
che", accentud el, „Acum, ce vrei sd foe? 
Omoord-mo, deed ejti otdt de tare", mugi Chi- 
toche. Rochita, culese un RPG de Idngd creos- 
ta unui vietnamez ji se fdcu c6-l curdtd. Chito- 
che explodd CO o nucd. In fine, le^ind 51 Cipdn- 
delo. Noroc cd Zeus e sus ji vede, Slobozi, lo 
rdndul lui, un flux electric dezinfecfont osupro sin- 
gurului rdmos. Rochita. care deveni mgrosdmont. 
„Silent enigma" isi !ud socoso cu grenade si 
plecd mullumit ocosd. „Sa tol trdie^ ti", conclu- 
ziond el. 

N-am innebunit de tot 

Numai un pic, Fili lini^lili. E verba de un joe 
drogutcoreinifiol m-afdcutsd spun „stupid", 
dor ulterior, insistdnd, m-a prins. Numele lui esle 
evident, aja cd nu vi-l moi spun. Actiunea se 
petrece intr-un be numit Vietnam, in secolul XX, 
deceniul japte. Un rdzboi oorecore Tntre o lard 
oarecare, SUA, si o olid lord la fel de oore- 
core numiid - vezi moi sus. Eu, neovdnd televi- 
zor, nu sunt la coreni cu lucrurile osteo mdrunle. 
Dor am Internet, oso cd m-om documentot, Du- 
pd un timp, om terminot de jucat, deoorece "pnm Iporlpr fHero) - Este Cfipi- 

lanul beretelor verzi. Co armfi 

de bazd ore un M 1 6. Poote 

lupta 5i corp la corp. Datorita ■^' 

ur^icitfijii abilitfi|ilor sole speciale J 

este esenpal pentru terminarea 

oricfirei misiuni: plaseoziS ji deto- 

neozQ C4, cheomCi suport oerion. Abilita|ile 

depind de fiecore misiune In parte. 

M 1 6 Green Berel - Inima trupei 
tale speciale, beretele verzi sunt 
rapizi 51 mortali. M 16 troge trei 
ture pe atoc normal, e echipot cu 
o baioneta. Pentru speciale ore 
un lansator de grenade. Poate 
lupta ji corp lo corp. Medical Sergeant - Este un sol- ;'W'. 

da> bine ontrenot cu abiiitateo de 

vindeco rdnipi. Aceoslo dis- ^■ prim ajutor, deoorece sunt llmitote ■ 
CO numcSr. Este un bun soldol .' , 

door cQ nu poate lupta corp lo , j 

corp. Protejoli-I. Weapons Seorgent - Dotat cu 
o putemicd mrtrolierd M60 ^ pro- 
tejot de vestd onHglonJ plus cas- 
ed, este ceo mai puternicd uni- 
tole. Mai poate arunco grenade 
;i lupto corp la corp. Din cauzo 
dolOfil, viteza de deplosare 51 de 
reacfie sunt mult scdzute. Prisonier of Wq^^^^^^__. .. 
a^eptarea lia^Sfflon^Ronoi $1 
ou nevoie de ajutorul vostru. 

Sell UH-I Helicopter (Hueyl - 

Acest elicopter va Ii eel mai bun 

prieten al tdu pe tootd durota 

campaniei. Echipot cu o mitrolie- 

ra greo 51 uneori cu rachete, fur- „ 

nizeoza more putere de foe 

otot rapid cat ji mobil. De ase- 1 

meneo e eel care te introduce 

in unele misiuni 51^ salveazd fun- 

dul din allele. Uneori poote fi controlat odotd 

eu uniratile. F-I05 Pilol - Doborfit Tntr-o misi- 
une de bombardoment, pilot al 
unui F-105 Thunderchief, se os- 
cunde in sSlbaticie, Esle cautat 
de inamici cu aceeofi grija eu 
core il cduta|i voi. Octombrie 2001 Review 
Cdmara de alimente a Cipandelei s-ou terminal cele zece misiuni single-player. In 
multiplayer se poate juca In doua moduri: co- 
operativ si competitiv. E satisfocator de incitant, 
numoi ca dureazo pulin. Dupo un limp iti trece. 
„Silent Enigma" in actiune 

Doca vd intereseazo, puteli juco pe Bungie.net. 
De ce nu mi-a placut din prima? Pentru c6 jocul 
foloseste engine-ul de la Mylh I!, care, cum 
probabil stili, a aparutin 1998, La vremea lui o 
fost foarte guslot penttu c6 a fost intr-adevar 
3D. Revenind la engine, este ocelosi cu lux de omonunte, Controlul comerei este identic, cu 
vechea problem^ a perspective! restranse. 
Pentru cei core nu au jucal Myth //05 preciza 
CO ocesto se foce cu ajutorul tostelor sou cu 
mouse-ul. Libertoteo de mijcore este relotiv ma- 
re, cu limits de perspective!, ceeo ce se dove- 
de^le uneori decJsiv in a incorco o solvere. 
Existo 5i o horto mai micuta, situota In dreapio 
sus, E foarte buna dintr-un motiv evident, ol „over- 
view"-ului, dor le si scapo in cazul in core te 
trezejti ca nu-Ii mat func}ioneoz6 comero (doi 
un die in alto parte si ai ie^it din impos]. Doca 
locmai lupioi... „Load Gome". O precizore: 
Green Berets nu merge decot daco oveti insto- 
lat Myth II. Revenind, principolul motiv ol „nepla- 
cerii" mele iniliale a fost Imposibilitatea de a 
trece de primo misiune. Mi-a luat com o oro so 
mo obisnuiesc cu controlul comerei, dor om des- 
coperit tutoriolul (simplu si eficieni) si totui s-o re- 
zolvot in urmotoorele zece minute. Scopul 
primei misiuni este gasireo unei trecatori spre 
munji core so nu fie blocoto (de vietnomezi, 
pietre, propastii etc.|. Pe „normol" o trebuii so 
reiau misiunea de vreo zece ori. Pe timid a fost 
prea ujor. Pe celelalte nu am incercot (moi 
erou pQn6 lo „legendary" pentru cei cu odre- 
nolino 51 rdbdore multfl), Reslul misiunilor: diver- Chirac incapabilull 

tisment oudiovizuol. Cbior doco engine-ul e in- 
vechit, ore formecul lui, Peisojele sunt de tip 
„jungle porodise", cu perspective superbe, farS 
poligoone. Bineinjeles, foloseste sprite-uri, Tnsd 
nu m-a deranjat. Singuro problems e ca, indi- 
ferent de tipul de zono (muntooso, riverona 
etc.), orborii sunt oceioji ji aceia^i de lo harto 
la horto. Personojele si obiectele sunt foarte 
bine integrate, nu existo nicl un fel de necon- 
cordonte, De fopt, excepland unifotile Vietcong- 
ului, totuI e in nuonle de moro si verde. 

Si totusi, de ce? 

Producatorii s-ou preocupot destui de mult 
de omonunte. Unitatile sunt in numor de 1 8, 
fiecore cu obilitdfi bine determinate. Exists un 
editor cu core putetl so vo creoti nu numoi horti, 
dor si unitoli si obiecte, Doco nu vo place s6n- 
gele, il putefi scoate linijtiti ji pentru totdeouna, 
mai ales deed uitali porolo. Doco vrefi cruzime, 
o so oveti parte, O grenodo sou un foe de 
mortiero bine plosaftl vo descompune pe ne- 
norocitin moi multe porti componente decot 
are. Moini, pieioore, eapete, se vor rospondi 
pe compul de lupta sub privirile sotisfScute ale 
unoro ji plictisite ale oltora. Doca repetoti figu- 
Ziua buna. Ma chieama Ghiita Bereta Verde. Datoria.,, mai tarziu. Casa din nori a lui Zeus Octombrie 2001 wwv^. Ievel.ro Review Army of Republic of Vietnam 
(AKVNj-Irupele regulare ale 
Vietnamului de sud. Sunt 
prezenle in unele misiuni cu 
Irupe, fiind bine antrenale ;i 
dotale cu M 1 6. 7C Assassin - Este echipot cu i 
o mocetd $i e adeptui atacu- 
lui rapid, corp la corp. Se 
poale Intflmpla sfi se trons- 
forme tn kamikaze, penlru a 
te opri. JC Commar-):i - LuptOtorul 
comun de gherilO, ffirfi prea 
mult antrenament dar devotat 
cauzei. Sunt puternici ^i 
eficienfi cflnd sunt mulfi. Sunt 
dotaji cu eel putin o grenadfi, 
pe ISnga o armO outomata 
AK-47. j'C Morlar Unit - Cel core 
Folosefte morliere. Are o 
raza de acfiune deosebil de 
mare dar e incel In mifcSri ji 
tragere. VC RPG Unii - O alta 
omeninfofe de la distontfl 
more. Are un stoc limitat de 
rochete, ai6t al celor de sol 
c6t ji ol celof ontiaeriene. E 
foarte bun Impolriva elicop- 
lerelor, dor incet in mifcfiri. 
C6nd rfimflne ffirfl rachete 
va orunco grenode lo mic6 
distonia. VC St. out -Un foorle bine 
antrenat luptOtor Tn special 
pentru zonele sfilbatice. De 
obicei nu poate s6 se des- 
curce singur. E dotat cu un 
AK-47 fi grenode. E greu de 
depistar. /C Snipef - In posesio coro- 
binei sale M!, se oscunde $i 
osieapia. Trage la disianjd 
foarte more ji se retrage per- 
manenl penlru a p6stra 
aceastQ distanja. DocS 
urmfirili un sniper fifi siguri c6 
veti nimeri tnlr-o ambuscodfi. M.'i.'t/r^. 
ro cu grenoda, totui se transforms Tntr-o mare 
bolto de sange. Armele folosite sunt deosebit 
de eficiente, mai ales pe vietnamezi. AruncS- 
lorul de grenade, dupa ce v6 Tnvofati cu el, 
este fenomenal. Practic, nici un chirurg de pe 
lumeo asta n-ar pulea face aceloji iucru. 

M 16-le sunt 5i ele de invidiaf: precizie fi 
eficienlo, Aveli si expbzibil pentru objective 
mai mori: clodiri, depozite, locuinfe, grSdinije, 
mafernitati. Sfrategio esfe 51 ea un punci forte. 
In fiecare misiune incepi cu un cSpiton, un me- 
dic, frei berete verzi 51 un specialist Tn arme. Fie- 
care ore o arm5 de baza, de obicei M 1 6 
plus obilifoli speciale Acesteo sunt diferite de la 
G unitale la alia si la unele In functie de misiune. 
Spre exemplu, capilonul poote solicito sustinere 
aeriona, poale folosi explozibil, poole plaso 
Tncarcaturi de semnol ji avertizare, binelnteles 
in functie de misiune. Cele moi eficiente unitafi 
suni totusi beretele verzi. In anumite situotii pot 
foce fold unui numar impresiononl de vietna- 
mezi. Pacot CO Al-ul este ecfiivaleni cu al unui 
meic descendent dintr-o fomilie de genii. TotuI 
depinde de voi ji de strategio pe care o folo- 
sili. O so observati c6 dacfl nu suntefi alenti, su- 
perlrupa va trage In pamant pana lo con- 
sumarea irevocabila a muniliei. Dintre ama- 
nunte, eel moi sugesliv or fi acela ol vietname- 
zului care moore secerat de un M 16, li sore 
spectaculos scufia de pe cap, dupS care cade 
si ramane leganandu-se linijtito pe apa, sub 
bdlaio vontului tropical, Frumos! Urechea citi- 
lorului este mangoiatQ permanent de suneteie 
mlostinii si ole padurii. Fond muzical nu existd. 
Nici nu trebuie. Zgomotele aferente sunt sufi- 
ciente. Cele mai frumoose sunt ale mortierelor 
si grenadelor: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuubuuuuuuum. 
Bum-ul suno ascendent-descendeni cu amplifi- 
carea basului, inlru deplina solisfacere a pre- Dupa ce §\-a curajat Ctiitac arma 

tentiilor voastre auditive, Pefsonajele dispun de 
o ironie tipic „soldot omericon superpregotit si 
subeducot", Grija la vegetotie. Vietnamezul nu 
doarme, e oscundoref si vigilent co un geniu 
descendent dintr-o familie de zogani, Doca vo 
ascunde|i dupd vreun copac, focell-o pentru 
perioode scurte. Copacul nu rezisia la mor- 
liere, Copacul e,,, stupid. 

ActuI II 

Cipfindelo se Irezi la auzul unui zgomot 
asemanaior cu ol !MS-ului proprielole perso- 
noia. Descfiise ochii. Intuneric. Noopte. Pipai 
noroiul pona otinse cava rotund, moole ji lipi- 
cios. Era un ocfii. Scuipa tnciudalo si ll nimeri. 
„Ptciorul, ou picioruH", debito rosuflatea. „Cred 
cS o doare piciorul", am debitot si eu, Cu o 
mi^care de rota.tie antiorara Isi lua piciorul, si-l 
puse sub cap 5! odormi la loc, Brusc, 

Continuoreo "nlr-all numar. 

Locke LEVEL 


Date tehnice 


Titlu: 


Green Berets 
Gen: 


RTS 


Autor: 


Jared Taylor 


1 


Distribuitor: 


Take-Tvi'a Interactive 


Procesor: 


P II 300 MHz 


J 


Memorie RAM: 


64 MB 


Accelerare 3D: 


minim 8 MB ^^S^^^l Grafica: 

Sunet: 

Gameplay: 

Feeling: 

Multiployer: 

Impresie: Nota Review 16/20 
]2/15 
26/30 
03/05 
13/20 
07/10 »77%S r Octombrie 2001 Review 
„Am crescut de mic 
printre ei si am ajuns 
unul de-al lor" Solut! Inointe de a incepe vreau so mo 
prezint, Stiu ca a§a este frumos, Asa mi-a 
spjs si moma de cand erom mic: „Fiule, 
tine minfe, oriunde te duci si cu oricine vorbesti, 
nu uita In primul ji primul rand so le prezinfi, Nli- 
mele pe care il porti ar trebui s6-ti foca cinsle. 
Nu penttu co te-ai tfoge dintr-un neam de nobili 
sou ai aveo nu stiu ce sange In vene, ci pentru 
CO asto este corteo de vizila." Hei, si daca oti 
5li cot de folosilor mi-a fost ocest lucru. Numai 
o singura dala mi-a adus ghinion, dar deja bat 
compii ji va plictisesc, Pofiim! A, nu va plicti- 
sesc, alunci permiteti-mi so mo prezinl. Ma nu- 
mesc Moti, Matt Tucker, dor prietenii Imi spun 
simplu Molt. Do, da, nici o grijo, puteti sa-mi 
spuneti Matt. Nu, nu mo supar. Chior daca ne 
cunoasiem door de douo minute patca oti fi 
prietenul meu de-o viofo. Simt ca 05 putea ad 
vd povestesc tootd nooplea, fora intrerupere, 
dor mi-ar fi teama sd nu va ganditi ce vreo ne- 
bunul asto de lo dumneavoastra. Stati sa mai 
comond un rand de bduturo si coniinuam. Cum? A, da, sd nu fie prea tare pentru ca 
noaptea doar ce a Incepul. In regula. 

Dupa o dusca de lichior 

Hei, sa ne intoorcem lo povesfile noastre. 
Do, sunt de prin parlile astea. De fapt. In crasul 
dsto m-om si noscut. Nu a trecul foarle mult timp 
de otunci, dor pared am trflit o mie de ani, 
Deh, este un orosel micut, cochet si plin de lo- 
curi frumoase. Daco nu sunteti preo ocupat, 
moine pot so vi-l prezini din cap In coado. 
Avem muzeu, grodino, cinema, dor si o zono 
industriolo si un port. Door suntem la morgineo 
oceanului, cum sd lipseosco oso cevo. Tot ce 
se poate. A, si baruri. Nu sunt multe. Cinci in lot 
orasul, daf nu 5liu ce m-as face fdrd ele. Aici 
gosesc oomeni foarte utili In meseria mec. Pe 
aici imi petrec jumolate din viato, dor ce so-i 
foci. E plin de femei frumcose 51 hoti, allcevo 
nu gosesti, De ce spun cd sunt utili in meseria 
mea?. A, nu! Vo Inseloti! nu sunt politist. Ce, am eu fold de politisi? Hei, vedeti. Nu mai faceji 
confuzii de asteo pentru ca md jignifi. Sunt hot. 
Do, si nu mie rusine cu asto. Am crescut (de mic) 
printre ei ^i am ajuns unul de-al lor. Cu asto m-om 
ocupat de cdnd md stiu, si credeli-md, nu e o 
viato usoard. Numai pieleo de pe spalele meu 
slie cote o pdtimit din couza asta. Zece oni om 
slat lo mititico. Zece oni grei la care md gdn- 
desc cu groozd si ocumo. Greu mai trece tim- 
pul acolo. N-am iesit de mult de acolo. O, nu 
va speriali. N-am venit cu alle apucdturi de 
acolo, dor de hotie tot nu m-am Idsot. Vd gon- 
diti probabil cd zece ani nu au fost de ajuns sd 
md dezvete. Asa este, dor nici cu o suld de oni 
nu m-or dezvdto. Nu m-as Idso de meserio 
asto pentru nimic din lume. Si nu o foe pentru 
boni. Boni om destui sd md plimb cu toxiul in 
fiecare zi. Sunt masinile alec galbene care se 
plimbo lot limpul prin eras. Do, le-oti vdzul. A, 
oti si fost cu unul astdzi? Aveti grijd cd sunt mori 
hoti. Ghicesc imediot cd nu sunteti de prin Im- 
prejurimi si vd toxeazd pesle mdsurd. §' oti tre- 
Eu §i cainii fierbinti Eu pe pod Octombrie 2001 www-ievei.ro Review 
Eu dupa u§urare 

cut pe langS o cladire mare, impunatoore, dot 
cu un aer Inspaimflnta^or. Do, o jiiu. O ^tiu chior 
prea bine, Este Ministr/ of Light. HrrrrrrrI Un cos- 
mar clodireo osta pentru mine. Cel moi bun pri- 
eten ol meu, Sinclair, esfe acum ocolo. Nu stiu 
cum, dor ou pus mSna pe el. 

Mi 5-Q uscot gatui de lo atala vorbo. Moi 
comandam ceva. A, foceji cinsle. E randul dum- 
neavoostrS. Frumos. V6 mullumesc mulf. O vod- 
ca lo gheatS te rog, Dar, so reluom disculio. 
Aveti dreptate, inchisooreo o fost o experiento 
tfoumalizantd penfru mine. Tocmai de oceea 
pianific cu otenjie fiecare furl. Da, le ptanificom 
5i tnornfe, dar, dup6 nu 5fiu cSte lovituri, om de- 
venit com neglijeni si m-au prins. Acuma e olt- 
cevo, De ce? Zece ani In incfiisoare n-am ffl- 
cut oltcevo decat sS gondesc. Mintea meo nu 
mai funcfioneozfi co Inointe. E ca o comero de 
filmaL Pur ^i simplu ma ojez la biroul meu ^i am 
un birou foorte frumos, chiar daco stou la hotel, 
lou o fooie de hSrtie ^i Incbid ochii. TotuI opoi 
se petrece ca intr-un film. Vod exact locul de 
unde vreau so fur, persoonele core sunt m jur, 
mijcarile pe care le fac acestio, vedereo pe 
core o au osupro locului, loful cu o exoctitate 
exceptionola. Nimic nu ramone necercetat. 
Fiecare unghi al ciGditii ji interioorelor este Tn 
minieo mea. Pot 56 derulez bando inointe si 
inapoi p6n6 cand gCisesc solutia optimo, Dupo 
aceea. e timpul octiunii. Bineinleles ca fur tot 
ceea ce gdsesc ji pot caro. Sunt si eu om si nu 
pot s6 car lucrurile foarte grele. Cond e nevoie 
mai iou 5i nijte complici pe care ii gosesc pe 
oici. Nu, nu pe oricine. Trebuie s6 aiba onumite 
calitofi 5i eel care mo va ajuto. Binelnteles co 
imp6r|im dupo aia bunurile. Dor, fiti farfl grija, 
sunt de ajuns pentru fiecare. Poftim? Evident cd Ora§ul meu 

nu pot so mo due dupa oceea cu bunurile fu- 
rote prin oras, dor nici nu trebuie. ^\'\v c5 ou me- 
todele lor, si cerceteazd pSnfi ji serio boncno- 
telor, Tocmai de oceea le vond unui prieten 
bun de-ol meu, core are un mogozin sou cuiva 
core este interesot de obiectui respectiv. Nu, la 
furt nu ma due cu toxiul. Am mojino mea. De 
fopt, exists cfiior un deoler de mojini lo noi In 
ofa5, ji, pentru bonii potriviti, poji sa-|i foci rost 
de o bucQticS buna. Uneltele le cumpdit tot de 
lo un prieten, 5! uile cum se pun lucrurile pe 
roote. Va intereseaza? Vreti sa Incercati si dum- 
neovoastro gustul oventurii sou oveti o gaura in 
buget pe core vreti so o ocoperili? Nu, e prea 
mull pentru dumneovoostrS. Bonuiam eu de 
cond v-om vQzut. Nu, nu, nu v-am moispus? 
Nu o foe pentru boni. Sou moi bine spus nu nu- 
moi pentru boni. Adrenalino este de vino. Moi 
oles CO acum lucrez lo un plon peste mfisurS 
de greu. Ati ouzit de Sting. Do, E eel moi rovnit 
ji va fi urmatooreo mea sporgere. S6 nu moi 
spuneti lo nimeni pentru cfl mS b6gaji In neca- 
zuri mari. 

Dor e com torziu ji v-om umplut timpul cu 
tot felul de prostii, Ne mai vedem, cum e3 nu. 
Orojul 6sta e bdfut de mine dintr-o parte In alto 
toala ziuo. Jtiti, Indotortrile de serviciu sunt de 
vino. Imi pore r6u cQ nu vreji so vo oloturati ecfii- 
pei mete. De curiozitote totufi, cine sunteti? 
John Smitfi. Si dac5 nu v6 e cu supdrore, cu ce 
vo ocupati? A, sunteti gonne designer la Neo. 
Cum, vreii sa foceti un joe din povesteo meo, 
cu o grafico 3D in stilul desenului onimat? Ciu- 
dota treobo... de filme fdcute dupo vioto unoro 
am moi ouzit, do' de jocuri ioc. Bofto, ji anun- 
tofi-mo doco oti ovut sueces, Acum, nu vS supo- 
roti, dor se pore c6 ior nu am noroc. In Ioc sd Eu §i u§a. U^a ca§tiga... 

/ 1 

Eu vorbind cu stalpul 
Eu uitSndu-ma la poze din alea... 

apor si eu Infr-un film din core sd-mi ioso ji fai- 
ma si cevo bonet, oporlntr-uri joe, Nu md inte- 
reseozd pe mine, domnule. 5i ce doc6 calcula- 
loorele sunt induslfio viitorului? Do, lamuriti-ma 
cu cevo. Firma dumneovoostrS unde Iji ore se- 
diul?. In orajul vecin, lo 50 de km. Si oveji 
multe colculotoore acolo? 

Sebafi Eu intre u§i Eu §i lantui Titlu 

Gen 

ProducOtor 

Distribuitor 

Ofertont 

Procesor 

Memorie RAM 

Accelerore 3D LEVEL Grofica 

Sunet 

Gomeploy 

Feeling 

Storyline 

Impresie Date tehnice Tfie Sting 

Adventure 

Neo 

JoWood Production 

N/A 

Pll 300 MHz 

64 MB 

minim 16 MB Nota Review 18/20 

08/15 
26/30 
05/05 
18/20 
09/10 S84%8 Octombrie 2001 Review Independence! 
Edgt^f Cha| 


1 
H 

/ De la copil la pirat sunt doar cativa 
ani... lumina Cand Cal Johnston iji pierde lolol miner 
spofiol, T^i io novo Tn spinore ji lumeo 
In cop, otunci ovem de-a face cu In- 
dependence War 2 - Edge of Chaos. Info- 
grames ji Particle Systems au considerot ocesl 
gen de poveste foorte interesonl ^i, dol fiind sue- 
cesul primului Independence War, au hotorot 
ca pot so brodeze (dupo catevo cursuri inten- 
sive cu bunicuta...) in jurul ei un jgc de sa-li fie 
mai more drogul so-l instclezi (doar 500 MB 
pe HDD), sG-i privejti intro-ul si so te apuci s6 te 
simulezi spojiol 24 h/zi. 

Incipit 

Felixjohnston este un toto „nalurat", cu un 
singur copil (Col Johnston) ji o slujba com ne- 
prielnicfi d.pd.vfinoncior, Fiind el miner in sis- temul Hover's Woke Alpho, sto tootd ziua cu 
novo lui utilitori^ agotalfi de un asteroid si ex- 
troge din el tot ce-i moi bun, moi putin untde- 
lemn (de Io bunico, desigur). Intre timp, copilu' 
Col Tsi line total de mono ji Tl ajuta Tn procesul 
de extracjie. Intr-o buna zt, tofo Tl trimite ocasd 
pe Col. Intre timp, the bod guy, Coleb Maos, 
un vechi „amic" de-ol lui Felix, Ti face o vizito 
explozivo. Nu dupo mult timp Cal devine fiu 
de prof stelar, imprSsliot incetijor in vid, Tn timp 
ce Caleb Moos rode malefic m fundol. Si uite- 
050 vioto crudo TI io Tn primire pe miculul ^i ne- 
experimentotul copil, core, fnsojit door de un 
prielen virtuol, o con^tiinta afro-americono im- 
plementoto unui chip, o io pe drumul pierzaniei, 
ol hotiei 5i al crimei. 

5i iot5 c6 revin la bunico... ce slali oso 
perplec^i ji nu spuneti nimic? Credeti c6 am in- nebunit de vorbesc despre bunicutze si nave 
stelore? Bu cu siguronta nu... poote produco- 
torii... So pun Irei reflecloore pe situoNo osto 
confuzd 5i sd clarific pujin lucrurile; Col ol nostru 
se repede din Hover's Woke Alpha direct in 
The Effrit, o furtuno spotiolo permonenid core 
foce CO senzorii so oibo mori dificultoli In a per- 
cepe cevo Tn interiorul ei. In mijlocul ocestei 
nebuloose sode un Biobomber. Nu, In ciudo 
numelui ofensiv, Bb-ul nu este o orma, ci o no- 
va de fertilizore, de ieroformore. Bebele dsta 
o plecal de pe Pomant Tntr-un timp pe core 
nici... bunico nu si-l mai aduce aminle. Pe por- 
curs. In loc so ojungo pe o plonela stearpa ji 
sc5 o fructilizeze [mo rog, leraformeze), a ajuns 
Tn mijlocul Effriiului si, nemaiavand nimic de fer- 
tilizot, Incepul sd vegeleze. Ei, drogii mei, oici 
intervine „buni" (ako „mom'more") 

Nu semeni cu bunicuta! 

Lucretio Johnston o fost pirot le vremeo ei 
[oici se termino mitui bunicutei blonde, cu p3ful 
alb ji ochelori, core jlie sd gateascd dumne- 
zeie^te, ji Incepe mituI bunicufei dure, cu priviri 
de ojel, core nu framonto oluotui de cozonac, 
ci framonto inomicul cu PBC-uri, disruploare ji 
rocfiete urmdfitoore) - o femeie dinlr-o bucota. 
siguro, si sef, 5i lider, si moma uneori..., penlru 
CO 1-0 noscut, Io un moment dot, pe Felix, taidi 
eel ososinot ol lui Cal, Io noua luni dupd ce i-a 
dot ultimul sdrut unui necunoscul (zis ji Bunicul), 
un ins garment pano Io exosperare, probobil, 
docd reu^it so... sarmeze o osemenea die- 
hord grondmo'. Aceosta bunico loudobild o 
pus privirile pe BeBeul oscuns In Effrit ji uile-OfO 
Biobomberul o devenit baza de opefotiuni 
pertru pirati. 'culo oveo Io dispozilie o floto al- 
cdtuitd din nu mai putin de 30 de nove, din 
core, In momentui In care Cal cjunge la Bb, nu 
a moi rSmos decol un fighter, condus initiol de 
Insdji Lucretio, pe core nepolul pune mflno du- 
p6 un lung ^i onevoios antrenoment... de trei mi- 
nute. $i-uite oso Col o ia pe drumul gloriei, ol 
Va rog, se poate mai patriotic? Ce DS9, ce Babylon 5? Octombrie 2001 www.ievei.ro Review 
Ve^nicul „mainte... 

victoriei ji al bogQ... Aid banda se slrica! 

Dup6 o prim6 misiune rezolvata cu succes 
51 dup6 colevo plimbari prin spatiu, de cob colo, 
CQiond tot soiul de pochete penfru un dubios, !n 
schimbui unui laser cu ratfl mare de Iragere si a 
unor distuploore pe core nici macar nu te poti in- 
stolo, intra pauza de reclame, care penlru Col 
dureoza nu moi putin de 15 ani, Intr-o buna zi, 
dupo ce reusise so oduco cevo celule enetget- 
ice core sQ-l foco pe bebe activ ^i so inceapQ 
s6-i meorgd masincSriile (o gama intreoga de 
maccrale, oteliere, fabrici, uzine si industrii natio- 
nolel, pleocd so aduca din debaroua fostei 
Cu atat de multa politie in zona, tot timpul 
te pa^te amenda 

locuinte {adica ceo o decedotului fata) o novo 
utilitaro, de core bebeul are nevoie ojo cum ore 
nevoie un oportoment de aspirotor sou o bucfi- 
IQrie de un arogaz. Dar. chiar cand so se intoar- 
ca in Effrit, Cal da peste Caleb Moos, core, du- 
pS ce crezuse ca a taiot raul din rc5dScinfl, vede 
cQ a s3ril o archie nu deporte de trunchi si se ho- 
iQrajte so li deo foe cu laserele, co sa termine o 
dots pentru totdeouna cu fomilio de „ghimpi'n 
coaste". Dar intervine politio si ll io pe Col din 
faja ormelor lui Calbe Moos door pentru o-l 
arunca fn pujcSrie, unde eroul nostru "ji petrece, 
dup5 cum spuneam, nu moi putin de 15 oni. 

Cum zboara timpul... 

... c3nd te distrezi. Dor cand stoi In pujco- 
rie. intre potru perefi, 15 ani IrecTn a^a halln- cot li se oud poaii tar^fliti ^i li se v6d urmele gSl- 
bui pe core le \as6 pe toji perejii ji pe fiziono- 
mjile pujcfiria^ilor. Asa se face c6 jucStorul 
abia iji da seamo despre cine este vorbo In fil- 
mul „Fifteen Yeors Later" (coprod. Particie Sys./ 
Infogromes) pe care am ovut ocozio s6-l vad 
de curand pe ecronul monitorului. Un Coljohn- 
sfon Imbatranit (moturizot, or spune unii) ji o 
jleahta de ciudoti, toti reolizoti destui de urat 
(spun asto dupa ce am vozut ce se poote face 
In privinfaanimotieifociolein Final Fantasy: The 
Spirits Within], evodeozS din oceo higfi-security 
prison. De ocolo se reped pona Io grondmo's 
place, de unde Incepe foatd oventura. Fiecare 
din membrii echipei de pirali (Caljafs, Lemuel, 
Azroelle si Lori) se descurca cum poate mai bi- 
ne. De pildS, dupa ce Col face dinlr-un tronspor- 
tor spatiol prof slelor, Jafs vine cu un „comion" si 
duce toQte bunolSlile Inapoiln baza, unde se 
pot vinde sou folosi In procesul de productie 
(dot fiind CO baza bunicii e dolatd 51 cu oteliere). 

In fine, fiind el un space simulotor. Inde- 
pendence War 2 - Edge of Chaos oduce tot 
ceoduceo primul !-Wor, darlmbunototit. De 
pildo, modelul fizicii newtoniene s-o pastrot ji 
efectele inertiei se fac simtite Io tot posu!, ceeo 
ce face co virojele bru^te Io care viseoz6 un 
jucotor de sim-uri arcade [doco poote existo 
Ofo cevo) s6 romana... vise. 

Al-ul este agresiv. In timpul primelor mi- 
siuni, jucotoru! neexperimenlot (care Inc5 nu jtie 
tastele, mar ales co ocesieo nu se pot configu- 
ro din meniul jocului] se pierde pur ji simplu tn- 
tre inomici, linii, treide-uri ^i stele. §i, Io urma ur- 
melor, nici nu e preo more pogubS doco te 
pierzi putin prin sistemele solars ole celor douo 
stor ciustere prezente In joe, pentru c6 sunt pei- 
soje care foe tot deliciul jocului f^i core pot fi 
vizitote foorte comod, pentru ca exists posibili- 
totea de a c5latori Io viteze enorme ford me- 
reu-prezentul-In-simulatoarele-spatiale hyper- 
jump, odico jucotorul se poote uito pe geom si 
In timp ce nova merge cu cateva zeci de mii 
de kilometri pe secundd). Am stat cu colegii fi ... §i dupS" 

om coscot guro Io plonete cu inele, la furtuni 
permamente (gen Tfie Effrit), am trecut pe ISn- 
g6 stele de toote dimensiunile ji concluzia a 
fast una singura: grofica din Independence 
War 2 merita o notfi considerobilo (Io nivelul 
unui spoce shooter). Pe un CD cu ortwork-uri din 
Independence War 2 am vdzut cum s-o lucrot 
Io fiecare model de novo, cflt de deloliaf 51 de 
multipoligonal este fiecare obiect. Am o singuro 
obiectie; deji jocul are |ca moi toote space 
shooterelel o encidopedie core cuprinde toate 
ormele si navele, nici un obiect nu e reprezentot 
3D, bo uneori nu e reprezentot deloc, nici md- 
cor printr-o poz6. Altfel, no objections... 

Exisfd si multiployer ji impotimilii de space 
shootere vor fi fericiti so oudd c6 pot sd se lo- 
sereze fi sd se misileze printre osteroizi 51 osto 
In timp ce ascultd un soundtrack superb In fun- 
dol (dor de core Mitza, core joacd onocronox- 
urile lui, s-o com sdturof...) 

Asadar, avem de-o face cu un spoce 
shooter cu tendinfe de space opera, un joe co- 
re Incearcd sd otingd dimensiuni epice fi, Intr-un 
fel, reuseste. Si, in plus, e cu bunico... 

Mike Ievel 


Date tehnice 1 


Titlu 


Independence War 2 
Edge of Chaos ^ 


Gen 


Space sim 


Producdlor 


Porticle Sistems 


m 


Disfribuitor 


Infogromes 


Ofertant 


Monosit Conimpex 
tel.: 01-3302375 


Procesor 


Pll 300 MHz 


Memorie RAM 


64 MB 


Accelerore 3D 


16 MB 


LEVEL 


Nota Review 1 


Grofica 


18/20 


Sunet 


13/15 


Gomeploy 


26/30 
Feeling 


04/05 J^ 


Storyline 


08/10 58< 


Multiployer 


08/10 1^ 


Impresie 


09/10 ^4 Octombrie 2001 H]^^ Review 
Au trecul noua luni, Noua luni de teroare, 
frica, groaza, foame, sete si allele. 
Motivele sunt mult diferile de ce or ero- 
de unii sou oliii, Nisle extrotetesii foarle tai, 
cruzi si inumani au atacot pasnicii locuilori ai 
Terrei, Restut e simplu. Pomanfenii, luoti prin sur- 
prindere, nu prea au moi avut timp sa reoctio- 
neze, Oricum, ar fi avut nevoie de vreo inco 
cinci sute de ani de avans iehnologic co so 
poata face ceva. Ptin urmore, Pomoniul a fost 
nevoii sa semneze un tfolaf de pace cu cattenii 
[ajo-si zic ei), fraiot echivolent cu inlrongerea. 
In numai noua luni intreaga infrasiructura umana 
s-o dus... de rapo. Guvetnele au fost dezinte- 
grate fmpreuna cu fortele de aparare, mir-un 
mod moi muli sou moi pufin dureros. Economia 
cozut. De orose s-a ales praful si pulbereo. 
Supravietuitorii s-au trezit bogoti in lagare de 
concenttore. PomontuI a ajuns so fie condus de 
tradatori, asa-zisi „pacemoker5", fn slujba inva- 
datorilor. Trisl, nu? 

Unele lamurirl 

Precum bine v-ali dal seama, e vorbo de 
haina nouo o unei pove^ii de ccind lumea, mai 
exact de pe vremeo martienilot. Extratereslrii 
vin, suni moi avonsati tehnologic {altfel n-ar fi 
pufutveni), fin o mica demonsttotie de fotta si 
PomontuI e goto cucetit. Unii pomonieni Tsi oc- 
cepfa linistifi soorto in timp ce allii inceorco so 
focd cevo. Se najte mi^corea de rezistenta, de 
obicei denumitS „The Resistance", si, bineinte- 
les, moi exista cei neutri, cate troiesc in subtero- 
ne, original denumiji oici „scavenger5". In oceos- 
tdlncrengaiuto de intrigi intrisi tuTn scena. E^ti o 
femeie si te numesti Angel Sanchez. Iniliol esti 
in posesio unei scrisori prin core miscoreo de 
rezistenia s-o decis subil so le recfuleze. Dor nu 
oricum, Trebuie so Irecl prin douci misiuni-puz- 
zle, cdror rezolvare vo dovedi cot esti de cc- 
pabil[d). Apoi vei avea par!e de alle cdtevo 
misiuni (moi exoct 16 plus 5 opiionole) prin ca- 
re vei incerco so eliberezi pomoniul de nemer- 
nici. Angel nu esle singurul coracter pe care II 
folose^li. Mai exista inco trei, fiecare cu abilita- 
tile lui speciole: Claire este otleld, Jimmy e de- 
mololor si Leo tehnicion. Pe porcursul jocului oi 
posibilitatea sa treci de lo un carocter la oltul, 
pentru a Tndeplini sorcinile destinofe fiecoruia. 
Vei fi purtat prin locotii de genul mogazin, sira- 
da, subterone, biserica, studio TV, spitol, depo- 
zlte unde vei mtaini o serie de personoje, unele 
prietenoose, oltele nu, Luplo este prezento des- 
tul de frecvent, cu unele mici „ciudaienii": in tim- 
pul unui dialog orice contact cu cei din jur este 
blocot, bineinteles ^i lupto, otocatorii ramonand 
imobili in cele moi „acfive" pozifii; Angel, o fe- 
meie obsolul normalo, li rupe in botoie pe munlii 
de extrotere^tri numiti cotteni |doua picioore si 
sunt istorie). Probobil sunt buni in „gasca", dor 
zero intr-o confruntore „ca-ntre borboti". GestJ- 
co personojelor e putin com nepotriviia. Sd fim 
seriosi, nu te „Tnlinzi" de plictiseolo cSnd te cou- 
td toatd suflorea inamicd so-ti rupd picioorele. 
Dor cum scopul scuzd mijloocele, trecem peste 
asta. Victoria conteazd. In rest, nimic specfocu- 
los. Armele sunt voriote - de la bate de base- 
ball si cutiie pond la dezintegrotoare extrote- 
restre. Puzzle-urile sunt simple, ior docd se com- \SS^ [n Tt'^T'.ji.Tiv.^ 
plica, e mult pdnd foci unul deoorece se tot re- 
petd - trogi de mdnere, opesi buloone, couli 
cortele de occes, Cele moi complicate sunt 
oceleo in core trebuie sd-Ji pozitionezi fiecore 
personoj, simulton, in locuri diferile penlru a des- 
chide cine stie ce poorlo, usd etc, Al-ul perso- 
nojelor cu core inleraciionezi este „selecliv", func- 
lie de situotie, lumino, punct de vedere, moment 
ol luptei, Te va surprinde cu sigurantd deoorece 
nu vei sti niciodotd cum vo reoctiono respec- 
tivuL In ceeo ce privesle conversotiile, sunt cam 
sect si de mulle ori vorionte opuse de rospuns 
due lo ocelosi rezultot, Umorul lipsejte cu desd- 
vdrjire. Proctic nu exisid, Lo fel de trisl, nu? 

Si in fine... 

Jocul este, pand lo coadd, un third-person 
single-ployer action-adventure, la fel de plictisi- 
lor ca ji descriereo, A fost creot dupd o cele- 
brd serie de nuvele SF ale scriitoorei Anne 
McCaffrey, serie numitd Freedom, Pot sd vd 
spun cd acestea meritd tootd otentio, deoo- 
rece par fi mull moi interesonte, Grafica este 
dezamdgltoore tinand cont de resurseie pe 
core le soliciid Poiigoanele sunt aidt de evi- 
dente cd-ti iou ochii. Singura rezolutie accesi- 
bild e ceeo de 800x600 16 biti si nu se pot 
seta deed! gommo, luminozitofeo si texluro, 
Coloono sonord esle occeplobild, chior dacd 
nu se potriveste cu ociiunea. Un lucru bun este 
ocela cd personojele vorbesc si noi fericiiii le 
pulem ouzi, moi putin cdnd mor [in chinuri sou 
altfel). Un pic de intonotie, in functie de situotie 
[lo uitel Foe ^i poeziij, nu or fi stricot, Interfata 
este foarie occesibild, Personojele sunt focii de 
conlrolat si monevrot, tostele functionole putine, 
usor de relinul. Per total e un joe bun pentru cei 
ce ou fdcut de curdnd cunostintd cu PC-ul. Pen- 
tru ceiloiti,,, lo olegere. Pentru mine o reprezen- 
tot door un lung jir de dejo-vu-uri core mai de 
core moi somnoroase, 

Locke LEVEL 


Date teh nice 


Titlu 


Freedom: First Resistance 


Gen 


Action/Adventure 


ProducStor 


Red Storm Entertainment 


Distribuitor 


Ubi Soft 


Ofertant 


Ubi Soft Romdnia 


Tel. 


01-2316769 


Procesor 


P II 300 MHz 


Memorie RAM 


128MB 


Accelerare 3D 


32MB LEVEL Nota Review nj^j.^1 i Pini aici i-a fost! Cine o fi frumosui acela din oglinda? Eu? Grafica 

Sunef 

Gameplay 

Feeling 

Storyline 

Impresie 13/20 
09/15 
16/30 
01/05 
10/20 
06/10 55%t 
M1^ Octotnbrie 2001 www, level, ro 
Solutie destinata 
protec^iei antivirus 
la nivelul serverului 
de e-mail AVX pentru MS Exchange este o soluble 
destinata protec^iei antivirus (viru§i, torieni, 
viermi, backdoor 5! coduri rau inten^ionate) 
la nivelul serverului de e-mail. Sunt filtrate 
atat mesajele care intra sau ies din sistemul 
informatic cat ^i mesajele interne, 

AVX pentru MS Exchange asigura protectia 
utilizatorilor prin filtrarea tuturor mesajelor, 
urmand ca spre clientul de mail de pe 
fiecare statie sa fie Hvrate doar mesajele 
care nu con^in nici o infec^ie. Astfel se 
previne trimiterea sau receptionarea oricarui 
mesaj infectat din exteriorul/interiorul 
sistemului informatic. Cerinte sistem Cerinte hardware: 

• Procesor: minim Pentium II 400 Mhz 

• Memorie RAM: minim 1 28 MB 

• Spatiu minim pe harddisk: 200 MB (recomandat 500 MB) 
Cerinte software: 

• Sistem de operare: Windows NT 4.0 SP4 sau 
Windows 2000 SP1 

• MS Exchange 5.5 SP3 sau MS Exchange 2000 SP1 

• IE 4.0 sau superior C aracteristici 

Detecteaza peste 55 000 semnaturi de viru|i inclusiv cei din RoWildList 

• Se instaleaza pe MS Exchange fara a fi necesar sa fie instalat §i pe sistemele din retea 

• Scaneazaa atat corpul mesajelor cat |i ata^amentele acestora 

• Scanarea se realizeaza in timp real, fara incetinirea traficului e-mail 
Actualizarea bazei de semnaturi de virus se realizeaza automat prin internet fara a fi necesara interven^ia administratorului 
Permite selectarea op^iunilor; ignora, dezinfecteaza, 5terge sau include mesajul infectat intr-un director carantina situat pe server 

' Noile mail boxuri create sunt Tn mod automat protejate 

• Avertizeaza administratorul prin NetSend |i/sau e-mail asupra mesajelor infectate 
Genereaza mesaje In log cu privire la ac^iunile desfa|urate |i viruiii detecta^i 

' Confine tehnologia AVX 5i motoarele de scanare din AVX Professional, produs certificat ICSA Labs ~ 

' Contine tehnologia AVAPI recomandata de Microsoft pentru MS Exchange esaje "curate" printr-un server 

protejat. www.avx.ro Review Special 
Un RPG cum nu s-a mai vazut. Co orice fncepul, e greu, Aso c3 o s6 
Tncep cu o destainuire... Inlr-o dimi- 
neato, pe cond mo pregoteom §i eu 
so ma culc, mo trezesc cu Mitza lo u^o. Mo 
scarpin tn cop 51 il mtreb ce vreo. Rospunsul 
vine mai devreme decat ma osteptam. „Cio- 
ione", Tmi zice el, „sliindu-le pasionol de Dag- 
gerfoll, te tog sa scrii si tu un atticol so vado si 
finereii com ce jocuri se foceou pe vtemea 
noostta..." 

Uimit, CO ligonul core s-o trezit peste noap- 
te primar, foe ochii mori, mo moi scorpin Tnca o 
data In cop, occept si ma due so mo culc |nu 
?nainte de o-i otflta domnului redactor usa]. 
Acum CO m-cm Irezii, orzand de nerdb- dare de o arato lumii Tntregi ca si in preistorie 
se fdceau jocuri bune, voi incepe co orice om 

normal cu un... 

Cuvant Tnainte 

Tolul aincepuicdndo mana de oomeni, pe 
numele lor Bethesda ou vrut so revolulioneze 

lumeo RPG-urilor cu ol lor The Elder Scrolls: Are- 
no. In more porte ou reu^it. Zicin more porle, 
deoorece TES: Arena era un joe plin de bug-uri, 
bug-uri core ou descurojot pe multi dintre posibilii 
jucotori. Tolusi, ou inregisirot un more succes, Fopt 
core i-a determinot sa lucreze lo o continuore, 
TES: Daggerfall, despre core vo voi vorbi ocum. Povestea-i poveste 

„de neuitol cu zmei ^i zone si fete de im- 
parat", dupa cum ziceo „binecunoseutul" can- 
tec contot de abramburei. Numai ed aici zo- 
nele sunt goale si fetele de imparoi preferd un 
Neeromoneer KingTn locul demodofului Fot 
Frumos. Zmeul esti iu. 

La tncepul povesteo e simpio, uimand o 
se eomplico foarle mult pe porcursul jocului. Tol 
ceeo ce face deliciul morilor consumatori de 
RPG-uri e aici. Vrei romonfismS Exislal... Vrei tro- 
dore? ludo e goinar pe Idnga ceeo ce vei 
gasi aici. CofieoldS Trage o turo Tn cei moi 
opropiat dungeon si-li vo iesi pe nos. Asto ca 
so nu moi ominlesc de mogie [subiecl trotal 
maiineolo). 

Cheful incepe eond regele Lysondus, un 
om „painea lui Dumnezeu", moare, Acumo 
poole CO o sa-mi sariti in cap: „Pdi, doco era 
oso de bun si drept, Tnseomna ca a ojunsTn loc 
luminof, In be cu verdeoto, si nu siim de ce ne 
moi plielisesti eu povesteo osto rasuflotoll". Aici 
oli cam aveo dreptote, Insd lasoli-md sd lermin 
ce am Tncepul. Si pe cat de osezat era In tim- 
pul viejii pe oldt de zurbagiu devine dupd ce 
moore, bdntuind strdzile orosului Daggerfall, 
bogdndu-iln sperieti pe bietii fosti supusi si 
cerand rozbunore. 

Com osto este tot ce li se spune lo Tnce- 
put, dor... Dor ceeo ee pore lo Tnceput o po- 
veste rdsuflold se tronsformo In oventuro viejii 
tole si pe porcurs se complied extrem de tore, 
ducdndu-l lo extaz pe orice pasionol de RPG- 
uri, si nu numoi. 

la calul meu si du-te... 

Tu esli trimis sd te joci putin de-o Colombo 
si sd descoperi cam cine l-o determinot pe s6- 
rocu' rege sd moord ^i sd devind eeeo ee o 
devenit. In plus, co dovodd cd PTTR-ul si-a bd- 
got cooda pond si in jocuri, ti se do misiuneo 
de o aflo com ce s-o intomploi cu o scrisoore 
eare numoi la destinotie n-o ojuns. Toate ostea 
le afli din filmulelul de lo Ineepuf (core [in sd 
§i a§a l-am reintalnit pe bunicu' Mai meet cu muzica aia ca vin §1 va hiacui!!! Octombrie 2001 wwvi'. Ievel.ro Review Special 
Masca de hochei? Ami $uba de la tata? Ami 

spun CO nu e ceeo ce s-ar numi un intro mese- 
riajl, filmulej cu octori reati, pe otunci ne^tiindu-se 
prea mull despre filmuletele focute cu engine-ul 
jocului. Te trezejti "nlr-o pe^tercS, unde esti rnjliin- 
tat de un texlulel, pe cat de succint pe olat de 
golben, c6 a'\ naufragiat ji le-ai oscuns Tn res- 
pecNvo pefterS atot de bine Tncat nu mai ga- 
sejfi ie^irea. Atot vo zic, iar co so ofloN mai 
mult, jucoti Daggerfall. 

Pe-un picior de plai... 

Un cuvant despre terenul tau de joac6, 
Se numeste Tcmriel fi este un regat Tn toalQ re- 
gula, Ca un more devorotor de mud-url, n-om 
putut so nu fiu impresionot de grijo cu core Be- 
thesdo a cteot lumeo tn core tocmai te-o orun- 
cat. Lo Tncepui ou importil regotul \n provincii. 
Cum ptovincie foro nici un oro^ nu s-o mai v6- 
zui, au pus orase (si nu pufine: 820 lo numar], 
pe care le-ou populot din plin. Unde moi pui c6 
pe langa ora^e exista moi un templu, mai un dun- 
geon ^i olte chestii bune lo regotul omului. 

Netfdind in roiul comunist, s-ou gondii co 
oomenii trebuie so se Inchine la cevo. Ajo s-ou 
n^scutzeii (sou Doedro Princes, cum sunt numiji 
in joe). Orice om normol s-or fi oprit oici, "ns6 ei 
nu.,. nici pe deporte. Co orice zeu core se res- 
peclo, trebuiou s6 se ameslece... asa co o 55 
oi ocazia s6 moi sloi la o loclo cu domnii zei. 
Nebunio continua... AU GREAT CALENDARUL, 
care nu e pus numai de decor, existond zile de sarboloore In core tot timpul se Intomplo caie 
cevo, moi un pronz grotis, moi o bericS, mai un 
free heeling somd. Co so ma uimeasca si mai 
mult, au creot un sislem juridic (com rudimentar, 
dor exista) core functioneozo... De exemplu, 
nu poti dormi pe unde apuci. Cum oi pus ^i tu 
copul jos, rosore gorda core le solid ji le duce 
so dormi lo rocoare.., Doco totu5i oi chef so 
dormi in oros, te duci frumusel lo un Hon, iti in- 
chiriezi o camer6 ji poji so le odihnejti lini^fit. 
Ar moi fi o solufie, dar mai Incolo. 

Porteo proasta e co pentru fiecore manarie 
pe care o foci, reputa|io to in provincie scade, 
exislQnd riscul ca oomenii so nu moi vorbeosco 
cu line, pierzond ostfel ocozia de o ofla lucruri 
vitole pentru [oc. 

Doco ai chef s6 moi foci o cumporoturo, 
sou ti se pare co oi pteo mulle chestii in inventor, 
poji 5(5 dai o roilo pe lo mogozinele locale core 
sunt ji ele TrnptSftile in mai multe colegorii. Exista 
mogozine de orme, armuri, de ingrediente, de 
hoine si alle nazdrovonii, core ou o oro de des- 
chidere, o oro de inchidere, iar prejurile diferd 
de lo mogozin lo mogozin. Moi existiS ^i oso-nu- 
mitele General Stores ( un fel de cosh&carry] 
unde poll sd vinzi ji so cumpeii orice. Partea fru- 
moosS e c6, de exemplu, poji sd vinzi o orma ^i 
lo un General Store, dor nu vei obtine pe ea un 
pre! foorle bun.,. Intelegeli ce vreou s6 spun. 
Doco vo dou bonii ofar5 din cas6, Bethesda 
ne-o furnizol si bSnci |situate in orajele mari) 
care se ocupo de osemeneo chestii.... Asta-i Tamriel-ul... 

Pentru cd de unde iei fi nu moi pui se ter- 
ming, o dots 5i o dota trebuie so iti coftigi $i tu 
o paine, unii oomeni iti oferQ slujbe moi mull 
sou moi putin curate... Speclol pentru cei care 
vor mai mull decal boni, ou fosl construite 
Guild-urile, core sunt livrote de progromotori in 
moi multe vorionte. 

Co sS satisfacd seteo de mocel a omului 
simplu, ou fosl introdufi o serie de mon^tri mai 
mult sou moi pulini supdraji: mai un onimol (urs, 
tigru, scorpion, pflionjen, lilioc), moi un pui de 
drogon, 050 co lo toro, Pentru cei moi suparoji o 
fosl introduso o odevoroto golerie de monjtri: 
orci, vompiri, stofii ?! olte jivine necurote. Penlru 
sinucigoji ou fost introduji Daedra Lords, An- 
cient Vompires ji Leech Lords, Per total, founo 
Tamrielului numdrS vreo 49 de tipuri de mon^tri, 
Docd domnii mon^tri or fi slot linistiti osteptdndu-le 
sa-i lichidezi or fi fosl totui simplu. Dor nu. 
Al-ul monjtrilor nu e preo strSlucit, creoturile fiind 
com preo previzibile, ins6 isi face cat de cat 
treoba... Arcojii sou spellcoster-ii nu se opropie 
de line, preferond so te blagosloveasca de la 
distonto moi cu o sageat6, moi cu o vroja.,. 
Ceilolti vin oto lo tine.,, Unii monstri ou puteri 
specifice, ji credeti-md,,. ji le folosesc din plin. 

Killing is my businnes 

5i fiindcfl nu puleoi fi trimis lo lupto ?n fun- 
dul gol, fi s-o dot un orsenol demn de un Rom- 
bo medieval, Armele suntlmpcfirlitein mai mulle ... §i cam a§a arata o provincie, punctele aratand pe unde te 
pofi plimba Phuill! larii am scapat ketchup-ull r Octcmbrie 2001 Review Special 
Dom'le, imi pierdui §i eu tibia stanga... 

categorii: Long Blode, cotegorie ce include loa- 
te lipurile de sobii cu nume core moi de care 
moi fioroase, Shorl Blade [aici sunt numoi pum- 
nolele), Blunt weapons |ceva buzdugone si 
olfe asemeneo), Axe (pentru cei care iubesc 
cdl6ii} ji bonalul ate. Pono aici pare simplu, dar 
dac6 moi odougom si diversele lipuri de ai- 
muri Chain, Leolhet, Plote plus cevo scuturi, ve- 
dem cd treabo se complico ^i lo capilolul dsta. 
Co sd tie totui si moi frumos, armele ^i ormurile 
sunt reolizote din diverse moteriole (cu diverse 
culori) de b bonalul fier pono la mirobolontul 
Doedtic. Casligul nu e numai estetic. Cu cot 
mai bun este moteriolul cu otol arma va da moi 
tore fn ormuro odversorului ior armura to vo do 
moi tore in ormo nefericitului ce te atoca. 

Co so te ojute si moi mult, ou fost introduse 
(cu multlnointeo lui Diablo] obiectele mogice, 
ce confera purtalorului airibute morite sou cos- 
teazS nt$te vraji, neFiind nevoie de mono. Docd 
ejti moi corcotos si obiectele magice gosile de 
line ' -- loso rece, otunci poti tncerca so ti le con- 
struiesti singur, „just the way you wont'em". 

Un copilol mai aporte or fi ortefoctele. 
Artefactele astea sunt nijte super-orme, core l-or 
foce pe ofice erou mitologic so se lose de me- 
serie ji sd se apuce de jucol Doggerfoll. Co 
Ofice lucru bun, nu se gasesc pe toote drumu- 
rile, ele fiind oferite co premiu pentru rezolva- 
rea anumitof quest-uri date de Daedra Princes 
(zeii despre core vo vorbeom moi devreme) 
ca rezultol al invocdrii lor. Zmeul Zmeilor... ,., ejti tu, |ucdtorul. E^ti pus s6-ti olegi rasa, 
exisfdnd 6 in joe cu nume core moi de core mai 
ndsttu^nice si mai plocute ochiului, nelipsind elfii. 
Ejti corocterizotde olribulele closice. opotond 
cdtevo in plus. Pentru cei core ou troit in pestero 
pon5 acum, sou pentru dependentii de Solitaire 
reamintesc Strength, sou putereo pumnului, Intelli- 
gence ji Wisdom, sou putereo mintii si multe olte 
nazdravonii de te crucejti citindu-le. O chestie in- 
teligenta din partea ptoducdtorilor: spre deose- 
bire de olte RPG-uri, unde unele airibute ou fost 
introduse door pentru ca moi existo loc pe 
ecron, aici ele influenjeoza Intr-o moi mica sou 
moi more mosuro gomeplay-ul. Pentru cei dintre 
voi core ridicoji neincrezotori o spronceono, ofer 
spre exemplificore dracescul „Luck". In Dogger- 
foll, vechiul proverb „Mai bine un dram de 
minte decot un cor de noroc" si-o com pierdut 
din inteles... mai bine omondouo, notocul fiind 
un factor destui de importoni, Avond noroc cu 
caru' reu^ejli mai user so invoci un zeu, sa livrezi 
Tn Idrloculo dusmonului o loviturS cauzaloore de 
moarte (critical strike], sou sa gdsejti mai multi 
bani pe corpul unui adverser ptoaspdt ucis, Co 
oiribute noi or moi fi de ominiit „Personality" (un 
fel de Chorismo din clasicele AD&D, cu 
mentiuneo co nu e total nefolositor) ji Speed 
(avond legoturo otot cu cfiestio aio rusinooso si 
In aceloji fimp sonotoosa, dor si cu vitezo cu 
core-i altoiejti pe sarocii monjtri). Vila somptuoasa... piscina nu a mai Tncaput in poza. 

Ma nascui intre Carpatl... 

Alelei, feciorJi mei, pono oici v-a fost,,, De 
ce spun osto? Pentru co v-om adus exact unde 
vroiom eu: lo „Chorocter Generation". Pe ion- 
ga otributele de core vorbeam mai sus, existo 
si cotevo cfiile de skiH-uri pe care Bethesda ni 
le-o oferit spre imbucurorea ochiului ?i a dege- 
iului cu core monevtom butonul stong al mouse-ului. 
Dotoriio lor (si nu numai lor), avem de-o foce 
cu eel moi complex si minunot sistem de cre- 
a,tie a viteozului pe core-l intruchipdm in joe, pe 
core !-am vazut pana acum. N-om moi fntolnit 
in tooto cariero meo de RPG-isI un sistem moi 
complex ji cu o liberfale de exprimore moi 
more decot in Doggerfoll {poo\e door in paper 
RPG-urile AD&D - pentru cunoscdlori). Exists 
trei moduri de generare carocterului, unul 
moi interesant ca altul. Modul closic - closele 
predefinite, este recomandat celor moi slobi 
de inger sou nou-venitilor. Pentru cei care vor 
moi mult decot mocel si violenia existo un sis- 
tem bozot pe un chestionor, core ojuta la creo- 
reo unui caracter cat moi opropiol de jucator, 
iar pentru maniaci, sou pentru cei care au incer- 
col mdcar o data so scrie Shogun-\i\ pe un bob 
de orez, avem modul Custom core fe Tndruma 
spfe creorea bdtau^ului de vis. 

Cum primele moduri nu preo prezinto 
cine slie ce noutate, voi insisto osupro modului 
Custom. Ejti pus fata in fatS cu o listo, pe cot 
de more pe alat de golbeno, cu skill-uri (dupd 
Mai schimb ni§te valuta, mai cumpar o reteta... Uti... baieti... succes! Octombrie 2001 www.level.ro Review Special 
Sunt un criminal, recunosc. Am probleme acasa. cein preolabil fi-ai ales rosal dintre care Mario 
To, gomerul, frebuie s6-[i olegi douasprezece 
core crezi fu cd te reprezinta. Astec douaspre- 
zece, dupa ce ca sunt cote sunt, mai sunt 51 Im- 
pSrtite in Primary, Major si Minor, c6le trei \o 
primele douo, ior restui la Minor. Aceste 12 
skill-uri suni cele mai mari, restui fiind si ele pre- 
zente, dor ovond nijte vaiori de tootcS rujinea. 
Avantojul este co ai o foarte mare libertote s6-ti 
creezi closa pe core o vrei. 

Daco ceo moi more dorinlQ a to era so te 
faci Ninio, olegi co primary skills un Hond-to- 
hand ^i ce crezi tu co i-ar mai trebui unui Ninjo 
CO la corte, si cu o privire furioosa Tn ochi 
purcezi lodrum. 

Toale skill-urile sunt infiuentote In mod di- 
rect de atribute, 05a co more grija... doco nu oi 
puteri mogice preo mori (oka Int prea more) 
nu-li fa personojul spellcoster, sau...cred co oli 
prins ideeo. Mare atenjie lo alegereo skrll- 
uritor penlru co o pozitionare gresito a lor 
poote duce la o avonsore lento. 

No, CO om stricol surprizoll Avansareo nu 
se mai face pe baza banalelor puncle de 
experiento, ci pe o folcsire cot moi Indelungotd 
a skill-urilor pe care fi le-oi ales de la inceput. 
Cu cflt folosesti moi mult un skill, cu otat el se 
va mSri, ducand inevitabil ji ireversibil la avon- 
sore. Simplu, nu? Cu olte cuvinie, fiecare ovan- 
seoz6 facond moi bine ceea ce jlie: un fiol so 
deo cu jula. un warrior so dea cu sobio, un 
mag s6 dea cu magia etc. Cum nu se putea so nu dau de molemotica pono ji oici, ovonsareo 
se face pe bozo unei formule m care sunt im- 
plicote o groozfl de cfiestii. 

Co so vd ISmuresc, s6 vd povestesc cum 
creste skill-ul Long Blade. De cote ori doi cu so- 
bio (In gol sou Tn came vie) o mic5 voriobild 
create [co in povesteo cu Fat Frumos), pond 
ojunge lo un nivel prestobilit. C6nd ajunge 
mare voriobilo, skill-ul se more^te cu un punct, 
ior variobila redevine mico. 5i tot 05a. Deci, 
dupd cum vede}!, un sistem care leoretic nu 
ovanfojeozo pe nimeni, un fel de comunism 
core functioneoza... 

You put a spell on me 

Cum votc6 f^r6 olcool §1 RPG fara mogie 
nu E-o moi vozut de c5nd lumea, Tn Daggerfall 
ovem un sistem impresionont de mogie, vrdjile 
fiind prezente Tn numdr foarte more [cam 80) 
5i or satisfoce ^i pe eel moi Tnfocol admirotor al 
Momei Omido (unico ji odevoroto)™, Doco 
iotusi te crezi un Merlin modern mult moi 6e^ 
tept decol creotorii jocului, poli sd incetci sfi-jl 
creezi singur vrojile. Asia in cozul Tn core ejti 
membru octiv ji cotizezi lo vreo obscuro o 
osociotie a vrdjitorilor din Tomriel (ako Mage 
Guild). Dac6 nu, oi face bine so te inscrii. Reve- 
nind lo vrdjile predefinite, care dupa ce cd sunt 
nesimtii de multe si cu ni^te nume core moi de 
core moi impresionante, nici nu ti se dou pe 
moco. urmdnd sd li le cumperi de la oceleofi A§ bate la u§a, dar mi-e frica... 

ghilde ole mogilor, sunt importite Tn 5 cotegorti 
pe core, din motive core tin de spoliu, nu le 
moi enumdr. 

Vd ojunge sd jtiti cd sunt 5. 5i moi frumos 
este c6 docd oi boni ji mono co sd le costezi, 
poti sa-ti cumperi cote vrei, posesio lor nefiind 
condilionotd de nivel. Frumos, nu ? 

Pe Idngd vrdji, mogio se moi livreozd ji sub 
formd de beuturicd (oko po|iuni), intdrind expre- 
sia „Mogia trece prin stomoc". Poliunile osteo le 
poli gdsi goto preparole, sou dacd uno dintre 
posiunile tale a fost gdtitui, poti sd ti le prepari, 
ovond nevoie de una bucoto retetd (co sd ^tii ce 
pui in ele), cevo ingrediente fi occes la bucd- 
tdria unui Mage Guild. Plus cevo bdnuji. Role-Ploy Se pore cd binecunoscutui concept de 
role-play ji-a com pierduf din semnificojii de-a 
lungul onilor. 

Role-ploy inseomnd Tn primul rand „cum or 
fi docd eu oj fi" ^i presupune o foarte mare li- 
bertote de mijcare si de decizie. In moreo ma- 
joritote o jocurilor de gen opdrute in ultimii oni, 
aceastd libertote iti e porfiol rdpitd, neputdnd 
face multe chestii „iust for fun". Ejti ingrodit de 
cdtre plot-ul jocului, ji nu preo moi poli face 
nimic oltcevo. Tocmai neojunsurile ocesteo m- 
au impins spre MUD-uri ji spre Daggerfollsi 
docd 05 fi gdsit vreun omotor, spre poper RPG- 
uri. In Daggerfall aceas\6 ingrddire opfoape 
I «4a. Do ^cu know 
where The EatiH o* 
\U<j.'jrast is'; mjoj^ [_ POLITE 
|_ HDRMRL 
> BLUNT I roMious List 

OLi^. yzKz: How do vou do, 
*trang«f. What i* tha 
past woiv to The Sank walk. Just 94 wast. 

Mnn, Oo you know 
whfifc Th« Bank d 
liioyrest is'? 

Simple, You'll find it 
MOfy naafOy, Har*, I'll IWayrftst on youi" HftP, Ulciorui nu merge de multe ori la apa. A§a, ai tai sunt bine? Octombrie 2001 Review Special I J c 
in mijiocul pListieta|ii. 

cQ dispore, lu cu FOARTE mici exceptii fiind 
liber so fact aproape ce vrei. Au fost inttoduse 
elemente care mSresc ocest senliment. De 
exemplu, daca oi destui bani, poji s6-\\ cumperi 
o cos6, ?! credeji-mS e o chestie foorte plocuto 
CO, dupcS o luptd cr6ncer\6 s6 le duci ocosQ, 
s6-Ii otorni armuro in cui ji s6 tragi un pui de 
somn. §t 05 puteo continuo 050 pflnd 
dimineato, multe chestii fiind inlroduse „just for 
Role-Play purposes". 

Doco n-oi cfief so rezolvi quesl-ul principal, 
poti sd nu ll rezolvi ji sfi-ji vezi lini^tit de scopul 
I3u [s6 strongi un ban, sS-ti cumperi o casa, so 
devii marele meseriaj "ntr-un guild ales de tine, 
ji mulle allele). Bram Stoker e scriitorul tou pre- 
ferat? 

Doco do, aici oi posibilitatea 36 devii 
vampir sou vorcoloc [cu ovantojele ji dezavan- 
tajele aferenle), lucru pentru core sunt necesore 
uno bucota mu^calurd + o dozo mare de no- 
roc (sou gfiinion, depinde cum vezi lucrurile), 
Libertoteo asto de a alege ce vrei s6 foci m-o 
transformotintr-un more fonotic ai acestui joe. Si 
ca s5 va moi destdinuiesc cevo, il joe de un an 
de zile ji nu l-am terminal. 

So much joy, but where's 
the pain ? 

Dor cum vorba „^\ frumoasd ji Idptoaso 51 
devreme-acasa" este volobila, DoggerfolM 
esle un joe core musle^le de bug-uri, lucru foorle exosperont, credeli-ma. Au oporut nenu- 
morote polch-uri, care ou moi rezolvot din pro- 
bleme, dor... 

Nu OS recomondo nimonui s6-l jooce fora 
o fi oplicot ultimul polcli, existand un rise foorte 
more de o controcla o nevroza... 

Bug-uri grofice existo din greu, de multe 
ori fiind in imposibilitoteo de o elimina un mon- 
stru din simplu motiv cd, precum Ana o meste- 
rului Manole, se ascundeau prin ziduri. 

Jocul ore tendinto extrem de deranjonta de 
o se bloco cfiiar cond [i-e lumeo moi drogo, 
lucru core for impinge la sinucidere pevreunul 
cu psifiicul moi lobil. 

Pe deosupro, unele quest-uri se pore cd nu 
ou finolitole, fiind in imposibilitoteo de-o o le re- 
zolvQ [lucru in mare porte reporotde ultimul 
patch), ior prezenfo foarte multor item-uri in in- 
ventor mdfind jansele cc jocul sd crape. A^a 
CO solvoti mult si solvoti des. 

O chestie ciudotd (ca dovodd cd nu nu- 
moi lo romdni se Tntdmpid ciudojenii) este cd 
monualul jocului a opdrut cond jocul e'a tncd in 
fozo de beta test,,, 050 cd unele chestii scrise in 
monuol nu se regdsescTn joe. Spooky!! 

In afora bug-urilor de progromare, mai 
gdsim ni^te chestii cam bizare. 

Nu de putine ori mi s-c intdmplot sd bu- 
zundresc o fontomd, sd gdsesc Holly Daggers 
pe corpul unor vompiri, sd gdsesc un Fire 
Alronoch pe fundu! apei, cdmile in zone cu di- 
mat rece samd. !n periplu prin Piatra Craiului. 

La sfarsit de drum... 

Grofico este 050 5! 05a, putand ujor scflr- 
bi pe un Nnerel pentru core Unreala fost primul 
joe jucot, sou multumi pe unul care a jucot Ulti- 
ma I lo greu, Deci, mi-e foorte greu sd vor- 
besc despre grofico ford sd supdr pe nimeni, 
Closicul (pe otunci) 320x200, un pseudo 3D 
[monjtrii + oomenii fiind sprite-uri ordtoase de 
deporte, mai pufin ardtoose de oproope) sunt 
colevo din carocteristicile grofice ale jocului. 
Cum orientarea Intr-un peisoj 3D este com ho- 
oticd (aluzie la Descent], moporeo lui ore rezul- 
fote com dubioose, rezultond o harld, pe core 
iti este pulin com greu sd te orientezi, mai ales 
cd unele dungeon-uri sunt pur ji simplu imense, 

SunetuI este multumitor ji el, existand mo- 
mentein care urietui unui monstru printr-un dun- 
geon (e poate cdlduzi spre el, ?! momente fn 
core nu foce decdt so le boge in sperieti, iar 
muzico, un midi care nu impresioneozd prin ni- 
mic, insd nici nu repugnd.,. 

Intr-un cuvSnt, Doggerfoll este un joe core 
ilustreaza perfecl concepfio moi veche o produ- 
cotorilor de jocuri core, spre deosebire de 
multi de ocum, nu lucrou lo grofico in detrimen- 
tul feeling-ului, preferdnd, spre tncdntoreo meo 
51 o oltora mai vechi in minunola lume a joace- 
lor pe computer, sd procedeze invers, losdnd 
imoginotio jucdlorului sd facd restul. 

Deci, CO o concluzie finold; JUCATI-L, 
FRAJIiOR, CA MERITA!! 

Ciolan 
Nu infelegefi? Nici eu! Octombrie 2001 vi/w/w, level, ro Walkthrough in the Dark ightmape t Cosmarul Alinei ato-ne din nou In iniunetic. Becul se sNnge. 
dar lumjna monilorului "nco moi vegheozo 
asupra mea. Ce binel Inseomno ca o sfl 
reusesc so lermin si povestea Alinei. So vedem 
cuM v6 pot ojuta so o scoofeji pe 5araca fo- 
tucS de pe leribilo insula a umbrelor. Inceputurile cosmarului 

Aline reu^ejle so Qtetizeze pe acoperijul 
vilei inormata „pQn5 in dinti" cu... lonterna ei de 
nfldejde. Edward le va contocta ji iti vo sugero 
subtil so le oscunzi pan5 cand vo trece totui si 
bau-bou-ul vo fi invins |normal ca nu il osculti]. 

Intra pe fereostro luminoto si vei do de 
botrono Mrs. Morton. Eo Iti vo do o cheie ji te 
va ruga opoi so orurci o privirein coljul ca- 
merei. Surprizo, surprizOl Un fel de jorpe vo 
ap6reo din covor ji Iji vo arato coltii. Cum oi lo 
tine numai lanterno nu strico so Incerci so orbesN monstrul. Asa c3 baga-i lumino in ochi 
pana dispare. la de pe mosS amuleta 51 medi- 
kit-ul din coljul de longo pal. 

Imediot ce ol iesit din comer6, fugi spre 
usa de vizovi ji oprinde lumino (vei indeparia 
ostfel o groozo de monstrii din colea to). Uja 
de la comer6 este inchiso (3rd floor east) asa 
CO oi foce bine so gasesli o cheie. Inloorce-te 
lo Jntersectio" de mai Tnainte, io-o spre stongo 
§i intra pe u^o din dreopto, Ignoro creoturile, 
pentru co oricum nu oi cu ce so te aperi. In ca- 
mero cu doua usi gasesli o amulefcS, Inir6 iarasi 
pe uso din dreopla. Mergi pe coridor si iniro 
pe uso de lo copal. In comero urmotoore vei 
do de mai mulli mon^tri. Inceorca so ii lii la dis- 
lanta cu lonterna pana cand gSsejii cheio de 
pe moso din stongo to. 

Acum mergi inopoi pe urmele tole, des- 
chide u^o 51 coboard pe scoro in spirala. Pe la 
mijiocul drumului opresle-te longo uso si troge cu urecheo lo conversclia ce se poartfi InSun- 
tru. Continuo opoi pana lo bozo scflrii 51 intrd 
pe singuro usa neinchiso din hoi. 

In muzeu, stinge luminile co so vezi revol- 
verul oscunsin boza stotuii. Folosejte cheio pe 
core ti-o dot-o botrono Morton co sd ojungi lo 
pistol. Pregatejte-te pentru o iesire in fuga pe 
ceololto ujo in momenlul Tn core opare mon- 
stfui. 

O s6-l vezi cu coado ochiului pe Obed 
Morton.,, urmare§te-l pono o so doi de el lo co- 
paful coridorului de longo scori. Dps! 5i cre- 
deoi co TU l-oi prins... 

Te Irezesti pe un pot Inlr-o comer6 intune- 
coto. Aprinde lumino ji vorbeste cu Edv^'ord. 
Couto prin comero pono gasesli o cheie, niste 
medi-kit-uri ji o omulelo, Treci prin uso-oglindd ^i 
cobooro scorile (nu cumvo so rofezi pusco de 
lo copotui scorilor), Conlinua p6na doi de o 
ufo Tnchiso... Troge cu ochiul si tl vei vedeo pe 
Obed vorbind cu Lomb 51 impins opoi de „ci- 
neva" [Alon Morton, desigur), 

Intoorce-te in dormitor unde te vei intflini 
cu Edword, Dupo discutia ce o veti purto, Ed- 
vi/ord te vo ajuta s6 intri prin tropa in comero 
de deasupra. 

De Certo se va materializo in oglindo ji vo 
face o intelegere cu tine cum co el tli va spune 
cotevo toine despre trecutui tau doco il ajuti so-si 
io inopoi oglindo furolQ de Edenshaw, 

le^i din camerS 5i mergi pono pe corido- 
rul de longo dormitorul botronei Morton, Mo- 
nerul reusesle sa se rupo tocmoi cond inchizi 
ujo. Cobooro iorosi scorile, dor de data osto 
atunci cond vei incerco ufo te vei „teleporta" 
printf-o luminfl olbostrQ. 

tntr5 in studio ji goseste oglindo. Urco opoi 
scorile pentru a lua lonsotorul de grenade de pe 
birou. leji din camera si mergi spre copStuI cori- 
dorului. Un frumos cut-scene te vo intompina.., 

Mergi spre dreopto si fugi co so evifl 
monstrii ce vor sa te otoce. Intr5 pe a douo uso 
din stongo to. Uit5-tein jur pono gosejti o omu- 
leto si nisle munitie. Intro opoi in toalelS unde 
Sa Vina pompierii ca se arunca fata!!! Mai fa tu un pas... Octombrie 2001 ww/w.level.ro Walkthrough 
intuneric, lumanari... daca nu ar fi atatia mon§tri ar fi chiar romantic. Aha! Te-am prins... tu e^ti ala care s-a uitat la mine toata ziua! vei da ioro^i de De Certo. Inlro pfin oglinda de 
unde Qpore De Certo 5! fii afeni la ce vorbejli 
cu stafio. De Cetto te vo ?ntrebo doco vrei so ii 
dai oglinda. Dac5 spui Do te va omon [calo re- 
cunojtiniQl)... dac6 spui Nu vei sparge oglindo 
jiTl vei omori tu pe el. 

Vei primi o stotuie ji un opel de la Cornby. 
In (imp ce treci din nou prin dofmitor vei da 
peste Edenshaw... este momentui pentru o alto 
canversotie cu Edward. 

Intra pe usa din dreapta si vei da Tn hoi; 
coboaro scarile si infra pe uso dubla. Intra timp 
uita-te la oglinda din hoi pentru o vedeo co 
unul din elementele decorative lipse^te [fii atent 
lo monslrii care te vor alaca!]. 

Acum mergi la dreapta spre copatui cori- 
dorului, intra pe ujo din dreapta la 51 vei da 
exact In biroul lui Obed Morton. Incearca sd 
ojungi pono la oglindo mare din camera [doco 
te ui}i lo eo vei vedeo co e crflpoiS). Trage In 
oglinda de cotevo ori pono se sparge, la jurno- 
lul din spotele oglinzii. Odato ce oi ie^it din bir- 
ou vei fi tronsportot Tn dormitorul lui Lucy Mor- 
ion unde vei primi o prismd din sticl5. 

Inloorce-te in studioul de unde oi luat lan- 
satorul de grenade §i oglindo, foloseste prisma 
din sticio pe proiector opoi foloseste bnlerna pe combinatia proiector+prisma pentru o primi 
un cub moi ciudot. £xanineaz6-l ^i vei oflo un 
cod: 1991. Tine-I minfe pentru moi torziu. 

intoorce-te ocum lo scoro principola ^i in- 
tra pe uso din capotui ei de jos, opoi intro pe 
U50 din dreapta si vei do In biblioteco, Aprinde 
lumino ji diejte cele doua documente din ston- 
go (pe birou) 5! din dreoplo (pe sirond). Mergi 
la ol doileo raft din stango ta 5i octiveozo Intre- 
rupatorul de pe el. Vei observe 4 cdrji cu un 
fel de butoone In ele. Introdu codul 1991 (pe 
core l-oi gasit moi devreme) ji vei deschide o 
uso secreta. IntrS Induntru ^i ia tabletele, medi- 
kit-urile ^i amuleta. Solveozal Troge de mSnerul 
de pe zid si pregolesle-te penlru prima to IntQl- 
nire cu „shadov^ demon". 

Cond creoturo vo incerco so te atace, vo 
deveni vulnerobilo aso cd fere^tete, Indeparteo- 
zQ-te 5i ataca opoi cu cele moi pulernice orme 
pe care le ai la dispozijie. Vei ovea nevoie de 
oproximotiv 30 de cartu§e de pusco sou 5, 6 
grenade. Dup6 ce oi reu^it s6 omori monstrul, 
uito-te lo „piedestar' 5! vei gdsi o jumState de 
medalion ji un indiciu core te trimite la batrono 
Morton. Inointe de a pleco, urcd prin bibliotec5 
^i intro in olcovul secret (gasejti nijte munifie) ^i Tn 
„turret room"-ul de oforo [gosejti nijte grenode). Odotfi ce ai porosit biblioteco te vei ofla din 
nou Tn dormitorul lui Lucy Morton core Iji vo do 
ceololtd jumdtate a medolionului. Combino cele 
doua bucSJi, opoi Infoarce-te In hoi ji foloseste 
medalionul ob|inut pe oglindQ. Vei deschide ujo 
spre pivnitele vilei si Tti vo fi prezentot un filmulet cu 
monstrul pe core tocmai l-oi „omorat". 

Pivnita, cimitirui si padurea 
(suna tenant, nu?) 

Odota ojuns In pivnito, io-o spre dreapta 
pe unde vezi niste cufii. Urcd pe scatd ji des- 
chide trapa cu una dintre cheile din Inventory. 
Vei ajunge In sera. Vorbeste cu Edenshow $i 
cauta nijle grenode. le^i din sera st pregoteste-te 
pentru o noua IntSlnire cu monstrul de moi 
Inointe. 

Continuo so fugi pono treci prin uso de la 
capotui potecii ce duce spre cimitir. 

Continuo so fugi pentru ca monstrul este 
Inco pe urmele tole. IntrS pe u^o din copSt 51 
pregotejte-te so elimini cei 3 caini care te vor 
otoco. Io-o spre dreopto 51 mergi pe potecfi 
pono cond doi de o un mormont moi more. 

Intr61ncripta lui Jeremy Morton ^i vei gosi 
nifte rochete ji un lansator, o omuleto si o pla- 
Nici n-am tras bine ca l-am §i omorat. Ce chiria§ dorr'le?! E casa mea §1 nu o dau la nimenea! T Octombrle 2001 Walkthrough 
A se observa pozitia adoptata de Aline... 
mana pe §old, barbia sus... respira, Inspira... CO de mefoi, lesi din mormantui lui Jeremy si 
mergi pQn<5 tn capcStuI criptei si vei observa un 
griloj de metal. Combini lanterna cu placa de 
metal 51 o folosesii pe gtilaj pona vei obline li- 
tero M proiectata pe perete. Aceasta vo des- 
chide mormantui lui Richord Morion (in copatui 
din stango) ior tnountru vei gasi un cadavru si un 
document. IntrQ acum tn pejtero din stango to ji 
mergi prin ea pona lo copSt ^i urea pe ocolo. 

Mergi pe poteco din padure ^i tine iot tim- 
pul dreopto. Cand ojungi la o mica poorfo din 
lemn intra prin eo pentru o oiunge la fort. 

Fugi peste pod ^i opoi mergi spre portea 
dreopto a portii. Pentru c6 poorto estetnchiso 
va trebui so te coteri, Coboora pe cealalfa par- 
te ^i deschide poartc. Coboara scarile ji intra 
prin micul tunel. UrcS-te pe „pervozul" din ston- 
go ji sari peste zid. Cobooro pe ceololta parte 
5i utco scarile pana in urmotoareo comera. la- 
o spre stongo, urea scarile jl intrci ?n celulo de lo 
capfitui drumului, 11 vei tntdini pe Obed Morton. 

Dup6 o scurta convorbire io „black meto- 
lic card"-ul si omuleta. le^i din celula 5! treci prin 
posojul din ceololto parte o camerei si intr6 pe 
ujo din stonga jos. Coboora pana lo bozo sc6- 
rilor ji apoi intoarce-te spre stango. De pe par- 
teo ceaialto ia clejtele, desenul, trepiedul si jur- nolul si urco pe scarile din spotele tou. Oco- 
leste plotformo [fii atent la monstri) si io mulajul 
de lango Iad3. leji, urca-te iaro?! pe zid ji intra 
in pe^tera de pe ceololto parte. Du-te la lodo 
incuiota si folosejte clesteb pentru a o deschi- 
de. lo de ocolo cheia ^i lingoul de fier. Mergi 
in copotui de sus ol fortului lo uso pe core a\ 
vozut-o moi devreme [cdnd te cStaroil. Des- 
chide-o cu una dintre cheile tole si intra in lobo- 
rotor. lo potui pustii. „orange occelerotor"-ul ji 
leova. Du-te lo mo^inario din spatele tflu si pu- 
ne mulojul influntru. Foloseste opoi lingoul de 
fier pentru a fabrica un „perforator barrel". Fo- 
loseste trepiedul pentru o-ti fabrica un inel de me- 
tal. Aruncd un ochi prin laborator ^i ia lentilele 
din dulop. Gase^te acum telescopul, pune-i len- 
tilele si uito-te prin el. 

Dupa un mic accident vei codec In conduc- 
tele de sub feiescop. Mergi prin ele 51 urco-te 
pe portea ceolalti. Intra pe usa, urco scoro ^i 
ia cordurile metalice [golden, red ji silver). Des- 
chide ujo ji urcG scflrile ce due spre loborotor. 
leji din bbofotor, coboorQ pana jos, treci pes- 
te zid si intra In camera de lango celula lui 
Obed Morton. Coboara pe drumul din fata to 
panQ doi de o ujcS cu 4 sloturi. Citeste jurnolul 
lui Jeremy Morton ji lo ultimo pogind vei gdsi 
nijte culori pentru fiecare simbol de pe uso, Pu- 
ne cardurile metalice In sloturile eoreete pentru 
Q deschide u^a. 

Intro pe usa 51 ia-o spre st6nga (gSsejti un 
Plasma Cannon ji o omiuletd). Mergi In continu- 
o'e pand doi de inelul de metol pe lodd. Urco 
scoro In spirola 5! vei primi un mesoj de lo Corn- 
by despre cercul de pietre. La capdt io diogro- 
mo din masind si opoi vorbeste Incd o data cu 
Edword, Doc6 "ncerci sd transformi numerele 
dote de Cranbylntr-o dotd vei oveo „ 10-31 - 
2001", Introdu numerele In mosindrie. Plone- 
fele se vor reolinio si Iti vor ordto cd oceosta 
este seoro in care poorto se poate deschide. 
Vorbeste cu Cranby Incd o datd ^i coboard 
scarile (culege cheia de bronz, sigiliul lui Alon 
Morion, o cheie micd 51 o stotuie). Mergi pdnd in spatele camerei ji folo- 
seste cheio de bronz pentru a deschide u§a, 
Uitd-te la totem-ul de lo copdtui stdncii, vorbes- 
te opoi cu Cranby ior el Ifr vo spune despre 
„stone disk''-ul pe core l-o gdsit. Intoorce-te de 
unde pornit jocul, In pddure, ^i vorbeste cu Ed- 
v/ord (Ifi VQ do discul). Intoaree-te la totem si fo- 
loseste discul pentru a primi o statuie 5! un „ab- 
konis energy stone". 

Acumo trebuie s6 oblii din toate piesele 
adunate un perforator... lotd ce trebuie sd foci: 
combind cele doud jumdtoM de inel pentru a 
obtine un inel metalic, combind trepiedul cu 
leovo, „orange accelerator"-ul cu potuI pustii, 
„photoelectric pulsor"-ul fdro teovd cu „oronge 
occelerotor"-ul cu teavd, inelul de fier cu „ab- 
konis energy stone", „photoelectric pulsar" cu 
„oronge occelerotor" eu trepiedul cu „perfora- 
tor barrel" fi opoi perforatorui fdrd „abkonis 
energy stone" cu inelul de metal cu „obkonis 
energy stone". Ar trebui, dupd aceastd Tndelun- 
gotd operotie, sd fii In posesia unui perforator 
cu „energy stone". 

Fugi pdnd la loborotor si urcd pe scoro 
de longd majindrie. Aprinde luminile si urco pe 
ce-o de-o douo scord din stflnga to. Mergi pe 
plafformd ^i urcd pe ce-o de-o treio scord de 
pe ceolaltd parte. Ai ajuns acum In vorful fortu- 
lui. Du-te la uja de jos si foloseste cheia (pod- 
lock key) pentru a o deschide. Coboora scoro 
si octiveozQ Tntrerupdtoru! pentru o deschide 
sasul. Coboard pe scaro din spotele tdu pdnd 
in camera de dedesubt, Foloseste Intrerupdto- 
rul si vei porni un ceos. Acum trebuie sd mergi 
In jos pdnd In beci (de unde oi luot clestele) si 
sd folosejti perforatorui pe tejgheo pentru o fa- 
ce o gourd In perete. Toate acesfeo inainte co 
timpul sd se scurgo. Dor tocmoi Inainte ca tu sd 
folosesti intrerupatorul, mult iubitui shadow mon- 
ster Isi foce incd o dotd oparilia. Trebuie sd 
scapi de el Inainte de o coborl pe scord, 

Surpiizd! Armele nu ou nici un efect osupra 
lui. Trebuie sd ll faei sd sard prin eurenlul electric, 
Asteaptd pdnd cdnd curentui e cot pe oci sd co- 
Ceapa? Avem! Cartofi? 3 kile! Ro§ii?. lubitule, cine e noul tau prieten?... lubitule? ... lubitule?!!!! Octombrie 2001 www.level.ro Walkthrough boore pe pilon ^i fugi apoi de langa monsifLi, 
Dupa ce oi scopot de demon asteopta pono 
cQnd timpul se scurge de lol si reporneste cro- 
nometrul. Acum poti so foci goura aia in perete 
51 s6 ajungi fn ruinele AbkanJs. 

Anticamera spre Abkanis 

Mergi tot fnointe si io de pe [os Photoelec- 
tric Pulsar-ul. lo-o spre dreapta, mergi pe pote- 
ca si coboaro scara spre rou, Mergi pe mol, 
pe longd vorfurile slancilor, treci podul si intra in 
pe^tero de pe ceoblfa porta. Ar trebui so te 
afli acum la morglnea unei propostii. Coboaro 
scSrile din stongo si intro Tn pestero de Io co- 
patul lor. Coboaro urmotoorele scari si mergi 
prin posajul ocelo pond doi de Cornby, Ur- 
meaz6-l 51 citejte tobleiele de piotra. Cond oi 
terminot de trodus iesi din pestera, treci paste 
podul eel more si intra Tn pestera de pe ceolal- 
to parte. Com pe Io jumdtateo drumului vei do 
de o uso secreto ce confine o groozo de bu- 
natati (medi-kil-uri, ocumulator, Lightning Gun si 
omulela). Intro prin deschidereo din opropiere 
ji vei fi mortor [6] Io octivorea portilor. Dupa ce 
vorbe^ti cu Edenshow intro pe poarta. 

Mergi spre dreopto si coboaro scorile, 
treci peste pod fi coboaro iordsi scorile. Vor- 
beste cu Cornby si culege opoi cristolul... intra 
apoi in pestero din foio. Mergi spre stongo si 
inceorco so eviji creoturiie, urco pe „pervazul" 
de Io copat. Sori jos si continue so te coteri pe 
pervQzul de dupo colt, Mergi spre stongo si 
mergi prin introreo de pe ceololtd parte. Vei 
vedeo fortoreota Abkanis, Coboaro scorile si 
urea opoi scare penlru a intra in fortoreato, 

Ai grija la monstri! Urea scorile pano in 
curte. Urea opoi pe cele moi lorgi Irepte din 
dreopto si intra apoi in oltorul din capdt, Mergi 
inointe, ocoleste spre dreapta si intro in pestero 
dincopot. 

Mergi spre moso rotunda din mijioc si vei 
vedeo 7 butoone, Apaso fiecare buton la 
rand, intrarea se roteste si vei do de un sigiliu de piotro. Sunt 6 sigilii in totol fi fiecare repre- 
zinto un animal. Odato ce le oi pe ioote, iesi 
din oltcf si coboaro scorile spre curie, Mergi 
spre dreopto in jos, urco scoro din capotui micii 
construetii, Odolo ojuns pe ocoperis urco prin 
luminatof. Io „indion skin flask"-ul, Doco teintorei 
vei vedeo 6 pietre. Trebuie so pui sigiliile in 
pietre, Acesleo sunt aronjote In ordinea corecta 
in inventory-ul tou de Io stango la dreapta, Co- 
boaro acum prin coridorul de vizavi de scoro 
si vei gosi o piotro si o omuleto. Porosesie 
ocum incoperea si intoarce-te la altar, Urco 
scorile si mergi pe lango pervoz pano dai de 
o stotuie more cu un piedestoi ciudot, Foloseste 
piotro recent gosita pe piedestoi si vo rezulto 
un „Stone Heod", „Zeul zeilor" l!i vo vorbi du- 
po care poti pleca, cobooro scorile si pora- 
seste fortoreato folosind scoro din dreopto. 

World of Darkness 

Coboord acum scorile pona Io pestero 
din capot. In camera cu lovo, io-o spre dreop- 
to, Mergi prin pestero din copdt pond doi de 
trecdtoore, Mergi pano Io copdt, pand pe cea- 
laltd porte si treci podul, Fii ateni Io monstri! 
Foloseste sticlo jflosk) cu opo din dreopto to. 
Mergi spre stdnga si escoladeozo zidul din 
copdt, Fii otent Io cei 3 coini care te otaco, 
Mergi prin coridor si urco scdrile din copdt. 
Mergi pe Idnga pervoz si urco scdrile, Lo co- 
pdlul lor il vei vedeo pe Alan Incercand sd 
scope, Mergi inopoi pe drumul pe care ai ve- 
nit pona doi de podul pe core era Alon. Co- 
boaro pe fronghie ^i mergi in foid pentru o-l 
mcolli pe Alan, Un Obed Morton mutont opore 
de nicdieri si Tl aruncd pe Alon In propostie, 

Coboaro, io stotuia ^i vorbeste apoi pe 
Cornby. Inird prin deschizotura din spatele tdu 
si coboord prin gourd, Odoto ojuns in camera, 
mergi prin pestera si vorbeste cu Johnson. Te 
vo rugo sd Tnchei rituolul. Intro prin deschizdturd 
in canal. Sari In opd si ia-o spre dreapta. Urcd 
pe ceololta parte si intrd prin mico desehiza- 
lara am uitat sa platesc curentui 

turd, Vorbeste iardsi cu Johnson. Coboaro 
ocum de pe pervoz si fugi spre inlrareo in pes- 
tero din fold. Te-oi inters ocum In pestero ceo 
more dor de doto osto oi Io dispozilie un pod 
pentru a ojunge pe ceololtd porle. Odald ce oi 
trecut podul il vei intaini pe Obed, ultimul boss. 

Foloseste Photoelectric Pulsar-ul si asteopto-l 
pe Obed sd se apropie de tine. Troge opoi In 
el... Continuo sd Irogi pond cdnd vo distruge 
podul si vo cddeo, oldturi de aiti monstri, In obis. 

Mergi opoi spre diseul de piatrd din stan- 
go ta si intrd In pestero din foto so. Te vei gdsi 
Intr-o camerd plind de mumii indiene. Mergi la 
altorul din spote si foloseste stone heod-ul pe 
piedestoi. Cornby opare eu cei de-ol treileo 
cap si o usd se vo deschide In spotele tdu. 
Edenshow iti va spune sd pleei... Asa cd il 
ascuiti fi ieji in fugd din pesterd oldturi de 
Cornby (oh, ce romantic!], 

Atoil Asto o fost Alone in the Dork IV: The 
New Nightmare. 

Speriafu' 
lara tu, ma?! Lasa-ma... nu sunt „ma petite..."! Luminifa de la capatui tunelului? Neah... Atina de la capatui coridomlui. Octombrie 2001 Game Universe 
fea Unli7 V6 spun eu... este tare ciudat sc3 Incepi s6 IQvOlejtt cuvinte prin vreo patfu pagini 
in tncercarea de a trata istoria to proprie de gamer ca pe un subiect ce (ca s6 
vezi) intereseazfi publicul ciNtor. Auzi... o micS biografie a gamerului din tine, 
tipul flia de st6 nopfi Tntregi In fola calculatorului Tncercand s6 treacd de nu ^tiu ce nivel, 
cu cfljtile pe urechi ji ochii rojii de nesomn... Eu, domnul redactor Mitza, trebuie ojodar 
sQ te prezint pe tine, gomerul cu oceloji nume ochilor pofticio^i de detalii picante oi citi- 
torilor LEVEL Hai... nu Ifi fie frictS, nu doare [imaginea se pierde Ireptat, dar mai a\ timp s6-l 
vezi pe domnul redactor cu un ronjet malefic Tntins pe toat5 fata... nu doare, zici?). // Ce vrei sa te faci 
cand vei fi mare, 
puiule?" Cand eram mic voiom so ma foe doc- 
tor de inimtS pe vqs de curs6 lunga, 
Norocul meu a fost co m-am nascut in 
creierii muntilor, departe de orice masa more 
de opd, oltfel m-a|i fi vcSzut ostazi la jtiri, esuat 
undeva intr-un port uifot de lume, c6rand mote- 
riale de construcjii 51 cu un mare talent la poker. 
Eventual un trabucTn coljul gurii. totuot pe 
umorul stQng („Marinelo, te iubesci"... si o inimo 
sSgeiafa artistic) si plin de povesti despre nim- 
fele opelor (ji ale porturilof), ghetarii din Gro- 
enlondo ji submarine rusesti. Deh... n-a fost sa 
fie. in schimb, am ajuns sa ma dau cu sania de 
pe dealul de longd case (frumos ora?, Bra- 
50vul... n-am ce spune) 51 sd admir Biserica 
if Titlu: V. NOTA: 
Look: ...over tfierel 

Sunet: boxe cu surround, dor mai tot tim- 
pul date meet Gameplay; lini^tea dinaintea unei fur- 
tuni ce se lasfl ajteptatQ 
Feeling: intens, cflnd nu doming plictiseala 
Impresie: (a se completa de cititor] j 
Commander Keen... un joe ce mi se pare 
§i acum „dragut" Neagro si uzlnele dimprejur cat a fost ziulico 
de lunga. 

Pe vremea oceeo, colculotorul era un ter- 
men pe care nu aveom cum sfl \\ fnfeleg. Auzi- 
sem de nljfe „cfiestii" numite fHC, dor complexi- 
tatea definitiei unui ostfel de obiect mi-a taiat 
orice pofta de a aprofundo mai mult subiectul. 

MomentuI In core am vazut primul PC o 
coincis cu momentui in care am pus prima ocra 
mono pe o tostoturo si am jucat un joe. Era ver- 
ba despre Commander Keen 4 si mo mir si 
ostCizi cum, lo acea varsta frogeda, am reusit 
sa tree de primele niveluri ale acestui joe (osto 
ca o dovoda o foplului ca un copil se adap- 
teaza mull mai ujor unei situatii cu iolul noi). Am 
DOOM a insemnat un nou inceput pentru multi dintre noi ramos impresionot de acel joe. Nu stiam pe vre- 
mea aceea ce e olc gameplay, jump&run sou 
iD Software, dar stiam sigur c6 IMI PLACEA. 
Asa C6 am fost tore dezam6git cond nu am 
mai avut occes lo minunQjia aio cu lelevizor 5! 
butoone. Dor mi-a trecut... cfiior repede. Mi-om 
gasit alte pasiuni ji, TncetuI cu tncetui, amintirea 
acelui joe s-a eslompat aproope Tn fotclitate. 
Perioada asta de „ignoranta" in ceea ce pri- 
veste IT-ul, ascensiuneo Intel-ului si monopolul 
Microsoft a durat destui de mult, cam pana 
pe la sfdrjitul jcolii generale. Desigur, mai v6- 
zusem un HC oici sau un Spectrum ocolo dor 
nu, se porea ca lumea a pierdut Jnco un gamer 
{intrcduceli aici bocete, mor^uri funebre, mulfimi 
indurerote]. 

Dar apoi... 

ceva s-a schimbat 

Am avuf inspirotic (influentot de cojiva 
omici) de a da la Liceul de Informatico ^i pre- 
zenta de spirit de a invofo Tntr-otot incal sd intru 
lo ocest liceu- OK, acuma inlrasem in lumea 
colculotoarelor, Tmi trosneam deja degetele Octcmbrie 2001 www.level.ro ^ Game Universe 
Magic Carpet 2, prima oara cand am auzit de Peter Molineaux Crusader §j efectele sale speciale de-abia ajteptond so ma scold m combinotii in- 
terminabile de ji 1 . Si cum „profesio" o 
cerea, am fosf blagosiovjt 5! eu cu un colcula- 
tor, un 3x86 |o mjnunatie pe vremea aceeo] 
cu 2 MB de RAM ji o placa video de 256 
KB. Ah... de abia osteptam so Incerc Turbo Pos- 
calui si so Imi fac eu propriile mele ptogrome... 
ji sa foe bani mulfi, si so foe si moi multi boni... 
dupo core uimom so cuceresc lumeo, sS Tmi 
cumpor o coso la toro si sa troiesc linijtil pond 
la-odanci bdlraneji. 5' viitorul p6(ea atfll de roz 
(cerul se umple de nori, fulgerele Tncep so tros- 
neosca din ce In ce mai tore iar furtuno se 
opropie]... 

„Pssst... Auzi, foe acuma rosi de un joe 
misto, eel mai fain!" 

„Aha.,.adicd?" 

„E o chestie-. ii zice DOOM." 

„5i cu ce e?" 

„Pai, te plimbi prin niste coridoore 51 tragi 
In mon^tri fi..." 

„Hufi$ Cum adica?" 

„LasQ cQ o sQ iji orot... sfifihfi, vezi co se 
uifo pfofa urot lo noi." 

Ahem! DOOMS Ce o fi jocul asto... cori- 
doore 5i monjiri? Nu prea am inleles eu, dar 
subiectui cu prieina mi-o trezit inferesul, oso c6 
am conlinuot sa il bol la cap pe amicul meu ca- 
re se bflteo cu pumnul in piept ca „ozi, moine" face rost de joe. Intr-un finol. joeul o ajuns pe col- 
culatoru! omicului ji am fost invitat de ocesfo so 
vad minunolia. 

Ronjetul afijof pe lato prietenului nu pre- 
vestea nimic bun, dor curojos cum nu ma jfiom 
din fife, am luat loc ololuri de el In foto colculo- 
torului. 
Fallouti §\ Fallout2... RPG-uri de mare clasa 

C:\Games\Doom 

Sincer so fiu, nimico nu m-o pregStit pentru 
ceea ce aveom so vod. Aruncosem o privire 
asupra Wolfenslein-u\u\, dor timpul nu mi-o per- 
mis so optofundez incursiuneo in ace! |oc. Lo 
vedereo Doom-ului am ramas... cum sa v6 
spun, guro coscota. simturile introle m olerto 
moximo, de obio am reusit s6 orNculez cotevo cuvinle. Eh, probabil jlili voi mai bine cum e 
senlimentui, de vreme ce multi dintre voi oji 
Tncereot aceleoji emotii la vederea Doom-ului. 
Pur si simplu nu imi venea so cred c6 nu se gon- 
dise nimeni pona olunci sd foco un ASTFEL de 
joe, cu o ASTFEL de perspectivd [v-om spus, 
Wolfenstein o fost o experienta fugaro). Mai 
mult decot otdt, nu Imi puteam imagino cum de 
nu mi-am dot seamo co se pot face 5! ASTFEL 
de jocuri. 

Ei bine, am pus mSno pe tostotufQ % desigur 
[to ce oltcevo v5 ojteptoti?), mi-om dot seomo cd 
nu mo pricep deloc lo jocul asta. Perspective 1 'st 
person Imi dsduse pesie cap toate pdrerile pre- 
Z... un joe cu personalitate 

concepute despre jocuri. Dumnezeule! Joeul dsta 
era DEMENTIAL! Absolut superb... nu md moi 
puteam sdlura de el. Nu mai vroiom so las colcu- 
lotorulln pace... vroiom 56 md mut la amicul meu |3vlFrfTAT[ I OP714?NS r Harkonnen Tank. Dune2, bunicut a tot ce se vrea RTS in ziua de azi 
X-COM: Terror from the Deep, sau cum arata un joe complex T' Octombrie 2001 Game Universe 
Cine nu §tie oare de Diabio, un clasic printre clasici ji sd li confisc pentru totdeouno magica majinarie. 
DupcS lupte seculore ce ou duraf com 5 minute 
am fost convins 56 plec ocasfi, cu promisiuneo co 
jocul va ajunge ^i pe colcubtorul meu. 

Mai tarziu oveam s6 descopdt co nu 
aveom destui RAM... orgh!!! Ce trogediel A 
mai durat ceva timp pona am focut rosi de 
Tncd 2 MB 51 am reu^it so "mi instalez Doom-ul. 

5i uite 050, Mihai de la etajul 4, un individ 
ce nu iejea In evident^ prin nimic a reufit so se 
ofunde, fQrS nici o speronta de iejire, in univer- 
5ul jocurilor. 

5i iata-ma In fojo colculototului, uitand cu 
totui de jcoola si de olte hobby-ufi, bulonand In 
disperare lo un joe ce mi se p6rea otal de fas- 
cinant incot nu imi mai venea s6 il optesc. 

De aici totuI a devenit mai stmplu. Fiind la 
un liceu m care mai toal6 lumec se ocupo cu 
aceleosi lucruri, nu mi-o fosi greu sa foe rosl de 
din cein ce moi multe jocufi. 

UrmStotuI joe important trebuie s6 fi fost 
Dune II, prima strategic de core am dot. Exce- 
lent, superb... Tncepeom s6 descopQr ca tmi 
place din ce in ce moi mult noul meu hobby. 
Dune II o fost un joe la core am stat foorle mult. 
Fiind un mare fan ol corfilor lui Frank Herbert, 
oceosta strotegie m-o atras Intr-un mod irezis- 
tibtl, Imi trimiteam trupele in desert, sa se plim- 
be deosupro unei „pungi" de melanj numoi 
pentru a vedeo cum ii Tnghite pe tofi un vierme 
de nisip. Superb! 

Au moi fost catevo jocuri, dor nu mi-a ro- mas nici unul adanc Infipt in memo- 
rie. Incepusem dejo so inteleg cum 
sia treobo cu calculotoarele si jo- 
curile... devenisem un pui de 
-]amer, ce mai. 

Intr-o seara |imi oduc perfect 
aminie chior si ocum) un alt amic 
de-al meu nn-o fericit aducandu-mi jn 
dor" un nou joe. Magic Carpel 2... 

Am losot balta televizorul ^i am 
[juicesamandoiln a testa noul joe. 
■ ijmos, zburom pe un covor mo- 

c... Imediat dupS ce om tnceput s6 
joe om dot un ocol insulei unde se 
desfS$ura jocul 51 am dot paste o turmo de co- 
pre (hei, nu radetil cei core isi mai amintesc de 
joe jtiu despre ce vorbesc). BehSiturile lor mi 
s-ou parut eel mai demenliol lucru de ponfi 
atunci... Am zburat apoi deosupro opei ^i om 
observat un individ ducond pe spote un uicior 
plin cu ap6 facond drumul de lo un rau lo coso 

Transport Tycoon Deluxe, unul dintre pufinele rnana* 
gere care mi-au placut Atmosfera terifianta din System Sliock 
m-a impresionat Tntotdeauna 

lui. Etetel Individul asto nu trebuia s6 faco oja 
ceva.,. vreou sd spun ca nu era necesord o 
asemenea otenjie lo detoliu pentru a m6 bucu- 
ro de joe. Lucrul ocesta m-a surprins "ntr-otot de 
mult incot pot spune cu mono pe inimfi co 
acesto a fost momeniul in care om realizat cd 
jocurile sunt mult moi mutt decot par. Vdzusem 
pentru primo oara cum se Intinde in fata meo 
un univers artificial dor totuji plin de vioto. 

Command&Conquer? 

Auzisem de ocest joe de 
foarle mult limp,,, am incercat sd foe 
rest de el, dor de fieeore dafd cond 
incercom so il instalez, una sou moi 
muite arfiive erou sfrieote. A trebuif 
sd m6 cfiinui foarte mult ponS sd foe 
rost de Command & Conquer, 
intf'Otot de nult Incot am apucot so 
joeZ-ulinoinfea lui. 

Z? Strotegia suprema pentru 
mine... Dupo el, C(£C mi s-a pdrut 
un joe mediocru, neinteresont... De 
aceeo, pano si in ziuo de ozi, jo- 
curile gen Command&Conquer 
[Red Alert s[ toate celelolte clone) nu mo impresioneozd cu nimic, Asto co so 
vedeli cum o micd schimbare poote ovea 
influente atflt de importonte osupra unui gomer. 

Am trecut apoi prin periooda in core Fl 
GrondPrix mi se p6rea eel moi reujit simulator 
focut vreodata [Fl Granc/Pr/x a fost unul dintre 
jocurile ce ou stat eel mai mult timp pe hofd-ul 
meu), am ajuns apoi sd aflu ^i de existento sd- 
lilor de joeuri ji o consolelor. Nu pot spune ed 
o insemnot preo mult pentru mine (In sensu! ca 
nu m-o influentot in nici un fel ji nici nu m-a trans- 
format dintr-un jucStor pe PC Tntr-unul avid de 
console), dor grofico pe core am vdzut-o pe un 
banal televizor mi s-a pdrut pe atunci mult supe- 
rioara oricorui joe incercot pe colcubtorul meu 
de ocasa. 

Hmm,., ce a urmaf? Coile pe core fd- 
ceom rostde jocuri erou tareincurcote. No|iu- 
nea de pirotlmi era necunoscutd pe atunci, 
copyrigfit-ul ero door un cuvdnt ce o^tepto eu- 
minte so fie descaperit ior cutiile pline cu dis- 
cfiete circulou liber dintr-o mdnd Intr-olto. 

Viafa meo o luot o Inforsdturd radicald In 
momentui In care am descoperit Gome Over-ul. 
Ah, cei mai bine investiti 5.000 de lei din viato 
mea (era o sumd, la vremeo oceea}. Tin minte 
cd de-o lungul drumulut din centrul orosului, de 
lo torabo de unde cumpfirasem (din ceo moi 
puro plictiseolo) revista 51 pond lo mine ocosd, 
eonceptio meo despre joeuri s-a modificot rodi- 
col. Practic, in cele 10-15 minute in care am 
mers co un zombie pe strode cu nosul In pogi- 
The Longest Journey sau ce poate face 
storyljne-ul dintr-un joe 

nile revistei am devenit dintr-un stmplu pusti ca- 
re se juco din c6nd In cond ji considera jocu- 
rile un hobby secundar, un lo fel de simplu 
pusti, dar de dota oceosta unul core toemoi 
intelesese ea ASIA ii ploee lui eu odevdral, un 
gamer in odevdratui sens ol euvdntului. 

Am ojuns ocosd... am Idsol revista jos ji 
om stat so md gdndese lo ceea ce descope- 
risem, Pdnd atunci, „universul" dsto ol jocurilor 
se restrdngea la cd|ivo prieteni fi la o mono de 
dischete, pe c6nd ocum imi dddeam seomo 
de IMENSITATEA industriei (eh, prima card 
cond mi-om dot seoma cd EXISTA o ostfel de 
industrie). 

Aso cd om conrinuat so strong jocuri, edt 
moi multe jocuri. Octombrie 2001 www.level.ro Am descoperit Crusoder-ul [No Regret^\ 
No Remorse] ji am vozut ce pol face nijte oa- 
meni cu odevarat lolenlati. Am dot peste Taxi 
[Quarantine] (un |oc vechi... nu ?tiu coji dintre 
vol li lin mtnte) ji om descoperit cat de impor- 
tanta e atmosfeto pentru un joe... Apoi am dot 
de X-COM: Terror from the Deep. 

Mai vizusem 51 inainte primul X-COM: 
Enemy Unknowr}, dor erom prea ocupot cu al- 
tele pentru o-i acordo vreo importanto, Cu chiu 
cu voi cm reu^it sG imi instalez jocul [doco mai 
jineti minle ovea footte, FOARTE multe fijiere 
^i calculotorul meu se chinuio sSracul so le co- 
pieze pe toate pe un horddisk netncdpalor) ^i 
am fost pierdut pentru societate. 

Ghinionul „societ6Jii" a constat in faptui c3 
vaconto de var3 tocmai Incepuse, ior Mihoi 
aveo timp berechet lo dispozilie. X-COM: Ter- 
ror from the Deep este, Fdirfl drept de tQgodd, 
jocul core m-a acoporot ceo moi lungo perio- 
odo de timp. Au fost cam 2-3 luni Tntregi in co- 
re am jucat Zl DE Zl jocul. Afundol confortobil 
In fotoiiu, mo desprindeom de la minunatio de 
joe numoi pentru coteva ore pe zi, De obia 
ojteptom so vod ce voi descoperi moi de- 
porte, ce minundlie de ormd Imi voi moi putec 
fobrico si ce exlroierejlri verzi ji urall mai 
oveom de eliminot. Un joe cu odevarol impre- 
sionont, 

Ce moi urmol... stoti so mo gondesc. nu 
mQ grflbifi. Afi, do! System Shock-\j\ otat de 
mult loudot intr-un Review Special din LEVEL, 
Unui dintre jocurile cu ceo moi demenjiold ot- 
mosferQ din cote om Incercot eu pono ocum, 
Intreba)i-0 pe soro meo si vo vo spune co om 
Innebunit o caso Tntreogo cu muzico psihede- 
lico din joe... oh, ominfirile! 

Am Irecut opoi pe Settlers, un joe de stro- 
tegie cu odevorot drdguj ji am fost impresionot 
de Transport Tycoon, un joe pe core l-oj juco 51 
ocum doco 05 oveo ocozia... ^i timp. 

Avatare, unde esti?! 

RPG-urile mi se pareou dragule, dor nimic 
moi mull... nu incercosem niei unul core so mo fi 
ocoporottntr-un asemeneo hoi co... Oore cu ca- 
re dintre ele so Incep? Am so mo rezum lo 
door 2 RPG-uri, cele moi imporlonte pentru 
mine, de oltfel. 

In primul rand Diablo... Stiu, stiu, un action- 
RPG dor un joe al noibii de bun. O atmosfera 
goiico si nijte niveluri core bogou sperietii Intr- 
un jucotor moi slab de inima. Moi tin minle ji 
ocum introducereo cu eorbul acelo core... jtiti 
voi. De asemeneo, muzico din Diablo mi se pore, 
cfiiar ji ocum, uno dintre cele moi bune portituri 
muzicale reolizote vreodoto pentru un joe. 

Treeem repede In revista Ultima Wji il 
nolamin cornetel lo sectiuneo „jueot,,. placut" ji 
treeem lo inegobbilul, incomporobilul ji obsolut dementiolul Fallout.,, I ^i 2. 

Recunosc, primul Falloutm-a dezomogit 
total. Dup6 ce om vazut c6 trebuie sa md bat 
cu nijte jobolani puturojl In pesleri prost ilumi- 
note l-om jfers col de repede om putut. Provi- 
denfiolo plictlseold m-o solvotlnso de lo a sori 
cu vedereo eel moi bun RPG reolizot vreo- 
doto. Avond in vedere c6 pe CD-ul proospat 
achizitionotscrio Fallout 2, ^i nu simplu Fallout 
m-am gondii so li ocord jocului o jonsa. 

Ceea ce o urmot ou fost coteva sopto- 
mSni, bo efiior luni In core am fosf proetic 
acoporot de ocest superb joe. Era diferit de 
loote RPG-urile jucote pono otunci... era situof 
intr-o lume post-apocoliptica, oveo o atmosfera 
obsolut mogistrol creolfi ^i un univers extrem de 
convingotor. L-om moi jucot recent si lot nu ji-o 
pierdut din farmec... doco vo exista vreodoto 
un Fallout 3, i'\\\ siguri c6 nu am sa II rofez. Game Universe nu e loindemono oricui... sunt un noroeos. 

Odato cu LEVEL-ul s-a schimbot si stotutul 
meu de gamer,,, om frecut in echipo profesio- 
nijtilor, 05a c6 trebuio so Incep sa mo comport 
CO otore. Sper eo om reujit... 

In eeeo ce prive^te jocurile core m-ou im- 
presionot de cond sunt redoctor LEVEL pono 
acum, om de omintit door douo... dor ee jocurilll 

Primul o fost The Longest Journey, unul din- 
tre cele moi frumoose si inteligenle jocuri reo- 
lizote vreodoto; un quest cum nu s-o moi vozut 
de mult. Cel de-ol doiieo a fost otot de recenlul 
Anachronox, o olta minunSjie In lumeo joeurilor. 
Fiji cu ochii pe oceste douo exceptii de lo reg- 
ulo, douo exemple ale foptului co industria jo- 
eurilor este una In core ideile inovotoore ji orig- 
inale sunt expuse gomerului In eel moi fontostic 
mod eu putintd. 

Nu oj putea totuji 56 uito menliono aici 
Anachronox, dovada suprema ca exista §i jocuri stilate Numele meu este... De cond am pus ochii pe minunatio oio 
de revista de li ziceo Game Over, visul meu a 
fost so am posibilitoteo de o scrie lo o oslfel 
de revista. LEVEL-ul ero un nume obscur pentru 
mine dor osto nu m-o Tmpiedieot co, printr-o se- 
rie de evenimente obsolut intamplStoare, so 
ojung so Tl Tntreb pe Cloudiu doco pol so scriu 
pentru revisto. Jin minte co i-om trimis un reviev/ 
lo Omikron: The Nomad Soul core nu o avut 
un impact preo more osupro redoctiei. Conelu- 
zio? „Mai scrie...". Ajo cd om lucfot intens lo 
un previev/ de Block&While core, dupd cdte- 
vo modificori, o ojuns so fie publico! In revistd. 
Am eoloborol opoi pret de oproope 5 luni cu 
revista, om Inceput so fur cevo meserie ^i, Intr-un 
final, am ojuns redactor LEVEL. Ei, deed md 
gondesc bine, om reujii cevo extrem de impor- 
tant. Am reuji! so Tmi Implinesc un vis, eeeo ce Counter-Strike, probabil joeul meu preferot In 
multiplayer, sou Delta Force lo core om pierdut 
ore Intregi fugorind In reteo pe colegii din 
LEVEL sou CHIP, 

Com oici or trebui sd se Inefieie mico 
meo biogrofie,,. dor luerurile continud sd evolu- 
eze. Vor moi opdreo jocuri superbe, sunt linijtil 
In privinto osto, Sper door eo ocesteo sd nu se 
piordd In muljimeo de jocuri comereiole ce ou 
invodot pioto In ultimul limp. 

Ce jocuri o^tepl cu sufletui lo gurd... The 
Elder Scrolls III: Morrowind, Thief 3, Deus Ex 
2... voi? 

Mitza 

P.S. Co sd fiu tn ton cu moda, am sd omin- 
tesc si de MMORPG-uri, Vdzut, jucot, un pic 
dezomdgit... dor fiti foorte olenti lo evolutio 
acestui gen de jocuri pentru co reprezinid eu 
sigurontd viitorul indusfriei. T Octombrie 2001 Mods 

He-he, drogii mosului, ion so stfim noi la 
o maso din saloon ^i so depanam un 
nou MOD de Half-life, caci tore mult 
a Irecut de cand am vozut ulfimo oar6 un FPS 
western.,. O echip6 de posionoN, pe numele ei 
Maverick, a Inceput so produca, in urm6 cu 
foorte mult timp in urma, un MOD de Half-life 
core abia o iejit la download,., de calevc luni: 
Wanleda Co orice MOD, aso cum suntem 
obijnuili, lA^ontec// modified tadicol Half-Life-u\ 
fi ii tronsformd intf-un joe nou si destui de reufit. 

Old Blackhand 

TotuI incepe in micul orasel de provincie 
omericana Redrock Creek, o locolilate la nivel 
de sat/comuna in care serif este Rogan Block, 
fost copil orfon, octualmente tip dur, cu col si 
steluto in piept, Acest macho al onilor '70 
( 1 876, moi precis), ore de incheiat o discutie 
cu un anume Romone, un la fe! de dur tip, cu 
cal fi boieti in gojco, core i-a omorot pe porinlii 
lui Negrul pe vremea cand ocesto inco nu sfio 
so scfie, sa citeoscfi si so impujte uiji cu Win- 
chester-ul. 

Crescut de un generol, Block a ojuns 
acum lo vorsto la core problemele de vioto ji de moorte se rezolva prin... moarte, adico prin 
impuscore/sogetare/toiere. Si com osto tre- 
buie so fac5 jucaiorul pe porcursul inlregului 
MOD. 

Totul Tncepe deci in Redrock Creek, unde 
Block prime^te o telegromo {„\'m afraid it's 
bad news" - citat din discursul individului cor- 
polenf core opereozo telegrofui); Romone s-o 
intors ji trebuie onihilot. In more grabG, Black 
aduna o possie (oka pofera), pe core, intre noi 
fie vorbo, nu am preo vazut-o in ocjiune, dot fi- 
ind cc5 jucfiloru! este singur cu inomicii 99% din 
timp. In fine, dup6 Redrock Creek, urmeozo o 
serie de plimbari prin conioone, prin rauri, pes- 
ieri, sole de indieni (dujmanosi sou prieteno^i) 
si orase cu iz mexicon [pline de bonditos cu si- 
guronj6 dujmono^i). Povesteo se desfo^oora ji 
eo incetui CO inceluh moi intfli generolul moore 
legot de torusi, opoi un prieten al generolului 
moore intr-o biserico in ruine ^i a^o moi de- 
parte. In final, raman door Romone ^i Block, ior 
unul trebuie s6 moora. Dor pan5 ocolo moi 
oveti de trecut prin toole oventurile pe core le 
visoti citind Karl Moy, numai cd sunt mult moi 
pline de ocjiune (door e vorbo de un sfiooter...) 
Aici opore prima porere de rou: pur ^i simplu 
nu om reu^it so ma strecor in spatele unui ino- 

Un MOD plin de mmormantari 

mic ji sd-l odorm... pe veci cu o loviturd scurtd 
de cutit, cum se "ntompls de ototeo ori in romo- 
nele cu Old Shofterhond, De ce? Pentru simplul 
motiv cd, oricdt de „tiptilotic" te-oi opropio de 
un inomic, te simte ji Incepe sd se ogite fi, in fi- 
nol, tot la un pac-poc stupid se ojunge. 

Oh, Suzana! 

Exists o posibild Suzana in joe, o tipd ca- 
re apore cfiior tn primul nivel ji core do dovo- 
dd de un fizic com nepotrivit pentru realitotea 
Vestului Sdlbotic, dor e bine sd Idsdm ji visele 
sd zburde putin, nu? In rest, prezenjele din joe 
sunt chior foorte bine realizote: oro^ele sunt 
pline de ord^eni (wovs'l), sotele de indieni sunt 
populate de indivizi vopsiti in toote culorile rdz- 
boiului, ior in pesteri misund o adevdrotd comu- 
nifote de mrneri, extrem de pornijr impotrivo re- 
piezenfontului legii, in persoona lui Rogan Block. 
5i bine-or fi docd inomicii or fi door ofoti, dor, 
pe Idngd toti cei omintiji moi sus, moi existo si 
mexiconi Tnarmafi cu pistoole, grenode si mi- 
troliere, ?erpi, scorpioni. pume si urji. Fiecore Tfi 
dd bdtaie de captn felul sdu: bondilii sunt 
foorte ropizi, minerii sunt rezislenji (deji lovesc 
door lo opfopiere, cu lornocoope), indienii ou 
51 orcuri 51 carabine (^i le" folosesc cum nu se 
poote moi mdiastru). serpii otocd pe nea^lep- 
tote, scorpionii se mi5cd extrem de repede ji, 
cfiior docd reujejti sd scopi de ei. mujcdturo 
se face simtitd 5i moi torziu, ponterele foe solturi 
enorme, lovesc puternic ji oleorgd foorte repe- 
de, iar ur§ii ou ji ei vileze destui de mori, lo- 
vesc ndprosnic ^i moi sunt si extrem de 
rezistenji lo orice fel de ormd. 

Si ocum poote vd veji intrebo com ce 
Negrut dupa o tura de plans pe mormantui 
parintilor Atia... cauza inmormantarilor Domni§oara, pentru cititorii no|tri intere- 
sati, cam unde e Redrock Creek pe harta? Octombrie 2001 www.level.ro 
iiil^ S Smile! You're on candid camera! 

poafe si3 focfl Block ol noslru tmpolriva animole- 
loroslora (inclusivceleumone], Pen(!utncepul, 
poale sa fuga... $tiu ca FPS-ijIiJ cei mai duri vor 
r6de, dor fugo esle uneori singufo solutie pentru 
ie^iteo din cote o situolie dificild, din care nu poti 
ie^i neotins ji a\ corui unic cojtig este de multe 
or! experienta (nu orme, nu gbonfe, nu armura). 
De exemplu, mfl oflom lo un momeni dot intr-o 
pe^lerS plind cu miner! infocoti ^i Tntorotati [n u ^tiu 
de cine, dor ^tiu cu siguranfo ca nu de cinevo 
dinVoleaJiului]. Respectivii umpluseroun spatiu 
considerobil fi mci ojleptau cu brotele si tarno- 
coapele larg deschise, urondu-mi Noroc bun! 
Vozond eu ca nu miroose decol, eventual, o co 
livo necesoro propriei inmormantdri, am decis 
CO cea mai buna solulie este, ^tili voi, aio 
rujinoaso, dor core foce ca media de viata a 
populotiei so romono ridicatfl, si am luat-o lo 
sanStoasa printre megiesii mei cei loporalnicJ. 
(Pentru oceosta topto non-FPS 51 presupus lamer- 
istic5, ajtept copetele de ocuzare ^i senlinia pe 
odresa redactiei-..} 

Alleori (asta ca so mai dreg rujineo) am 
tras aer in piept, m-am avontot printre gloanje ji 
le-am tras 5! pe ele, ceeo ce o dus lo relncar- 
cari repetate. 51 tol mcercand, om ojuns lo con- 
cluzio CO ceo moi buna solulie esle ponda ji 
lovirea cu precizie o ccpului, ceeo ce duce 
aproope fntoldeouno lo decesul tnamicului, i6- 
16 olte discutii. Cond se pune problemo de ca- 
mere pline de inomici, grenadele sunt, co de 
obicei, solutia indicata, dor ji oici opor necozuri 
penlru c6, mare atenlie, In Wanted! exisid Al 
(adicd eel din Half-Life], care reoclioneozo ex- 
trem de bine in unele siluofii, dor exirem de 
prost in allele. Toata lumeo stie cfi solda[ii din 
hIalf-Life se descurcau binl^or ji bandifii, indienii 
ji minerii din Wonted! ou preluat acest Al ex- 
trem de ogresiv si de precis [cam doua din trei 
fmpuscofuri iji ating (into), cu toafe dificullatile 
pe care le presupune. In concluzie, nu v6 05- 
teptali ca, olunci cflnd oruncoti gtenoda in co- 
merfl, respeclivii sd steo pe loc ji chior so o ia 
Tn maini sfl vadS mai de aproope cum ex- 
plodeaza. In schimb, ii veN vedea/auzi ogiion- 
du-se, avertiz3ndu-se unii pe oltii ji fugind core 
incolro, ostfel incot de cele mai multe ori explo- 
zia ate un elect minim (existo ji o solufie, pe 
core mulji o cunosc cu sigurontS din Half-Life: Silence... It's nani time... de veci 

grenodo irebuie )inui6 in mono cot moi mult 
inainte de aruncore, ca sa explodeze imediat 
dupo impact). Dup£i grenada [sou inainte) 
puleji incerca ji una din urmStootele orme: culil, 
torncficop, pistol, carabinS Winchester (luol5 din 
biroui generalului decedai, dor numai dupo 
lupte crancene cu bfiietii lui Ramone), sholgun 
cu doua levi (enetvant de ineficient, chior si la 
optopiere - una din ormele foarte prost imple- 
mentote), arc (inlocuie^te pusca cu lunetd fi 
este excelent la disfontS; oferd un sentiment cu 
muli moi special decot in multe olte jocuri in 
core poti troge cu sSge)i), grenade (de fopt, 
pachete de TNT cu fitil si ford fillru), copcone 
pentru urji si scorpioni lansablli [careinlocuiesc, 
probobil, ganganiile din Half-Life]. 

Necazuri in Vest 

Bug-urile, ofunsilele, de Al si de grafic6 
sunt ptezente, co in toale MOD-urile, ji in 
Wantedi Texturile arotfl de multe ori jenont (se 
Tmbino prosl, sunt repetitive), dor in oroje grofi- 
co este chior simpalica, De Al nu moi spun: do- 
co Black nu trece de un onumit punct, inomicul, 
chior doco se oflo lo doi metri distonto, nu-l ve- 
de, dor hmmm.... i! simte ji Incepe so se ogite, 
dor de tras lot nu iroge. in fine, in Wanted! 
ovem in principiu problemele din Half-life, 050 
cG cei carora le-o pl6cut Hi vor fi foarte multu- 
miti si de Wonted! (dejl tot nu pricep de ce nici 
un coclus din joe nu ore lexturo). 

Cu multiployer-ul se infomplo cevo drogut, 
pentru CO, printre allele, exists modul High- 
Noon, in care doi jucStori se pot... aduna in 
fojo bisericii sou o borului si pot incepe sa se 
impuste imediotdupa ce a botutgonguiin fui- 
nul cu ceas (foarte Western ji originol). Desi- 
gur, exista o problemo: inomicul nu poote fi eli- 
minot dintr-o singurS lovitura, oso co duelul se 
tronsformointir. 

5i goto. Spatiul ma preseazo si, oricot de 
mult mi-aj dori so vo mai povestesc despre 
Wantedi si so ma revolt co, de§i exists coi, nici 
unul nu poote fi calarit, trebuie sa m6 opresc 
din scris, so vo recomond so-l jucati ji sQ v6 
spun de unde so vi-l procurati; 

www. wantedhi com , secliuneo Downloads. 

Mike 
Cateva titluri noi... GID03 ;^ 
AcIiViaoM 
...mai multi producatori... 
... un singur nume: 

MONOSIT 

Este prietenul de nadejde! 

Pentru orice titlu multi- 
media, comenzi §i la 
www.monoslt.ro Bucure^ti, Splaiul Unirii nr. 4, 

bl. B3, sc. 2, ap10.. 

tel: 01-3302375, fax: 01-3306351 

e-mail: monositC5)rdsnet.ro Multimedia mmsi ^^ ■rill': WoKL JllS( iiiian's policies cause unrest 

532 COMITAHIINOFU Tic dnd liy Di 
thflir Ihcuf m^ in Iha hippodioma bflm din ^ 
TTdddAfK of the huge ciouii aTleninig Ihs 
chunl ncei Aithh coTtuntid^by ltd 
^F^nlfBffbfuiwuiidMundajbTijkff upa 
mt IhatroU^ardthiFfidaysorbunuit^uid 
qtttcfc^ lb* najb, nvn » lU Empflcoi 

uvpnparuiglo flee fbom the csl/ 

GKOWINC CONfLICI 

Thr canae of ihi noi inu lb jjo'^U'* """"' 
bniOTorv "Oieent" end "Blow". lh« iwo ndti 
w^hirv^ fDCiolod^demoDfltnledlheu 
pokEicildifreTerCBiinthfl hippodlQDV 

HOIUflXRYBDILT 

miiNAi 

On the citi ulieiethg 

ippgiiaO bsrore 
Moses, £mperloi 
Juillnlin bulldi 1 
toiimtd mtnutny. 1 Hi. DARK AGES (KingCkivif 
' foiinb Fienkuh 
kingdom r Jostmiaji't pobcH .-^'''. ': ^ Invflddn ptuhoot 
O ftire veche de 1500 de ani: popula^ia face tam-tam Tn 
Imperiul Bizantin. U] Ctuonide Enc)*clop«te Hblan o >^ RISE OF ISLAM 

ANIW lAini DOcTWTff: 

CULTURt CHROr^OLOGV CEIHI KOSUI /fi z •.iiirrf. -jm siTNNr^ KORAN 
TherevelaUijnsr!ceivedby].5iJi.-L-iLri:..l wert compilea 
after his death into ihe holy book of Islam, iht Koran 
Held by Mushms to b: God's word. Us 1 14 chapleis 
conlain Ihe Isbrmc rchgious, legal, and locial codes and 
ihare onicb witb Jewiiband Chnsliaa sn^iturcs. 

WIl'HJ.li - '^/. History in the Making - despre Islam. Chronicle Encifclopedia of History 

Istoria ca un jurnal de actualitati. Da dota aceasta, zeii ou fost genero^i 
cu rubrica Multimedio din revista noos- 
Ifo, 51 iaia CO am ocazia so votbesc 
de bine otat ?n pogino pe care tocmai o cititi, 
cot fi in cea oldturotS. Aici, v6 voi spune de- 
spre Chronicle Encyclopedia of History, un pro- 
dus ol DK Multimedia, firmfl despte al corei 
atlas geogrofic multimedia pe CD ROM am 
scris in numSrul trecuf al revistei noastre, pe un 
ton destui de rezervot. DupQ cum veil vedeo in 
rflndurile ce urmeazS, Chronicle Encyclopedia 
of tiistory es^e cu cotevo close deasupro numi- 
tului atlas geogrofic, oirogondu-mi pe buna 
dreptate otentio asuprc producStorului, DK 
Multimedia. 

Have you heard the news? 

Primul lucru core te izbejte ca utilizator al 
Chronicle Encyclopedia of History e5\e felul in 
cate oceasta o fost conceputS de c6tre pro- fH Chonde EiKMlfipsdu Hulon Timeline Navigator 

* 400-999 The Dakk Acts 
41H) SW MIO 70(1 800 900 1000 ffl! 


PI 


■fl: 


i£\ 


Sfii 


3i 


m\ 


H 


m 


s* 


i^ii^, 


^ 


^ 


?•■■ 


^^, 


til 


di 


'^i 


f 


■■ 
1 


u 
1 


91 
ff 
^ 


u 
u^i 


_rj 


u 


- 


^ a 
Timeline Navigator este foarte util pentru depanarea 
Tncurcatelor ite ale istorlei. ducdtor - intocmai co un sile de Internet dedi- 
col jtlrilor, noutcitilot informative. Lo modul proc- 
tic. Chronicle Encyclopedio ofHistoryes\e olc6- 
tuito dinir-o Tnsiruire cronologicfl de evenimente 
din istoria Umanitotii, dor trolote co noutati, nu ca 
evenimente istorice. 

Trecond peste onecdotico unei osemenea 
abordari, core are fiozul sou paradoxal {se 
vorbeste despre moorlea unui sfanf pefrecuta 
pe lo onii 400 A,D ca despre un lucru inlom- 
plol „onul flsta"), ceeo ce rezulto este o forma 
plino de viatS a discursului informational. Utili- 
zotorui simte evenimentele co fiind vii, este im- 
plicat aproape ffirfl sS-ji dea seamo In teso- 
turo de intrigi, lupfe ji personoliloli core olcotu- 
iesc istoria. 

lar odato prins Tn plaso Chronicle Encyclo- 
pedia of History, z6u c6 pot trece ore In jir 
pono so ili doi seomo co ai uifot so moi mo- 
nonci, so moi faci plimbdri solitore ?ntr-o onume 
camera din cosa, sou so scrii odota orticolul 

despre, oti gfiicit, chiar arti- 
colul despre Chronicle En- 
cyclopedia of History. In paienjenisul 
istoriel 

Sunldouo ospecteln 
Chronicle Encyclopedia of 
History cate \\ prind pe uti- 
lizator In folo monilorului, 
Unul este pozitiv 51 consti 
In contitatea foorle more 
de informolie de pe CD, 
unde se oflo peste 
15.000 de orticole, 
biografiile a peste 100 
%m de personalitafi ale istorlei ji 12 foarte inlere- 
sonte subiecte dezvoltote sub titulaturo ^History 
in llie Moking" (In core ve!i gosi, prinire ol- 
tele, scurle istorii ole civilizajiei grecesti, ro- 
mane si aztece, sou ale rSzbooielcr mondi- 
ole, precum si ole Revolutiei Fronceze ori 
ole celei industriole). 

Toate oceste artlcole, dubbte In covarsi- 
toareo lor majoritate de imogini color foarte 
bine olese, sunt orgonizote dup6 o o^o-numito 
„Timeline", adico linie o timpului, in core fiecore 
evenimeni esle incadrot unei anumite ere, 
respectiv perioade istorice, incepond cu 
4,000.000 tClir, si terminond cu onul 1997 
[AD, bineintelesj. 

O surprizo foarte plScuta o face ji parteo 
oudio o ocestei Cronici multimedia, deoarece 
nu sunt putine ocoziile In care vefi putea asculto 
instrumente muzicole specifice unei onumite 
civilizotii. 

Al doilea element core te prinde Tn plasa 
Chronicle Encyclopedio of History este unul 
moi pu}in l6udabil ji consfS In lipsa unui lielp 
contextual, dubloto de dificultatea navigojiei 
back/forward Tn onumite ecrone. 

Consider ins6 acesto co fiind un fopt mi- 
nor, core nu o jtirbit cu nimic din plocereo 
de o explore isloria co pe o mare noutate, 
050 cum mi-o fost ocecsto oferitS de Chroni- 
cle Encyclopedia of History a\ firmei DK 
Multimedia. 

Marius Ghinea LEVEL INFORMATII ^ 


ProducStof 


DK Multimedia 


Otertant 


Monosit Conimpex 


Tel 


01-3302375 Octombrie 2001 www.level.ro Multimedia 
Reprezentare virtuala 3D a incintei in care se afia 
capodoperele gazduite de Galeriile Uffizi. 

Visit Europe's 
Best lyiuseums 

lata-ma impresionat! Evident, datorita 
nistilor... Folosirea functiei de zoom pentru observarea detaliilor. impresio 

n numfirul frecut a\ revisiei noastre faceam 
un review usurel mistocar lo adresa unui 
produs mullimedio ol firmei GSP - era ver- 
ba despre un CD ovdnd drepi subject botolii 
celebre din islotie (m3 rog, cat de celebra 
poate fi zctvo de lo Culloden; oso, cam ca Re- 
publico de la Ploiesti,..). Se pare insfl ca nu este 
cazul sa asociem numelui GSP pete de culoote 
inchisS, eventual emanflnd un miros specific 
nuontelor naturals de marc. Pentru ca un alt pro- 
dus multimedia al ocesteia se dovedejte cu 
odevflrol lo indltime, ardtond co firma cu pricino 
este copabila de performanta tn domeniu. Pe simeze 

Ah. cot de mult om vrut so folosesc cuvan- 
tul oisto intf-un orticol de-al meu! Fiind un mare 
iubitor de pisici, opreciez o siameza chiar 51 
otunci cond acesteia i s-c ampulol un „a".,. Pe de 
aita parte, datoria ma cheama la adevoratui 
fnfeles ol cuvontului, 050 cum ne este ocesto 
relevot de prezenlorea in CD-ul Visit Europe's 
Best Museums a sopte din cele mai importante 
muzee ale Europei, Eslevorbo despre Alte Pi- 
nokolhek, Ermllaj, Galeriile Uffizi, Musee 
D'Orsay, Rijksmuseum, Tate Gallery si Kunsthi- 
storisches Museum, toate nume topene in 
lumeo artelor plastice. 

Fiecare din cele sapte muzee tocmai po- 
menife este caracterizot sub trei aspects: eel al 
construcliei propriu-zise si al amplasoni oceste- 
ia, eel ol copodoperelor gozduite, precum ^i 
printf-o selecjie de exponate considerate ca fi- ind semnificotive penttu definirec spatiului mu- 
zeal prezentot, 

Primul dintre oceste aspecte este atins prin 
folosirea imoginilor, excelent alese sub aspect 
at£it estetic, cat ji ol informotiei semnificotive 
pentru turist. Spun osta pentru co nu frebuie so 
pierdem din vedere volooreo sub aspect arfii- 
tectural a clodiribr ce odopostesc muzeele 
aflatoare pe CD-ul Visit Europe's Best Muse- 
ums. Aloturi de informalio vizuola, un comenta- 
riu vorbit precum 5i o succinto prezentore scrisa 
o istoriei muzeului completeozo datele nece- 
sore cunoo^terii fiecarui obiecliv in parte, cu 
elemente distinctive specifics care contribuie la 
crejlereo atractivit(3tii ocestoro. 

Incantare ochiului 

Excelenl reoiizotfl, secliunea de „capodo- 
pere" in codrul expunerii virtuole o celor japte 
muzee. Un spofiu reol, existent in fiecore din mu- 
zsels descrise pe CD, devine locul in core utilize- 
torul poate descoperi printr-o recreore tridimen- 
sionals interesonta, coteva din lucrarile conside 
rote drept „cele moi" dintre cele aflate in gazdu- 
irea muzeului respectiv. Bineinteles, oici este dis- 
cutobila importireo unor opere de arl6 in calego- 
ria „copodopers" ^i „rsstu' " si de aceeo mi-am 
osumot folosirea unor gliilimele semnificotive. Cu 
toate ocssteo, nu am absolut nimic ds carSit 
otunci cand Tn Musee D'Orsay gOsejti lo secliu- 
neo copodopere pe ^Olympia" lui Edouord Ma- 
net, „Femei din Tohiti" ds Gauguin, ..Izvorul" lui In- 
gres sou ,Jucatorii de corti" oi lui Paul Cszonne. 
Din secfiunea „The Building" o imagine a 
interiomlui Musee d'Orsay. 

Un comenloriu vorbit ne introduce In ideeo oces- 
tor lucrflri, precum ji in elementele ce contribuie la 
corocterul lor unic, distinctiv. 

Bineinteles, ceo mai mare parte o operslor 
de arts cflfltoare in cele japte muzee se gose^ts 
Tn cso 6e-o treio secjiune dedicate fiecaruio dintre 
acesteo in parte. Este vorba de .Jfis Works", in 
core se aflo in jur de douazeckreized de crsofii 
din domsniul plostic ce se impun "ntr-o fisa ropido 
de corocterizore a muzeului. Foorts importonto mi 
se pare calitatea reproducerii pe CD o ocestoro, 
aloturi de core remarc notele scrise cs insolesc 
fiecore lucrore in parte precum si biogrofia outoru- 
lui. Apoi, excelent conceputcS este o func,tie de 
zoom core permite observarea detaliilor, de more 
utilitate, in speciol in ceeo cs privsjis picfurile. 

AdOugoti lo tooteo ocesteo o sectiune ds 
pe CD dedicate in intregime explororii lemeior 
generole ce se constituie co subiect ol operelor 
de arta expuse Tn cele japte muzee, precum 51 
muzicodefundalooplicatiei Visit Europe's Best 
Museums (seleclii din BocFi, Handel si Haydn) ji 
veti obline imogineo unui produs multimedia core 
nu este rotund door pentru co e vorbo de un CD, 
ci mai ales dotorito inspiratei Imbinori a sunetului, 
imoginii, culorilor ji informotiei, ce sporejts otracti- 
vitatea ji cfiior utilitoteo ocestuio. 

Marius Ghinea 1 LEVEL INFORMATII 1 


Producfitor 


GSP 


Ofertant 


Monosit Conimpex 


Tel 


01-3302375 T Octombrie 2001 Multimedia 
ilc<^^:]|i:^^-^|[8<^;:^l^:^ Creeaza-ti propria 
lume online RPG-urile online sunt colegoric printre cele 
moi populore genuri ale momentului. Fie 
CO e verba de Everquest, Ultimo Online, 
Asheron's Call sou jocuri aflole incd in pro- 
ductie, despre core ati putut cili in numerele Ire- 
cule al revistei noasire, lumeo este otrasa din 
ce in ce mai irnjlt de acesle lumi virtuole, unde 
visele eroice core zoc in fiecore dintte noi pot 
resi lo suprafato. In fiecate dintte noi traieste un 
erou, goto so soro cu sabia tn mana Tn aparo- 
rea ptinteselor oflate Tn primejdie, ji poote toc- 
moi de oceeo oceste universuti fontastice sunt 
olotdeottoctive. 

Fiind Tnc6 in stodiul de pionierot, genu! nu 
reuseste inc6 so mullumeosca pe deplin utilizo- 
torii s6\. Exists o mullime de elemente core as- 
teopta 56 fie implementote, suntTnca o mullime 
de probleme de rezolvolTncepand de lo securi- 
toteo conturilor, o juctitorilor pQn5 lo comporta- 
mentul ocestoro in codful jocului si multe oltele. 
Dor, iat6, c5 acum, o mica firmulito o ovul 
ideeo de c-i Idso pe jucotori s6-si creeze pro- 
ptiile lumi online, dupa pofto inimii. 

Post Tree Inc. o produs §1 acum comer- 
ciolizeazd ceea ce poorto numele de 
MMORPG Construction Kit. 
Vise si realitati 

Acest ptodus se odreseozo in special fa- 
nilor RPG, cu prec6dere spre cei oi pen <5< pa- 
per RPG, dor oricine ore un pic de imoginotie 
ji rabdare il poate folosi- Dupa cum ii spune ji 
numele oplicolia vd va ajuta so va construiti 
propriul univers online pe cate opoi so-l impor- 
tiji cu prietenii si nu numoi. 

Cu ojutoml unei interfefe intuitive, construc- 
|ia lumii online se transformo dintr-un vistn reali- Harta regatului din Trinity of Darkness 

tote. Pentru aceasta nu trebuie decOt sS luo|i 
cele peste 4000 de „petice" de pflmant si sa 
le combinoji dupo poffa inimii pentru o conce- 
pe lumeo, harto in core se vo desfdjuro actiu- 
nea jocului, Bineinteles ca aceostfi lume or fi 
seaca si insipido daco or romone dear cu ter- 
enui, In consecinjfl va trebui populated, Sute si 
mii de vatiante de NPGuri sou mon^tri pot fi 
concepute din door cateva clicuri de mouse ji 
cu un pic de imaginafie morbidS. UrmQtorul 
pas or fi ctearea mogiiloF si o artefactelor, core 
Chiar §i cu resurse limitate puteti obtine astfel de rezultate. Atacurile sunt foarle u^or de realizat: 
left-click-atac fizic, right-ciick-atac magic Octombrie 2001 wwvi/.Ievel.ro Multimedia iMT-f.mn-pnJmmnan.Mmimr' Bci D :' '. B >-■ I' u BGQBei EIBQQ BGCDQ HH IDSI iK-. .|s|.| 
■HEI *■* J^A 


^%#-* 1 


s # % * i 


^*lll**** 


J^A 


.*, 


% * # * ♦ ^ 


**4ifi4. 


-%' Bi^liq:^ £v- ^iv- |^( Qbffd) fluTi Iw .^ -^ □□□..^ .>. *>. v^* -^ ^ yi Din doar cateva click-uri de mouse veti putea umple lumea voastra online cu tot ceea ce doriti. 
■ji^S.Q aw*" pot fi realizafe la fel de u5or [de oltfel intr-un 
mod osemonoior) co ji monjlrii cu care v-ali 
populat universul. 

Acesleo fiind puse lo punct. urmeazS pat- 
\eo cea mai grea, 5I onume oceeo de o aranja 
51 concepe o baza de pornire a carocleristicilor 
personajelor jucatorilor. Liberlalea de mijcarein 
ocest domeniu esfe suficient de more pentru a 
se putea tealiza un numar foorte more de ca- 
roctere distincte, Insd irebuie co ocesteo so fie 
jucabile si opreciofe de ulilizolorii lor, ceea ce 
constituie parteo ceo moi grea. Pentru o face 
expetienla ji mai ineditQ, poli determino daca 
universul vo fi player killer sou player friendly. 

Ce-ar mai fi de adiugat? Ah, era so uit... 
Nici un MMORPG core se respecto nu poote 
sd nu includa ^i un sistem de comunicare tntre 
jucStori. MMORPG Construction 0conjine la 
rSndul s3u un sistem de chat, care so le per- 
mits jucatorilor so comunice ropid si eficient. 

Dupd loate cele spuse mot sus, se pare 
CO oceasta aplicalie a dat tovifuro. Adevarul 
este inso ca mai este drum lung pana cond vo 
fi ceea ce ne asteptdm cu totii. Fiind primul pro- 
grom de ocest gen deschis publicului larg, are 
§i el dezovonlajele sale. Unul dintre ocesteo, ji 
poote cei mai importont. este fopful ca nu su- porta decot elementele grofice si sonore pe 
core le ore incluse. In cozul in core vreti so 
importofi propfiile imagini de monjtri sou su- 
netele scoase de ei, veti constota limitSrile pro- 
gramului. Un alt posibil dezovontaj este foptui 
ca nu suporta mai mult de 50 de jucQIori co- 
nectoti la un moment dat, indiferenl de capaci- 
tatea serverului/serverelor pe core esie instalot. 

Trinity of Darkness 

PacfietuI MMORPG conjine printre oltele 
ji un JQc online dejo conceput cu ajutorul kit-ului 
In core putefi so intrati imediai sou s6-l studlott 
pentru a va puieo concepe propriul joe. Trinity 
of Darkness este un fantasy RPG closic in core 
dup6 o perioado de ocalmie Raul se declon- 
^eaza din nou, astfel incdt tot mai mulli eroi sunt 
chemoN la arme pentru a proteja destinele re- 
gotelor afeclate. Ca de obicei nimeni nu stie 
ce se Tniompio 51 de ce. iar jucStorii vor fi ne- 
voiti so purceoda in coutareo adevarului singuri 
sou ?n grupuri de prieteni. Trinity of Darkness 
este door un exemplu a ce se poote obtine cu 
ojutorul MMORPG Construction Kitsi poote 
rulo pe un Pll lo 233 MHZ ji 32 MB, cu o 
place video de 4 Mego, ceea ce pentru juca- 
Sctiema ora^ului de inceput. 

iorii romani poale constitui o mono cereoscfi. 
De altfel nici cerinlele kil-ului nu sunt exagerate, 
ofice calculator personal putond fi setot co 
server. 

Pentru informotii detoliote osupro acestui 
produs puteti oricond vizita site-ul oficiol situot lo 
www. trinityofdorkness. com . Cu toate neajun- 
surile pe core le are, acum in perioado de pi- 
onierot, Construction Kit-\j\ constitute un produs 
atractiv ji cu un viitor destui de fericil, moi ales 
doc3 lucrurile nu se vor opri oici ji vor continua 
so oporo versiuni Tmbunototite 51 cu focilitoli noi. 

Claude 1 LEVEL INFORMATII 1 


Producdlor: 


Past Tree 


Distribuitor: 


Post Tree 

5itfN«» 


|v^ 


II 


Elfflfc Fori. 
! 
D 

Ofkfw 


Mop ^11 


^CdKr 


10 


UvntnGitrfic 


J 


Hvmtikr^ft 


£*". 
•1 


HDrowABAcASajnct 


.,..., 
:d 


Hmtei Dv Snml 


-.1- 
d 

UPnun^ 


Iv* 1 


iFI»,-i— 1; 


i 


«^* r 1 Hi»daGi~HlSoi>< 
BBZH rrFi torn I Oiirai | HPC Isl | Rddn I IMs'ImWt I P<vt<lrl 
SB!!!™ 

Sp^lw Sl«»i(i5pil 

r rsUMon 

p Hi^V I" INilw 

r owi I Hmnart I 
SUdLouui I T^iln 

Mm Com 
1' 


1 J 

^ 1 
I'' d 
d 


in! Son) 


d 


|h.oi 


d 


SpglEIHHH 


[Eirli 


d 


f — 


i-Cj^ 


~ 


BtfLqldnrq 
B-4rt9 
Efc-jvaoh 
Biv4bi 
C-AlWO 


Construcfia Universului este extrem de simpla dupa cum se vede din imaginile de mai sus. (in stanga monftrii iar In dreapta magiile). Octombrle 2001 Console 
Cand baietii rai Tsi fac de cap... ndubitabil eel mai aprecial RPG a\ console- 
lor oportine setiei final Fantasy, produsS de 
Squaresoft. In ocest moment piota esle 
dominotd categoric de ultimul joe ol seriei, olo- 
tufl de Chrono Cross, joe prezenlotin numorut 
trecut si produs de aceeo5i firmo. Sony Enter- 
tainment nu este inso o componie core so nu 
occepte o provocare atunci cand oceasto 
apore. Avond fn vedere cd pbtformo de joe. 
PlayStation, le oportine, dorinlo lor de a domi- 
no piofo jiln domeniul „consumabilelor", moi 
exact al jocurilor, mi se pare indreptotito. Sony 
a rospuns lonsorii celor douo jocuri Squaresoft 
cu un titlu pe patru CD-uri: The Legend of Dra- 
goon. 

A fost odata... 

The Legend of Dragoon troteaza poves- 
leo clasico o luptei binelui Impotrivo roului, im- 
potrivG distrugerii, lupta pentru salvoreo ome- 
nirii ji oso moi departs. Co intotdeouno vor 
existo luptdtori de ambele boricode, bSieli buni 
^i bflieji rai, Ca mai toote povejtile joponeze, 
5i ceo care constituie fundolul ocfiunii este plina 
de intors6turi nea§teptate ji de situotii neprevo- 
zute. Prietenul eel moi bun se dovedeste o fi 
tocmai eel pe core-l eGutai pentru o-ti rozbuno 
moorleo poriniilor sou descoperi eo inomicul 
lou de moorte lupto de fopt de oeeeosi porte 
o boficodei eu tine, door co ?ntr-un mod diferif. 

Pe scurt, Dorf, un tSn6r rfimos orfon de tim- 
puriu cand satui sdu nolal a fost mosacrot de 
un monstru legendor, se intoorce toemoi lo tone 
pentru a-ji gasi de data oceasto satuI adoptiv 
macelfiril de armotele imperiole. Printre cei ca- re ou fostluoti 
prizonieri se 
afl6 ^i prieteno 
din copilorie o 
lui Dart, Shano, 
care constituise de olttel 
tinto principolo o otaeului. Mflnat pe 
de o porte de dorinlo de rozbunore 
impotrivo celor core i-ou distrus satuI 
In urmi5 cu mulji ani, ior pe de alto 
porte de dorinlo de o-fi solva priete- 
no, Dort se treze^te ofros tntr-o intrigo 
ciudota tn core sunt implicote toote 
speciile inteligente, regi, printese, dro- 
goni 5i nu In ultimul rand Dragoon-ii, de- 
spre core se eredea co sunt door o le- ' 

gendo. 

Si inca mai este... 

The Legend of Dragoon '\r\ceaic6 so 
creeze aceo otmosfero epopeieo cu core 
ne-o obijnuit Final Fantasy. Personoje hoioose 
cu porul volvoi, ochi mori 51 purtSnd orme de 
dou6 ori moi mori decaf ei sunt door un mic 
element ol ocestui tot, Absolut toote persono- 
jele, indiferent de momentui intrdrii lor In otentio 
jucitorului, I^i ou proprio poveste plina de mis- 
tere, pe core o dezvflluie treptot, nu moi de- 
vreme de „momentul pofrivit". Co de obicei, 
destinul face co oceste personoje, Intr-un fel sou 
Octombrie 2001 www.level.ro Console allul, in prezeni sou in trecut, so constiluie un 
element importani o\ puzzle-lui ce trebuie 
rezolvot. 

Nu aj putea povesti despre 
joe fofo so amintesc de sistemul 
de lupla, deoatece 80% din 
timpul de joe ti-l vei petrece 
cletgond Tntre diverse 
locotiisi mocelorind 
mon^tri dintre cei moi 
ciudo)i. Per onsomblu, 
ocest sistem nu este 
foarle difetit de eel 
Tntolnitm Final Fantasy. 
Co si acolo, vor intra tn 
lupta maxim trei eroi. 
care vor otoca pe rond 
in functie de viteza lor 
de reoctie. Vom intoini 
chior fi o form6 a ocelor 
„limits" din Final Fonlosy, 
ce oici poarta numele de 
Additions. Acesteo vin sub 
forma unorlovituri 
oditionole celei inijiole ^i core 
vor fi executote in cazul in core 
se reusejte combina}ia potrivit6. 
Insd ceeo ce o impresionatintotdeauno in ast- 
fel de jocuri este magia, care se regSsejte ji in 
The Legend of Dragoon, door ca Tntr-un mod 
inedit. In limp, personajele vor obtine nijte pi- 
etre mogice denumite Dragon Spirits care le 
vor dSrui puterea legendora a Drogoonilor, 
Acejti Drogooni erau nijie luptotori cu forte ex- 
troordinare core se bucurou §1 de ovanfojul de 
putea controla Dragonii, Odato ce o astfel 

de nestemata este oblinuld, personajul se va 
putea Ironsformo in Dragoon, ceeo ce tnseomno 
CO vo putea otaco ^i cu ajutorul magiei. Mogia 
este importito in opt elemente: Fire. Water, 
Wind, Earth, Light, Dorkness, Thunder ji Non- 
Elemental, fiecare fiind reprezentof de culorile 
corocteristice. Fiecdrui element ii corespunde 
un Dragon Spirit core vo ocordo control obso- 
lut asupra ocelui element purtotorului. Acest lu- 
cru este importont de refinut deoarece oceste 
elemente sunt ontagonice (cu exceptio ultime- 
lor douo). Ajo cum jucfitorii cresc in nivel, ji 
Drogonii foe aceloji lucru in paralel, fiecare 
nivel oblinut oducond o noua mogie, pono la 
ceo din urmd care vo oferi controlul osupro 
unui dragon. 
Epilog feet" or putea fi c6 seamdnd prea mult in toate 
elementele sole cu jocul celor de la Square- 
soft. Nu pot s6 cred c6 ocest gen de joeuri, 
chior 5i pentru console, a fost explootot pond 
ocolo incdt s6 nu se mai poato coneepe nimic 
inedit. 

Claude Trebuie so remarc, The Legend of Dra- 
goon este un joe ploeut, care pe porcursul ee- 
lor patru CD-uri otero o experienta ploeuto ji 
interesanto. Este odevdrot c5 nu este un joe co- 
re sa se ridice lo indlfimeo unui Final Fantasy, 
dor nu este deloe un joe rdu. Singurul lui „de- 1 LEVEL 


DATETEHNICE 1 


Titlu 


The Legend of Dragoon 


Gen 


RPG 


Producfltor 


Sony Entertainment 


Distribuitor 


Sony Overseas 


Telefon 


01-2244710 .__ Ca§tigatorii lunii august 
Lo concursul LEVEL impreund cu Ubi Soft, jocul Pro Roily 2001 o 
fost edjtigo! de eotre Gherghescu Doru din Bucure^ti, 

LEVEL %\ InterCom Film ou oferit cote un tricou Final Fantasy: The 
Spirits Within urmdtorilor cinei cititori; Tdnase Cosmin din Constanta, 
Nichiteon Sergiu din Brosov, Fenej Paul-Lucian din Constonto, Birou 
Alexondru din Bacdu, Miftode Morius Andrei din Bucuresli. 

LEVEL si Sony ou oferit 10 joeuri PloyStotion „5tar Ocean the 
Second Story" u:ma\o[\\or. 

Ojog 5tefan (Voslui], Hemic Daniel (Buzou), Mihut Andrei [Timi^l, 
Cosondro Adrian [Constanto|, Mure^on Alexondru (Cluj), Debre loan- 
Vosile ISolojl, Florea Andrei [Bucure^ti), Miholochi Tiberiu (Sueeavo), lli^on 
Daniel (Moromure?), Pop Bogdan [Cluj). 

CdjtigQtorii sunt rugaji sfi sune lo redaefie 
068-415158 sou 068-418728. T Octombrle 2001 Lifestyle Htwmiff LEVEL Fans Camn^OQI 

- t Sunlem b o doua aslfel de tabora si 
pana acum nu s-o supatat nimeni. Bo 
dimpotriva - LEVEL Fans Camp 2001 
ovu^succesul sconlot. Tocfe lucrurrle qu mers 
bine la Ptedeal, deji unele probleme tehnice 
i-au dat de furco „omului lehnic" (ako BogdonS), 
carelnsa le-a f6cutfatS cu brio ji, Incfl din pri- 
ma zi, boietii si fata din toote zonele torii [Bucu- 
rejti, Oradea. Timisoora, Brajov, Dorohoi, Arad, 
laji, Sf. Gheorghe, Briila) au incins o horo o jo- 
curilof ce n-o vozul Predealu' de cand s-a focut 
el orasul la cea mai mate altitudine din 
Romonio. 

Marti dimineafo 1 14 august 2001 1 lumea 
Tncepea sfl se Jnghesuie: Mai sunt locuri? Am 
intarziot? Buno ziua.,. LEVEL Fans Camp? Ca- 
teva minute moi tarziu confuzia era inlocuita de 
febriliiatea instalarii sistemelor, retelei, jocutilor... 

Zilele ji noptile care ou urmot ou fost go- 
mefistice pano tn vortu! mouse-ului. Daca nu oli 
vfizut gomeri bolnovi dupa un joe, v6 spunem 
noi cum arata maniacii de Counter-Strike (desi 
specia osto s-a perpeluot din epoci deja ime- 
moriole prin l-cafe-uri ^i dial-up-uri - cote or Fi.,.). 

Per totol, LEVEL Fans Camp 2001 a fost 
o experienta pe core toll cei 26 de porticiponti 
ji-au monifestat dorinia de a o repefo la anul, 
peste doi ani ji atat limp cSt vo exista LEVEL. 
Desigur, nu ou lipsit criticile (nobody's perfect!) 
- mojoritotea Incepeou cu „Prea putin!", „Preo 
scurtl", „Prea repedel". Probobil nu moi stricau 
tncQ 365 de zile de LEVEL Fans Comp la Pte- 
deal, dar suntem oproape siguri co, lo sfatsil, 
tot cuvintele osteo s<}[ fi auzit. 5i la anul se vor 
ouzi... LEVEL Fans Camp 2002 - ajo scurt? 
Moiviem 1000 de zile!!!!! 

Mai jos oveti porerile redaclorilor pre- 
zenfi trup ji suflet lo LEVEL Fans Camp 2001 . 
Cei interesoji de porerile celor 26 de parlici- 
panfl sou de jurnalul taberei le pot ofla la 
www.level.ro . 

Mike 

Am slat coteva zile si nopti aloturi de „my 
fellow gamers", am luat gloante de SMG Tn 
frezS pana mi s-a focut somn, dor n-om plecot 
de pe baricode decat spre dimineota, cand 
obosealo ji drumul de a douo zi in Brojov, la 
redocjie, mo obligau so tin de utflt ojternutului 
Tn cometo din vila Oltef. 

Cu coteva zile Tnointe de LFC 2001 om 
inspeclot zona impteunfl cu BogdonS si cu 
Tostiy si am pus la punct unele probleme deli- 
cate, core ne-ou da( cevo de furca, dor am 
1 
•j'jtii'jj: I-i;i ^WriHau 7-;. yii'ji.iry-;^] i-Ard'. 

fost moi mull decat fericit sa vad c6 totul s-a re- 
zolvat ji lucrurile au decurs aptoope 050 cum 
mi-am ji ji-au (concurenjii} dorit. 

Am jucat mult si am jucot bine/prost, ?n Tnauntru s-au petrecut masacre... 

funcjie de joe, mouse-pod, concurenii etc. Desi- 
gur, am fost acoporat de Counter-Strike ji de 
meciurile cu 20 players. La sfarsitui toberei pot 
spune CO mo descurcom bini^or, dor nici pe Octombrie 2001 www.ievei.ro Lifestyle 
Clauditi explicandu-i lui Sorel (Andrei Baku) cum stau iucrurile departe atal de bine ca Mitzo, core o f6cut 
probabil peste 1000 de frogi (productia de 
mute a scozut drastic onul asto). 

la NFS Porsche, inamici principoli ou lost 
Borbone ji Nik, pe care loSuji i-am jjini^tit" ?n 
cateva cutse, dor, Fiji [inisNti, am simjit ji eu efec- 
tele revonsei. 

In rest, sunt bucuros c6 am reu^it s5 cu- 
nose „live" cilitori LEVEL, sd cud opinii despre 
revistS ^i despre camp ji sa-mi foe o idee de- 
spre ce trebuie perfectionof la tabcSra de la 
anul. Le multumescln special lui Horio Vusccn, 
loono, Volvo, Borbone, File, Nik ji CSlin. 

Mitza 

Porereo meo?! Chior vreti so jtiji...? 

E greu, tore greu... Ar trebui ca, in door 
cotevo ronduri sa tmi exprim parerea despre 
Level Fans Camp-ul din ocest on, sfl comunic 
cititorului avid de detolii superba almosfero din- 
tr-o vil6 pierduto undevo Tn creierii muntilor |ei, 
nu chior... soseauo era deslul de oproope). 

Dupo cum jtiti, aceosto a fosf ce-o de-o 
douo edifio a Fans Camp-ului, cea de anul ire- 
cut avand un succes lo fe! de rosunotor (eel pu- 
)in in urechile noostre). Ei bine, anul trecut om vizitai Camp-ul in colitote de coloborator 
LEVEL, osa co in edilio din ocest on nu ^tiam la 
ce sa mo a^tept (devenind ocum orgonizotor), 

Noptile pe core le-om petrecut alflturi de 
olti „nebuni" incercond so ne intrecem unii pe 
oltii bo Iq Counter-Strike, bo lo un Need for 
Speed: Porsche m-ou lasot lo inchidereo ofici- 
alo o Camp-ului (pe core om ovut „onoarea" 
sa o foe eu insumi) dorind moi multe zile, moi 
multe nopti, moi mult timp. Atmosfero o fost uno 
extraordinary. Serios vorbind, toti cei core ou 
porticipot in ocest on s-ou dovedit o fi niste oo- 
meni otot de interesanti, TncSt ojtept cu nerab- 
dore so ?i revod pe toti. 

Este imposibi! co dup6 ce oi petrecut oto- 
teo zile si nopti olaturi de osemenea oomeni 
s6 nu te simli legol intr-o oorecare masuro de 
ei. Pe toota durato Camp-ului nu moi existou 
„fanii" LEVEL ji „redactorii" LEVEL, ci door ni^te 
tineri frumo^i ji zveiti, sanotoji 5i devreme 
acosa care se bucurou cand moi fdceou un 
frog, zbierou cotde mulf ii jineou plomanii, 
radeau, se enervou, oscultou muzica si se dis- 
trou de minune. 

Eh... devin melodromotic ji nu 
imi place. Sper door so mQ intol- 
nesc cu toti si so ne distrQm lo fel de 
bine. 

Somn user... 

Claude 

A trecut ?i edifio o ll-o a Level 
Fans Camp, ior ocum dup6 ce mi- 
om tros si eu sufletui un pic cicfl or 
trebui so-mi exprim ^i eu opinio de- 
spre ce o fost, ce s-o intSmplof 51 
asa moi deporfe. Level Fans 
Camp 2001 pot spune c6 a fosl un succes ^i nu fac acest lucru door pentru co 
om fost unul dintre orgonizotori. Dupa luni de 
pregotire am reufit 56 punem lo dispozitio 
porticipontilor, moi multi lo numor decot onul tre- 
cut, toofe conditiile necesore unei tobete otroc- 
tive si distroctive. Am ovut plocereo de o 
revedeo parlicipanti de onul trecut cu core 
chior incepusem sc^ legom prietenii. N-ou lipsit 
nici fetele noi, care s-ou integral rapid in grup 51 
ostfel s-ou ajuns lo seri in core pe 29 de colcu- 
lotoore rub Counter-Slrike. 

So jucot zi 5i noopte, cu mici pouze de 
somn sou de moso, ior pe ansomblu portict- 
poniii ou fost mullumifi. lor doca ei ou fost mul- 
tumiti, ni s-o umplul ji noud inimo de bucurie © 
sliind CO nu om stot pe boricode degeobo. Sin- 
guro umbrfi aruncotd osupro desfosurorii 
ocestei lobere o fost evenimentui neplocul din 
ultima 21 c6nd, din couzo unui primor com ob- 
tuz in gQndire ne-om trezit toji izolofi 51 foro un 
drum de occes (pentru porinfii ce trebuiou so 
soseosco) fiindco oveo loc un banol meci de 
fotbal de Divizia C. Chior doco om stot cotevo 
ore buna blocoti, mScor ne-om delectot cu so- 
Daca e joystick, e CS (!?!) 
Nu e Counter, e Crimson. Nu e Strike, e Skies. Octombrie 2001 Lifestyle rabonda de goluri Inscrise pe Stadronul Munici- 
pal din Predeol. 

5i CO so inchei si eu oici, de abia oftepl 
edijiile viitoare si reintalnirea cu voi. 

[nota redoctiei: Cloude o fosi eel care a 
rezolvot problemo cand cu meciul, printr-o 
discutie cordiolo si productiva cu d-l colonel 
acolo prezent, pe core Cloudiu al nostru l-o 
convins in cele din urmo ca fonii din toboro nu 
sunt nici pe deporte o omenintore la adreso 
„tolbalislilor"C-isli] 

Sebah 

Penlru mine, lo fel CO si pentru multi dintte 
porticipan|i, fosi primul camp lo cote om luol 
parfe. Sliom lo ce so moi ostept pentru ca am 
discutol cu veteronii anului trecul (Dr. Pepper si 
Wild Snake], dar ce cm gasit acolo o fost pas- 
te imaginatic meo. Disiractia pe core cei doi o 
promisesera nu a fosi numai prezenta, ci moi 
mult, parcfi respira sSlbatec de iQnga fiecore 
colculotof, Proverbul „La pomul ISudat sa nu te 
duci cu socul" nu se regasejte in experiento pe 
care om troit-o lo comp-ul de anul ocesto, Sper 
CO 5i poriiciponlii so se fi simlil la fel de bine ca 
5i mine, Perioodo destul de scurto, de Irei zile, 
in care m-om aflol ocolo, o insemnot numoi jo- 
curi peste jocuri pona lo orele torzii ole dimi- 
nelii. Spun acest lucfu pentru c6 si lo nouo. ze- 
ce dimineala ma mai gaseom In folo monitoru- 
lui cu Tnco coNvo ultimi mofiicani. E drept c6 
oboseolo ocumulota am plotit-o cu zile intregi 
de somn dupa aceea, dor o meritot cu priso- 
sinlo. Gomerii pe care i-am intolnit, ^i pe core 
sper s6-i mai revod ji cu olte ocozii, mi-ou de- 
venit prieteni. Nu se putea oltfel, deoarece cu 
tofii erom prezenii acolo pentru un singur motiv: 
jocurile, Va dali seamo cum se lego conversa- 
}io si cum se rezolvau eventuolele discutii in 
controdictoriu lo mosa de lucru - calculatorul. 
Sper CO lo onul so ne Tntolnim din nou ji so re- 
Iu6m de unde am romos. (nolo lu' Pepper: Se- 
bafi odormit joi dupa-omiozo lo redocjie, in 

Barbone (Alex Barbieru) cautand un tero dupa u§a. Cu SMG-ul? Slabe §anse... 

fola calculatorului lui Mitzo, cu mono pe 
mouse! Asto opropo de „am plotit-o cu zile in- 
tregi de somn"!) Dr. Pepper 

Trei impu^caturi ji-o frano! Com lo atat se 
poale limito participareo meo lo trovoliul ga- 
meristic de cinci zile ji potru nop|i care a zgu- 
duit Predealul. In afara de asta, discutii scurte si 
In vileza cu potticipanlii „veterani" [Barbone. 
hiorio, loono), strflngeri de mono cu cei noi, si 
com Gsto o fost, din punctui meu de vedere, 
Singurul lucru pe core l-om putut constata din 
vitezo de 91 1 Turbo cu tuning lo motor, a fost 
c6 s-a paslrot otmosfera cu odevorol fontostico, 
ji CO \oa\6 lumea s-o simtit excelent, cu mici 
excepfii de genu! „Bo, vezi ca tragi in minellj", 
„Va rag eu, faceti un server dedicot c6 e preo 
multa lumelN". „Nu moi om gloonteeelN ". „Ma- 
jino asta e prea puturoosSIH", „Nu moi vreo so 
meorgCi drept! ! ! " sou „Ma otoco! Ajutooorrr! ! !". 

Tot ce moi pot spune este c6 si de-ar fi sd 
tie la fel de scurt, o so fiu acolo ji la anu' fiii 
mei! |N.R. - joe de cuvintel. See ya' next 
yeor! Ofi yeofi! 

BogdanS 

Pentru mine a fost prima porticipare lo un 
evenimeni de o osemenea onverguro. Din 
punct de vedere ol roiului pe core eu l-om avut 
acolo, ji onume de „telinician" hardwore om 
ovut o sarcinS nu chior u^oard. Prima zi, dupo 
cum s-o povestit ^i In flash-urile zilnic^ de pe 
site, o fost ceo moi "ncdrcato pentru mine. De 
ce zic ocest lucru? Lo o primo privire totui pare 
o chestie destul de simplo, dor vo garontez ca 
nu e deloc 050. Incepond cu intinsul cobiurilor de releo ji prelungiloarelor, si terminond cu 
configuforea plocilor de reteo $i o unor sisteme 
de operore instolote „oso co din tun" pe unele 
computere. Oricum, am „tras" din greu s6 le 
fac pe plac participontilor si so le pun copdf 
nerdbdflrii care se putea citi moi mult sou moi 
pulin pe fetele lor. Mai spre seora, cond toote 
problemele au fost rezolvote In totolitote, om 
reusit s6 iou si eu un moment de respiro ji so 
pot sa ma bucur aloturt de porticiponti core 
erou In culmeo fericirii cand moi tocou c5te un 
adverser lo Counter Strike. 

In celelalte zile ce ou urmal, pe longo o do- 
za destul de ridicoto de oboseolo si mullumire su- 
fleteasca, mi-am continuot con^tiincios octivitoteo 
„on duty". Intre timp moi concurom si eu la un 
NFS, dor oboseolo lo volan ^i-a spus pe deplin 
cuvQntuI (peste tot circulom, moi putin pe ^oseo), 
050 CO mo multumeom door cu un post de DJ 
core coteodoto moi ridico volumul lo unele melo- 
dii moi energizonte, spre bucurio unoro sou spre 
disperoreo oltoro. In ocest timp, i-om cunoscut mai 
bine pe participanji, am stot de vorbo, neom simtit 
bine impreunQ 51 om legot noi prietenii. 

Dupa oceste zile pline, din toote punctele 
de vedere, o venit si momentui desportirii, Cu 
locrimi In ochi, dor cu zombetui pe buze si cu 
degetele pe tastoturi, jostick-uri sou volone, fie- 
core gamer Incerco so se Incodreze in otmos- 
fera incendiard care a fost In ultimo noopte de 
Comp, o lipsit focul de tobora, dar ce mai con- 
leazo, nebunte totalo. Porco preo devreme se 
ivesc primele roze de soore ji bravii nojtri go- 
meri rezisto cu o strddanie „supraomeneasc6" 
somnului core ne love^te fara milo. Eu reu^isem 
so fur cotevo minute bune de somn, pentru CQ 
totusi mo o^tepto o dimineoto destul de agitata 
5i plin6 de evenimente. Vd imoginoti voi..,. 

LEVEL TEAM! Octombrie 2001 www.level.ro Lifestyle 
Putem deveni cu adevarat profesionisti? Stiti cu totii dejo ce este Counter-Strike... 
probabil l-oti jucal, pootev-o si plocut, 
. poale nu, dor sigur ali auzit de eel moi 
de succes joe oriental pe multiployer din ultimul 
limp. An vazut pe oltii cum se jooca, all auzit 
diacutii pe ici ^i pe colo despre strategii, orme, 
bug-uri ^i coduri ^i ofi lot obsetval ?n LEVEL 
bude aduse acestui joc- 

$i or trebui so jtiti dejo despre partea moi 
„serioasd", moi profesionista a acestui joe. Ala- 
turi de Slorcraft, Counter-Strike este unul dintre 
jocurile ce au generat o mijcare mai oporte in 
rondu! gomerilor. E vorbo de concursurile pro- 
fesioniste de CS, turneele na|ionale §i interno- 
tionale unde se pun la bataie mulli bani ji, moi 
tot timpul, foimo. Co urmare au oparut cyber- 
alle|ii, jucotori profesionisti ce tsi c6stig6 existenia 
exclusiv din ocesf gen de concursuri. 

Ce legaturS ou toale ocestec cu noi, veti 
zice... Ei bine, fenomenul Counter-Strike este 
destui de dezvoltoi lo noi in lord, E adevdrat, 
suntem deporte de nivelul unor tdri cu expe- 
rienld, dor In mojoritoleo cofe-urilorse joocd CS, 
jucdtori sunt FOARTE multl, ou opdrut clonuri de 
Counter-Strike, echipe cat de cfil profesioniste 
etc. Acum cevo timp s-o vehiculot ideeo ince- 
perii unoi campionot notional de CS, cu echipe 
bine pregdtite, un program de meciuri bine pus 
b punci ji cu premii substontiole. Ideeo oceosto 
o prins 51 o oprins spiritele ji imogino|ia jucdto- 
rilorTnbcati si aslfel s<] ndscut RCSL {Romanian Counter-Strike League], in core sh3u ?nscris moi 
toote echipele de pe lo noi. 

Personal, am pierdut jirul evenimentelor 
legole de RCSL, vozand !a un moment del cd 
toatd lumeo discutd despre ocest proiect, dar 
nimeni nu face nimic concret. Lucrurile oveou 
sd se schimbe In urmd cu cevo timp cond om 
primit un moil In core erom invito! de orgonizo- 
tori la finalele RCSL, desfdsurotein Bucurejliln 
Wired Cafe. 

Incotro? 

Ligo Romona de Counter-Strike s-o des- 
fdjurotln periooda 16 iulie-12 august ji o re- 
unit peste 1 50 de jucdtori din Bucurejti ji Con- 
slan|a. Fozo grupelor s-o desfd^urot pe Internet, 
pe servere speciale dedicate acestui eveni- 
ment iar fozo finola (sferturi de finald, semifino- 
le, finalo mice si finab more) s-o desfd^urotln 
sistem Ploy-Off (In LAN) pe periooda 11-12 
ougustin Wired Cafe. 

Functia de redactor LEVEL fiind una core 
imi ocupd destui de mult timp m-am Irezitln im- 
posibilitoteo deo porticipo sflmbdta, 11 au- 
gust, la sferturile de finald ^i semifinolele RCSL. 
Nici o problemd, mi-am zis, duminicd ( 1 2 ou- 
gust) sigur sunt acolo pentru eel moi important 
eveniment, finalele Ligii. 

Astfel, duminicd m-am prezentat In Wired 
Cafe inormat cu un oporat de fotogrofiot 5i o 
curiozilote pe core nu mi-o puteam oscunde. 
Primul „contoct" cu Ligo jt porlicipanlii a fost 
unul de bun ougur... un cafe plin pand la refuz 
de jucdtori ji susfindtorii ocestora, Counler- 
Strike-\j\ ruldnd pe toote colcubtoarele dis- 
ponibile, gdldgie ji spirits Incinse. 

Am ofbl opoi cd de abia acum se desfd- 
5uro ultimo semifinold a turneului, probabil din 
couzo prelungirii meciurilor din ziuo preee- 
dentd. 

Intr-un finol, semifinolele s-ou Incheial, tootd 
lumea a luot o pauzd ji s-o irecut din foto cal- 
cubtoarelof In fajo unei beri pe o terasd din 
opropiere. FHalbele s-au golit, degetele s-ou re- 
loxat, spiritele s-ou moi ealmat, asa cd toatd lu- 
mea a Inceput sd se Indrepfe din nou cdtre eol- 
cubtoare si mult asteptatele finale. 

Finola Micd s-o desfdjuratlntre PRO 
TEAM Forte ^i CL^N DIVINE, echipa PRO ca^ 
tigdnd dupd doud meciuri cu 1 3 lo 1 1 . Un 
meci interesont, cu mult peste orice meci b ca- 
re porticiposem pdnd otunci (cfiior dacd acum 
erom door un simplu spectotor). Meciurile s-ou 
desfdsurot pe hdrtile de_dust §1 de_aztec, om- 
bele ecfiipe dond dovodd de foir-ploy, ior „spec- 
lotorii" omulind efectiv (era cfiiar ciudold schim- 
borea de almosferd..,. de lo gdldgie b o Id- 
cere oposdloore). 

Finolo o fost amdnald pand seora, tarziu, 
din cauzo prelungirii celorlolte meciuri dar si din 
couzo unor probleme orgonlzotorice [bug-uri ce 
ou apdrut ca din pdmdnt, concurenti cu nervii 
Intinji b maxim). Din fericire, finolo mare dispu- 
tatd Intre TeG (Tfie elder Gods) 51 Leguminoase a 
reusit so Isi dea „drumul" Intr-un finol ji s-o ridi- 
cot peste toote asteptarile. Cbnul TeG o reusit 
sd Invingd ecfiipo Leguminoosebr In cele din 
urmd cu scorul de 18 lo 17.. LJn meci foorte 
strdns, extrem de dispulat ji fdrd nici o indoiold, 
foarte, foorte frumos. Impresii de final Finali§tij Ligii (TeG §i Leguminoase Ligo Romono de Counter-Strike es\e cu 
sigurontd o idee exlrem de bund ce poale du- 
ce b dezvollareo gomingului profesionist In 
Romania. Alota timp cdl se vor gdsi sponsori ji 
oomeni care sd suslind un asemenea proiect 
se vor gdsi fi jucdtori din ce In ce moi buni 
core sd ne „Incante" prin copocitdtile lor. 

Ceeo ce o demonstrat RCSL-ul a fost 
faptui cd avem ecfiipe jl jucdtori foorte buni, o 
ordtot interesul sporit al acestora pentru un ose- 
meneo eveniment ji, nu In ultimul rdnd, foptui cd 
fenomenul jocurilor Incepe sd se dezvolte Imbu- 
curdtor de mull pe ploiurile noastre mioritice. 

Avem un drum lung ji onevoios In fo.td, 
dor docd vom do dovodd de profesionalism ji 
seriozitote sunt sigur cd vom ojunge „undeva". 

Mitza Octombrie 2001 
Lifestyle 
Planet of the Apes Anul 2029. Astfonoutul Leo Davidson 
(Mark Wahlberg, moj cun05cut ca 
Morky Mark) urea la bordul unei nave 
oflate In hangarele unei staNi spatiale. Pleco 
intr-o misiune de recunoajtere cum au mai fost 
mij tnointe. Dor o gaura de vierme il poorlo 
spre o planeta ciudata. Aici moimutele se afia 
la putere, m timp ce oomenii sunt rasa inlerio- 
ora, fiind vonoti si inrobili fora mild, Cu a|ulorul 
unuJ cimponzeu foarle simpotic, Ari [Heleno 
Bonham-Carter), ji a unui mic numor de tebell 
umani, Leo incearca sa scape de ormota de moimule a generalului Thode |Tim Roth] si de 
eel moi de Incredere rozboinic ol acestuia - 
Altar (Michael Clorke Duncan). Acesta este 
punclul de plecare ol romonului lui Pierre 
Boulle: Plonet of the Apes, toman care a fost 
ecranizal cu mult timp In urmd, filmul devenind 
un closic ol cinemotogrofiei science-fiction, 

Regizorul Tim Burton, core o mal reallzol 
pana ocum Balmon, Beellejuice, Edword Sci- 
ssorhonds si Sleepy Hollow, s-o incumetat so 
transpuno din nou romonul lui Pierre Boulle pe 
pelicula. Filmul ocestuic nu este un remake si nici o conlinuare a primei ecronizari, ci o obor- 
dore originolo o subiectului. Au fosi oddugate 
personaje noi, iar povesteo o cQpotot ospecte 
pe care nu le o'^ea pono ocum. Este in primul 
rand un film de octiune, tn core Leo Davidson 
devine un erou pentru oamenii de pe ciudata 
plonelo o moimulelor, un cotolizator pentru ma- 
rile miscori sociole ce trebuie sa izbucneascd 
pe oceosto, deoorece el li oiuto so descopere 
ce se ofld in lemplul secret din zona inlerziso o 
planetei: adevdrul zguduitor ol trecutului omenirii. Distribuit de tnterComFIlm Romania 
Data aparitiei: 26 octombrie 2001. Dr. Dolittle 2 Eddie Murphy revine In rolul doctorului 
care poate vorbi cu animolele In Df. Do- 
little 2, continuoreo comediei din 1998 
care o odus incosari in voloore de peste 290 
de milioane de $, De cand l-am vdzut ultima 
oaro, obilitoteo dr. John Dolittle de o vorbi cu 
onimalele l-a facut foimos. Cu mult moi multi 
pacienti decat poate foce foto si o fomille core 
ore nevoie de atenlia sa, doctorul nu prea are 
timp sQ le impace pe amandoua. Iar acum ani- 
molele nu doresc numoi consultolii din porteo 
doctorului, ci moi vor si so le ojute in Tncerccrea 
de a salva pddutea de cruzimeo unor investi- 
tori. Din fericire, Dolittle o descopera pe Ave, o 
ursooicd ce troiejteln padurea ameninlatd si 
core se va dovedi a fi cheia pentru solvarea 
podurii, Problemo este uno singura: pentru co 
legea so o protejeze si, o doto cu ea, padurea 
so fie apdratd, Ava are nevoie de o pereche. 
Doctorul TI gosejte pe Archie, un urs de circ In- 
dragostit de fast-tood, pe core il convinge co 
singurul loc In care poate sa-si goseosca ode- 
vflratQ drogoste este podureo. Astfel ca Dolittle 
si Lucky, cainele sou, pornescin padure pentru 
o-i preda lui Archie cateva lecjii de suprovie- 
tuire In salbdticie ji catevo tehnici de cucerire. Se pare insa co metodele 
acestora nu prea dau 
roode, ursooico Ava 
rdmdndnd inflexibild la 
formecele lui Archie, iar 
Lucky neobtinond nimic de 
la frumoaso lupooico ce i-o 
furot inimo. Intre timp, oni- 
molele refuzo so respecle 
ororul de vizite lo cabinet, 
scotand din sdrite familia 
doctorului. In plus, Chorisse 
se pore ca mostenejte da- 
rul totoluiei. 

Cumtimpul zbooro 
repede, ior investitorii se 
grabesc sd distrugd pd- 
dureo, doctorul moi are 
foorte putin timp so oprindo 
scanteio Intre cei doi ursi si 
so solveze viafo prietenilor 
sai foorte opropioti 

Distribuit de 

InterComFilm Romanic 

Data aparitiei; 

12 octombrie 2001. 
Octombrie 2001 wvi/ vw.level.ro Patch Patch ■ Pafch ■ Patch ■ Patch ■ Patch ■ Patch ■ Patch ■ Patch ■ Patch ■ Patch ■ Patch ■ Patch ■ Patch ■ Patch ■ Patch ■ Patch ^^^Bsm Visual Peri 1J) 

Beta4 
^^m ActJveState Visual Perl Beta 
4 Setop Wizard ended 
prematurely AcbVD^UlQ Vi«uaI Perl GbU ■■ t«EiJD «nded 
premahirely hncfluisof a/^en-of. Your 
mtem K01 i^Ql been madilied. Tu install 
■hit pru^ram dta later Qme, olea^e run U^r.r LLLMJJ.lJJlB.IIJI.y.UIIllJJJ.IJI,.J.II.lJJJ 
:j Efc Edt IDew Fayotltes lools Udp 

ij -!-.-*, ^ S\ 4 ■ ^ ^^Q 

! Back FowKd Slop Relreih Home Seaich F3voti»i_l^ 
:A(JiGSs|g]hllp;';'i.ilo.«sichm)ncoin'ren*>iip'ctjONSERRORiFOBH<INS Afo, ji am mers osearcS Tn bar... bar... bar... 

aesa... los-obaltai 

imagine primitcS de la Marius Mihoi Damoschin Failed to present effor. OK i We cant find '.'www.tucows.cdm' CHrk Goto Iry your addnii sgaln. .:ff«nv,tuc Or, oorrsci ff>G ipelltng of your vidr97s above BpddiCkQo. 
□ id yau Intend to go to one of theie timilai ' Web addres El You can alio visit one of thei 

■ Micro soft Do unload CflnTar elated Web jites. i .aflOUT Sea mora resufCs for ' w^w-^ut^w^rCQin ' at MS^ Search GetheJE- 

See technic&t datarU . =■1 by! XLoSfLSMESJl Ne pore rdu, dar nu jNm de ce ne pare rau... 

sfi nu vfi para r<5u... 

imagine primita de la Mihal Simionica jg 

„Domnule lonescu, regretflm dar nu fl gQsim pe 

domnul lonescu. 

Ah, 5i numele meu este lonescu... da' de ce 

tnlrebaji?" 

imagine primitS de la Mihai Duca 
Atenfielll Este vorbo despre un HDD experimental, ajc cevo nu veji gdsi pe piaffl m urmSlorii 1 ani 
imagine primita de la Jon Doe 


H-lnlnl J Fleheih Home a lij ^ -^- ^ 


iJAdi»en|ll] lili(i//u:tElh[i'iMlin3>fiiWcg)nMoTMal. "3 f*!^: 
„AflQ ce 5tiu allii despre tine!"... adresa de mail, probobil. Imagine primitS de la MugurV. Ca^tigaforul nosfru de luna aceasta este Victor lancul UI|.Ua'ilillJJ.UJJIfM M 

■7] i^. d Press OK to accept the ficense aijeeniont. 
Press Cancel tn declrie the Hcen^s agieemenl Do dom'le, accept! Da cum s6 nul 

imagini primite de la Adrian ji Novae Antonino. Hl-Nill^i''iniil i^ "3 ±i- 
ll Fie !_■■ ',„ So Fj.,I_. 


(jap 
^im. 


Baa< " Uo 


Pan 
" 


'l!**en|_l DifOJOviPa' 


jj .1.! 
J_P2p 

stiietnp.eai 


.-anSri 
1 


SULU 
1 


Sonr.lhsffc c',i>iii;.J« a iBl in« 


irTK- 


3 
Hi 

Hi7t' 

0. 


n Nu eslem grejit... am bine spus. Nu? 
imagine primir5 de la Mandras Liviu 
Md fntreb cand vor apOrea prin era? firme pe 
care sa scrie „HoJ profesionist" sou „Asasin 
de incredere"... 
imagine primitfl de la Victor loncu Octombrie 2001 Hardware Multimedia la ..paciiet" Din momentulin care am intrat?n redacfre^i l-am vfizufpe Mikelmpuscflndrn stflnga }iin 
dreapta dupfi diverse nave spa|iale tn Independce Wor II, ml-o picat imediat fisa de a 
mci festa 51 prezenta cSteva .jucQrii" mai serioase care le-ar face mullora dintre noi viaja 
(degefelelor) mai ujoara. Continuflnd seria prezentflrilor de accesorii multimedia, am mar adflugat 
5i olte piese care pot face 51 ele viaja mai u^oarfl sistemelor dumeavoastrfl de calcuL Thrustmaster Top Gun 
Afterburner II 

Incb o dots firmo Tfirustmaster demonstreo- 
ZQ colitoleo produselor sale prin acest |oystick. 
Spre deosebire de predecesotui lui, acest model 
Incflntfi ochii gomerilor printr-un design footle rea- 
list, pcrca copiol dintr-un cockpit de F18. Transfor- 
moteo propriului PC iniro astfel de „Qeronava" se 
poate fealiza foarte simplu. Tot ce ai de focul este 
so iti conectezi afterburner-ul lo un port USB ^i Si3 
instolezi dfiverele de pe CD-ul ce il insolejie, Sin- 
guro condifie, care ili permite s6 transformi visul in 
reolitcte, este so oi un minim necesar din punci de 
vedere al sistemului [core la ora octuolo poate ti 
luat in ras): un computer cu procesor ecfiivolent 
unui Pentium la 133 MHz, cu un sistem de operare 
Windows 9x sou 2000. Odota acesle condijii 
indeplinite, nu ili ramane nimic ollcevo decal so iei 
mon^o in mana, cosca lui Tom Cruise ji sa incepi 
sa tragi dupo inomici. 

Top Gun Afterburner It, produs dupo o „retel6" 
lipicS celor de lo Tfirustmaster, are in dotare nu mai 
putin de 8 buloane, dinlre care door 6 active. La fel 
CO ji predecesorul lui, ji acest model este prevozut 
cu un conlroler de itirollle, tolal delasobil, prevozul 
cu ^se butoane complet progromobile. Slick-ul 
acestui model, confer6 o monevrabililote moi cres- 
cutd, Tnso functiile ramonond oceleofi, faro nici o 
schimbore ma|orQ in ceea ce priveste amplasarea 
celor palru buloane de „GCliune", Ne oprim osupra 
fiat^lui, care de aceosta data este omplosot intr-o 
zona moi occesibila si se poate manevra mult moi 
ujor pe loate cele opt direcjii, Tragociul, piesa de 
rezistenia a acestui joystick, a avut de suferit 51 el ce- 
va modificari (in bine, dup5 parerea mea), de 
aceosta data avand o odererfa mai buna. 5' do- 
cS tot am amintil de oderenla, merilo de mentional faplul ca otat tfiroltle-ul cat ji stick-ul sunt ocoperile 
cu material „anliderapanl" speciol conceput penlru 
nu roto nici ceo mai inver^unota Jinia, Lansalorul 
de rocfiete, plasot ji el lo loc de onoore, camuflol 
in culofile specifice ale U.S. Army, inceorco ^i el so 
iji indeplineosca cu succes rolul core i-a fosi atri- 
buit. Din pScole, ^i la acest model, lipse^le force- 
feedback-ul, lucru care in ziua de azi e o facilitate 
din ce in ce mai folosito de mojoritotea [oystick-uri- 
lor sou gome pod-urilor, Lipso ocestei facilitaii ii 
poale dezamagi pe unii, Totu^i, pentru o moi in- 
dreplo oceost neojuns, producatorii ou prevozut un 
buton pentru ojustarea intensitatii in ceeo ce privejte 
rezislenta stick-ului. Joystick-ul mai este insotit ji de un 
CD, pe care sunt incluse drivere, un manual in core 
sunt descriji pasii de instolore ji configurore a joy- 
slick-ului, un software, numii TbrustMapper, cu rol de 
autoconfigurore si gestionare a nu moi putin de 60 
de setQfi predefinite pentru onumite caracterislici ale 
jocurilor. Modul de instolore, este relativ simplu. Se 
scoole joystick-ul din cutis, se citejte un minimanual 
scris Tn 6 limbi, ior opoi se conecteoze joystick-ul lo 
un port USB de lo propriul computer. UrmezS apoi 
inslolorea driverelor si a soflwore-lor ce se gasesc 
pe CD, Doca tot venit vorba de software, merito 
de incercat sofiul de test cu core esfe insotit. Cu oju- 
torul lui se pot reconSguro pozilia axelor si senzitivi- 
tolea la miscoreo stick-ului. Acesteo fiind spuse, v6 
doresc cit moi multe ore de „zbor" olaturi de jocu- 
rile voostre preferate. LEVEL 


INFORMAJII 'I 


ProducStor: 
Ofertont; 


Tfirustmaster 
Ubi Soft Romania 


Tel: 


01-2316769 


Pref: 


35,50 USD (faraTVA) 
Firestorm Dual Analog 2 vs 
Firestorm Digital 2 

Dupo cum probabil vo doli seomo ^i din ti- 
tlu,'In ocest orticol voi face un comparativ inlre 
doua gomepad-uri produse de oceeasi firmd 
Tfirustmaster, De foorte multa vreme incooce, cm 
tot auzit diverji termeni care moi de care mai ra- 
sunatori, moi „pomp05i". Digital vs Analog. Sa fie 
oore door un joe de cuvinte? O so Incerc in 
ceea ce urmeaza so elucidez acest mister. Thrust- 
master Firestorm Digital 2 este un model de 
gomepad foarte manevrabil. Datorita formei sole 
„aerodinomice" pozitionoreo degetelor se face 
foarte simplu ji conforlabil. Nu creeaza acea 
senzalie de oboseolQ asupro palmelor ji de- 
getelor. Pe el se gasesc nu moi putin de 12 bu- 
toane complet progromobile. Longo ocestea se 
moi poote observo ^i nelipsitui D-pod opt-di- 
rectionol, cu core se poate conirola foarte usor 
Tntreago ac|iune din codrul jocurilor preferate, 
Foarte interesani este omplosomentul celor 4 bu- 
toone pe pariea superioora a gomepod-ului. 
Acestea sunt omplasote in 050 fel incat so poji 
so controlezi cat mai mulle butoane cu cat mai 
puline degele. Asto inseamna o manevrobililote 
moi buna si astfel po(i cajtiga timp prelios. Sincer 
so fiu, eu cu greu m-om despariit de ocest game- 
pad, si om regretot foorte mult momentui Tn care 
a trebuit sa tree lo .manjo" din fata tostaiurii. 
Asta-i viata. Toate lucrurile frumoase tree. Thrust- 
master Firestorm Digiloi 2 a fosI special conceput 
pentru incepatorii Tntr-ale joacelor, fiind construit 
dintr-un material foarle rezistent lo ^ocuri (va go- 
rontez eu, l-am testat ji la ocesl copitol; motivele, 
nu cred ca moi ore rost sa le menlionez). 

Thrustmaster Firestorm Dual Analog 2. Acest 
model de gamepod este unul moi complex, cu do- 
tari cevo mai speciale, Ceea ce este de remorcal 
lo acest model sunt cele 2 „mini stick-uri" foorte 
usor de manevrot, ior la opasarea lor ou funclii 
de butoane active. Cond spun acest lucru, ma 
gandesc lo ullimele curse de Need For Speed in 
core eu, cu acesta „scula" in mono, faceom ro- 
vogii pe soselele din Monte Carlo. La fel ca ji 
concurentui sou, ocest model are in dolore tot 12 
butoane core mai de care mai bine ajezafe, o 
parte pe gomepad, o parte mai pe dedesubt, of 
tele pe loterole, nici nu stii cum sa iti mai importi 
toate cele 10 degeiele co tot de buloane ?i bu- 
tonose doi |o so se ojunga lo un moment dot so 
se puna butoane cfiior ji pe firul de alimenlare 
(hehe,.), 51 care Tn momentui Tn care le privesti iti 
soplesc cu o voce pe core obio o auzi „hai, opo- 
sa-ma... ce mai a5tepli3\ In clipo in care oi luat 
Tn maini ocest „Gparat", dejo simti diferenlo. Par- 
co e moi placut la atingere, moi colifelot, mai 
„moale". Acest lucru fiind posibil datorita supro- Octombrie 2001 www.level.ro 
(elei aceslui gomepad core esle ocoperitfi cu un 
maledal .anlideroponf . Din oceosfd couzfi se 
reolizeoza acea .priza" intre polmele muncifoo- 
re 51 ttonspirote ole gomerului ;i buloanele de 
conlrol ole gomepodului. De ce acest lucruS Sim- 
plu. So VQ gonditi de cote ori nu vi s-o inlamplol 
CO tn timpul unui meci de Slarcroft sou Counter- 
Strike sO nu vfi olunece monulo de pe mouse-ul 
dejo jnfierbontol" de ototeo mijcari for|ate !n di- 
ferile momente ale existentei lui, Asa c5 ocesti bc5- 
ieli de Ireabo s-au gondii so opiice un slrat Focrte 
Cele doufi modele de gcmepad-uri sunt 
speciol concepute penlru jocuri de simulatoore 
(mosini. avioane...), sport & action (genuri co Fifa, 
NBA.NHi sou, de ce nu, Max Payne sou Coun- 
ter-Strike]. 

Modul de conectore o celor douo gome- 
pad-ufi Id propriul calculator se face prin deja 
cunoscutul port USB, Un lucru foorte interesant lo 
oceste modele este faptui c6 nu necesita drivere. 
In momentui in core unul din modele a fost co- 
nectol lo PC, sistemul de operore il detecteozS 
outomot, prin Plug & Play (Plug & 
Pray, cum imi ploce mie sa il zic] ji 
i^i instoleozS automat driverele in- 
cluse. Software-ul standard core se 
inijializeozo automat, numit ji 
ThrustMopper 3, permite config- 
uroreo ji iestareo fiecarui buton 
sou fiecorei axe in parte. Din punct 
de vedere al cerintelor minime core 
trebuie indepliniie omintim: un sisiem 
Pentium la 133 MHz sou moi mull, 
doiot cu un port U5B ji cu un sis- 
tem de operore Windows 9x, Me 
sau 2000. O oltO cerinja obligato- 
rie or fi prezento pe hard-urile 
dumneavoastra (in cazul in core 
Qchizitionoti 050 cevo, dor nu nu- 
mai] o unei versiuni de DirectX moi 
noua de 7.0. 1 LEVEL INFORMATII 1 


ProducStor: 
Produs; 


Thrusfmaster 
Firestorm Digital 2 


Ofe riant: 


Ubi Soft Romania 


Tel; 


01-2316769 


Pre): 


12,50 USD IffirfiTVA) Fin, dintr-un „cauciuc catiFelat", vorbo lui Mitzo. 

Dupa cum se arala ji in pozS, olfituri de 
cele 12 butoane si 2 ministick-uri se 
moi gasejte ji D-Pod, iot opt- 
direc|Lonol, Acesto din urm5 
ore un nou design cevo mai 
robust decat modelul prece- 
dent. Cam complicalo 
situolia, dacQ stai so le 
gandesti: cum poli sQ joci 
5i cu D-Podul dor si cu stick- 
urile?? Eh, acest lucru se re- 
zolvo prin opasarea celui de-oi 
13-leo butonos. Acesto ore rolul de a toce un 
switch intre ele, 

Cond vrei so joci cevo mai .hordcore", joci 
cu D-Pod-ul, ior cond joci cevo mai soft, moi re- 
laxant, apesi butonasul magic, acesta Facand 
schimbul de controlere 51 oclivond sistemul de 
..mini monetute". 
LEVEL 


INFORMAJII 'I 


ProducOtor 
Produs 


Thrusfmaster 

Firestorm Dual Analog 2 


Ofeftant 
Tel: 


Ubi Soft Romania 
01-2316769 


Prel 


18,50 USD (fare TVA) Typhoon Use best Quality 
TYPHOON ACOUSTIC FIVE 
SURROUND SPEAKER SYSTEM 
5.1 

• Real 5.1 channels, fully compatible 
with AC-3. DTS, THX 

• Enhanced Subwoofer Driver, Acoustic 
airflow design 

• Space-saving design 

• Dynamic Bass Boost, low distortion 

• High quality surround acoustic effect 
TYPHOON 3D ACOUSTIC FIVE 
SOUND CARD 

• 64 voice XG Capital Wavetable 
synthesis & 5.1 Channels Surround 
sound 

• Dolby Digital Sound In and Out 
connections for digital functions & 
DirectSD^f^ accelerator 

• 32bit PCI-based AC'97 version 2.1 
interface sound card 150%TEHNOLOGIE 
PENTRU 80% PRET! Distribuitor unic 

pentru Romania si Bulgaria: 
MTm\ nn Buturefti, Jiului 2-4, Bloc Tornodo; tel: 01-3127507; fax: 01-3129820 

Constanta, George Enejcu 11; tel: 041-618580; fax; 041-619457 

http://www.tornado.ro Hardware 
Thermaltake Dragon ORB 1 

In acest numar al revistei, om o surpriza 
penltu TmpStimilii de overclocking. Este vorba de- 
spre un super cooler, pe care cred cq toll ga- 
merii si l-ar doti, Esle vorba despre un coaler cu 
un design foorle deosebit. Dar so losom acesi lu- 
cru pe seoma voasira s6 va bucura}! de forma 
lui, ior eu sS conlinuu cu o scurto prezentare In 
lermeni mai tehnici. In primul rand trebuie men- 
fionol foplul ca a fosi special conceput penlru pro- 
cesoare foorle puternice (^i nu numai|, cum or fi 
AMD Alhlon panab 1,5 GHz, Intel PHI lo 1,13 GHz 
sou Tuololin pona la 2,0 GHz. Tolusi, exisia ceva 
probleme: pentru cei care au o carcasa moi 
„compactS" va fi foorte greu de inslolol ocesl 
model cooler, dor so nu disperom, romonul esle 
invenliv. Gasejte el o solulie salvotoare. In fine, 
dupo cum spuneom, ocest cooler este „perfect" 
pentru overclocking, si cand spun ocest lucru mo 
refer la unele specificotii cum or fi: dimensiune 
oprox. 60x60x25 mm, lor turafia coolerului se 
opropie de 7000 RPM ±10%. Va dali seama 
coi de tare se poote bucura un Celeron over- 
clock-ot, cand are inslolot 050 cevo deosupro. 
Co sb nu moi zic de masa de aer pe care acesI 
cooler rl pune in mi^core [poji so iji foci 51 aspira- 
tor din el|. Tolusi, lo asa o „lurbind" am gasil si 
catevo lucruri care in mod normal ne-or deronjo, 
printre care niveiul de zgomot al ocestuia (oprox- 
imaliv 37dBA), asto In condilii normole de 
funclionare. Doco lot vorbim de condijii de func- 
tionore, producalorii garanteaz6 un numor de 
50.000 de ore in core performoniele lui sunt ma- 
xims. Co dotari, ocest cooler are incluso si o 
mufd de adaptare in cazul In core pe ploca de bozo pe core se instaleozfl nu exisid ^i o mufd 
separata penlru cooler. LEVEL 


INFORMAJII 1 


Producfltor 


Tfiermaltake 


Ofertont 


Elsaco Computers 


Tel 


031-514278 1 


Pret 


13USD|fdrdTVA) Sony DVD-ROM Drive 

Pentru loborotorul de testore LEVEL acesta 
este primul produs de ocest gen. Unitaleo DVD 
atinge viteze de citire de 40x penlru CD-uri si 1 6x 
penlru DVD-uri. Performon,iele suni destui de 
bune, in cadrul leslelor efectuole drive-ul des- 
curcdndu-se foorte bine. Coreclia de erori este 
foorle bine pusa la puncl, testui Fiind trecul fdra 
probleme. fn ceeo ce priveste rolele de transfer 
pe leslul efecluol, s-ou obtinul nijte valori foorle 
bune. Un oil puncl forle ol ocesle unitoji esle sj- 
lenlioziloleo cu care cilejle discurile. Din ieslele 
efectuoie, la discurile DVD s-a obliunt o medie de acces in jurul valorii de 100 ms, ior lo CD-ROM-uri 
media a foslln jurul valorii de 85 ms. Unitotea 
Sony DVS esle prevozuta cu 512 KB coctie (des- 
tui de pulin), atingandu-se o roia de transfer de 
21,6 MB/s cu discuri DVD. Calilaleo vizionarii 
filmelor nu o ovul nimic de suferil, oceasla cfiior 
exceldndin performonle. 

Unitaleo este prevozuta cu deja closicul bu- 
ton de Eject, coneclor pentru cdjii, polenliomelru 
penlru reglarea volumului din cajli ji nelipsilui ori- 
ficiu penlru eject in caz de forta majord [osta In 
cozu! In core colculolorul dumneovooslra 
ramone fdrfi cureni si oveli nevoie neoparolo de 
CD-ul din unitotel. 
Uniloleo DVD prezenlolo moi esle Insoiild ji 
de un monual foorle detoliat 51 bine pus lo puncl, 
In core esle descriso pe lorg fiecore opero.liune 
de inslolore ji configurore. De osemeneo, merits 
mentionot foplul cd monualul esle scris in opt limbi 
{binelnleles, fdro limbo romanoj. Aloturi de mon- 
ual am moi gosil in culie un cablu IDE, un coblu 
audio, pentru conexiunea cu ploco de sunel 51 
un sel de juruburl pentru „ancorarea" DVD-ului 
In uniloleo cenirola. Pe IdngS loole ocesle facili- 
tali se moi gosejte si nelipsilui CD cu drivere ^i pro- 
grome penlru vizionoreo filmelor preferole de pe 
DVD-uri, Un osemeneo soflvi/are este si binecu- 
noscutul CyberLink PowerDVD. 

Din puncl de vedere al minimului necesar, 
pe core oceoslo unitate DVD ll cere, e nevoie de 
un sistem Pentium II lo 300 MHz cu 32 MB RAM 
ce ruleozo Windows 9x si Windows Me. in ca- 
zul In core oveli inslolol un sislem de operore co 
Windows 2000 sou Windows NT, sislemul ne- 
cesar or fi un Pentium II lo 400 MHz cu 64 MB 
RAM ji 20 de MB disponibili pe hordndisk. LEVEL INFORMAXII 1 


Producdior 


Sony 


Ofertont 


Flamingo Computers 


Tel 


01-2225041 'i 


Pre) 


79USD(f0rdTVAl T Septembrle 2001 www, level.ro Hardware 
ATI Rage 128 Ultra 

Si in acesto luna m-am gandit sa vo prezini 
\t\c6 p\ac6 video. De ocesto dato este vorbo 
de o placfl 3D produsa de cei de io ATI. Am 
ales ocest model deootece m-om gondii so mai 
diversific pufin goma de pidci video prezentote 
pana acum in revislfi. Acest model de plocO se 
adreseaza Tn speciol segmentului low-end, do- 
torita preluiui, dor in special peffotmonjelot pe 
care ccecsla le ofera, Ploco video dotala cu 
,engine"-ul ATI RAGE 128 ULTRA [chipsel D22) 
esle cu aproximaliv 20% mai ropidiS decat Rage 
128 PRO (Xperl 2000 PRO). Pe langd acesi 
chipsel, pe placa se mai gosesc inco 32 MB 
RAM (interfafade 64/128 biti). Deasemenea, 
ploco suporto AGP 2>;/4x |i rezolutii 3D pana la maxim 1920x1200 In 32 de biti, ior in 2D lol 
1 920x1 200 cu un refresh de 85 Hz. 

O ireabO foorte buno reolizcta de pro- 
ducalori esle setorea Romdac-ului Io frecventa de 
300 MHz, moi oles docfi se doreste so se mai 
faca cole un overclocking, O corocteristJco ce 
poate s6 ne puna cevo „bele in roote" or fi lipsa 
cooler-ului. Intr-un fel, acesl lucru nu poale decol 
so ulimiteze" pe unii, dor se poale alosa unul 
deslul de simplu (ai nevoie de o mono de ,mese- 
\\of]. Pe longo ocesie lucfuri, modelul de ploc6 
are inclus ^i suporl pentru tehnologic DVD, 
Avond integral decodorul MPEG-2/DVD video, 
se pot viziono Tn modul full screen cu un numar 
foarle mare de frome-uri tilmele preferate de pe 
CD-uri sou DVD'Uri. Penlru jocuri, motorul grofic 
al plScii a fosi ^i el imbunfitolit ji optimizot olol 
pentru OpenGL ICD cal §1 penlru DireclX ji 
Directs D. in culia In care vine ploco, pe \dng6 un 
manual deslul de subtire, alflt la propriu cfit ji la 
tigurot, tn core sunt descrisi pe scurt posii core 
trebuie porcurji pentru instolareo driverelor pIScii 
video, se moi gosesc douo CD-uri, Primul CD 
confine drivere ji ceva documenlotie in limba en- 
glezo 5i joponezfi, la core se mai adauga foorle 
multe adrese de Internet c6tre produse osemano- 
loore. Cel de-al doileo CD confine un program 
pentru vizionoreo de filme de pe DVD, Acesto se 
numejle WinDVD 2000 ji se gasesle in varionta 
full CD la care se mai odaugfl o licenja plus un 
serial number. 

BogdanS. LEVEL 


INFORMATII ^ 


ProducCitor 


ATI 


Ofertont 


Ultra Pro Computers 


Tel 


01-2117090 


m 


Prel 


40 USD (fara TVA) 
Tombola LEVEL §■ sonr>viN /ll# ^fawoiwl 
IfXPto^o" Ai §ansa sa ca§tigi unul din cele cinci pachete 
AVX Professional trimitand talonul de mai jos 
jniXf\. P^^^ 1^ ^ noiembrie. 

x+/ ^ Ce antivirus contine modulul AVX Murphy? a) AVX Professional b) Norton c)AVP 

Ca§tigatorli vor fi anuntati Tn numaru! de decembrie al revistei.. Tombola LEVEL $i 

Decupatj talonul ^i trimiteti-l pe adresa 
Vogel Publistiing SRL, OP 2 CP 4, 
2200Bra$ov. ^^^q^ '1 Nume, Prenume: 1 


Str. 


Nr. 


Bl. Sc. 


Ap. 


Loc. 


Cod 


Judet 
Telefon: 


E-mail: >«^ Troubleshooting 
S«C:'.:::::- 
Service autorizat 

Cititorii intreaba, 

redactoru' de serviciu raspunde!!! 

( Se pare cS ji fn acest numfir dezbatem probieme care unora dintre noi li se par 

banale, dar pentru altii par adevfirate „pietre de moarfi''. Dar noi nu ne supfirflm ji, 
ca adevSraJi eroi, Tncercfim din toate puferile sfi ne salvQm „pacienfii°, 5! s6 le os- 
cultfim toote ofurile ji problemeie cu care se confruntO. 

BogdanS. Silviu Baraonici - ScOeni - Prohova ^\ Cosmin Ciobanu - Bacflu Am un Intel Pill lo 450 MHz. 128 MB RAM, 
Savage S4 lo 32 MB RAM pi Serious Sam-ul imi 
da „sefioase " probieme de lexturd. Poole li oslo 
din couzo plocii video? Am incercal Si3 repar 
asta din setting-urile jocvlui. dar lot sunt spuria" 
pe unele suprofete. Luna oslo imi foe un upgrode 
lo un PHI la 900 MHz, 512 MB RAM, nVidio Ge- 
Force 2 UL TRA. Credeji cd tmi vor merge perfect 
toote „super" jocurile nou apdrule pentru urmd- 
torii 3 ani? 

R: Salutcliri Cosmin, Problemeie mai ^serloo- 
se" legaie de iexturfl in jocul respectivsunt 
cauzote, dupS cum oi spus ji tu, de placo video. 
Serious Sam, fiind un joe ce ore o groficO 3D 
deslul de complex^, e posibii s6 TJi creeze prob- 
ieme, moi ales c6 pulereo de occelerore 3D din 
Savage S4 este deslul de slabut5. Bunfi ideea 
penlfu upgrade. Dar pentru urmfilorii 3 ani? 
Cam greu de zis c6 Ifi vor merge toote jocurile 
„super". Lo modul in care evolueazS piata, nu 
prea vad cum o sfl ifi meargQ peste 2 oni toate 
jocurile cu setbrile dote lo moxim. Vo trebui sfl 
moi foci nijte concesii in privinlo osto. [, Valentin Isofocle - Bucov - Prohovo /■ A} vreo sd vd intreb ji eu ceva. 

1. Cam cat cosid un volon cu pedole Ferrari? 

2. Ce placd video pi ce plocd de sunel or fi 
indicate pentru un 486? 

3. ^icefelde CD-ROM? 

R; 1. Prejul unui volon Ferrari? Nu cred c6 e 
cozul s6 dou volori. De ce? Simplu, deorece 
sunt foorte multe firms core produc astfel de mo- 
dele de volone, lo core se moi odougG fi firmele 
core le distribute in Romania. Fiecore cu odoosul 
ei. Singurul lucru cu care pot s(5 te ojut in 
oceoste privinlS este un sfol: couta lo toote fir- 
mele de profil, fie pe Internet, fie mergi personal. oferlele care li se por cele moi ovontajoase. 

2. O ploco video cu accelerator pentru un 
486?2 Cam greu. Couzo? Pentru un 486 este 
com greu de inslclaf o p\ac6 video cu accelero- 
tor 3D. Aid, nu m3 refer lo parlea efecliv(5 de in- 
stclare si de prins in suruburi (presupunand cQ ai 
sloturi PCI), ma refereom lo foptui c6 un procesor 
486 nu are puterea necesarS de a face calculu! 
triungfiiurilor pentru generoreo imoginilor 3D, in- 
diferent de chipset-ul grafic pe core placo video 
il ore inclus, 

Penitu pl6ci de sunet situolia st6 altfel din 
punct de vedere ol procesorului. Oferta de ploci 
de sunet este moi largo, ior lo un procesor ca ol 
tou, nu cred co e cozul sa ne referim lo o super 
ploc5 de sunet. Pot s6 iti sugerez o placo Sound 
Maker 32X, cu un chipset Crystal CS4281 pro- 
dusa de Genius, destui de ieftina 51 core foce o 
treoba destui de bund. 

In privin,ta CD-ROM-ului siluojia e moi roz. 
Poli instolo orice model de CD-ROM, cu coti de 
„X" vrei {4x-50>:], fi ce morco dorejti, nu se su- 
pfirfi nimeni, dor ca recomondore din porleo 
meo, or fi s6 iti ochizitionezi un olt sistem sou sfi 
incerci s6 foci un upgrade. Este neaparat nevoie, 
moi ales doc5 te intereseozS jocurile. Stefof^odi^^Nehoii^^uzau Am un Pentium MMX la 200 MHz, 32 
MB RAM, un CD-ROM 52x pi un fiard-disk de 
3.76 GB. 

Cat mo costd o placa video ce include un 
cord 3D? Dor 32MB RAM cat costd? 

R: Lo fel co ?t intreborea onterioro, prelurile 
componenlelor voriozd de la o firma lo olto. 
Deci, fol ce ai de fficut este s6 mergi la 
„vanat"de oferte si in functie de preturi iti alegi. Lu- 
cru valabil 5i penlru cei 32 MB de RAM. Doca 
tot ai de gond sfl i|i iei o placo video, te onun| 
cQ toote pipcile video ocluole ou incluse functii 
de occelerore 3D {^1 nu vreun card SD). /. Care dintre urmdtoorele pidci de baz6 
obtine performanje mai bune? 

■jelway 866AS chipset VIA KT 266 
(memorie DDR) 

-Jetway 866AS Ultra chipset VIA KT 133A 
(SDRAM) 

- Gigabyte GA-7ZXR-C chipset VIA KT I33A 

Jinand cant de costui acestor pIdci de bo- 
z6. care dintre ele obpne un raport pre// 
performon/d mai bun? 

2. Reu^eple un cooler TITAN MT lAB BALL - 
BEARING and 2 FANS sd .slingd focul" unui 
Tbunderbird la !300 MHz. aldluri de coolerul 
amintit, dac6 ar fi solicitol din greu? Dor in cazul 
unui Thunderbird la 900 MHz? 

3. Pe care placd de boz6, dm cele omintite 
mai sus se inlegreaz6 cooler-ul TITAN MTIAB 
mai bine? 

R: 1 . Dintre modelele de piflci de bazd 
menlionote de tine, ft pe core noi leom avut in 
teste, ceo core o obfinut scorul eel mai mare din 
punct de vedere ol performontelor, ol dotSrilor 
dor fi ol pretului este Gigabyte GA7ZXR-C cu 
chipsel-ulVIAKT133A. 
Placa de baza Gigabyte GA7ZXR-C 

2. Coolerele de tip TITAN sunt borte bune. 
DocQ nu mp injel, sunt dinire cele moi bune in 
ocesi domeniu. Data fiind situotio de fotP. nici nu 
se moi pune problemo c6 nu or foce fo|P unui 
Tfiunderbird lo 1300 MHz, co sc5 nu moi 
amintesc de Thunderbird lo 900 MHz. 

3. Doco se integreozfi? Nu cred cS vor fi 
probieme cu ocesl „impediment'', Atato limp cot 
pe pIdci se gSsefte ocelofi tip de socket fi sis- 
temul de prindere este ocelofi (odicO eel clasic 
cu clemdl, unicul criteriu dupP core pot fi cote- 
gorisite plocile {din acest punct de vedere] este 
spatiul existent in jurul socket-ului. Octombrle 2001 www, level.ro Tombola LEVEL §■ bi^ 
1 computers 

Continuam tombola organizata Tmpreuna cu 
Best Computers, oferindu-va ca premiu jocu 

Max Paynel 

Care este numele companiei care a produs Max Payne? 

a) iD Software b) Remedy Entertainment c) Reflex Software 

Raspunsul Tl gasiti in articolul dedicat jocului din numarul de septembrie al revistei. >%■- Tombola LEVEL §i 

compute 

Decupati talonul ?i trimiteti-l pe adresa 
Vogel Publishing SRL, OP 2 CP 4, 
2200Bra5OV. 10/01 7 " J Nume, Prenu 


me: 
Str. 
Nr. 


Bl. Sc. 


Ap. 


Loc. 
Cod 


Judef 
Telefon: 
E-matI: 

LEVEL 
Tombola §i 

Sony 

Sunt oferite ca premii 10 jocuri 
,Jhe Jungle Book - Groove Party". 

7Pe cate CD-uri este inscriptionat jocul 
The Legend of Dragoon? 
a) 1 b) 2 C) 4 

Raspunsul \\ gasiti in articolul dedicat Jocului din acest numar. Tombola LEVEL §i SOHy 

rj Rdspunde^i la intrebarea alcituratd, 
decupafi talonul §i expediafl-l pe 
adresa redacflel: O.P. 2, C.P. 4 
2200 Bra§ov. 10/2001 Nume, Pren 


ume: 
Str. 
Nr. 


Bl. Sc. 


Ap. 


Loc. 
Cod 


Judet 
Telefon: 
E-mail: 
Chatroom 
$i mai fin minle 
fi acum cand... Iara^i am ajuns so scriu ulfimele ronduri din 
Chalroom in miezul noptii si ma fntreb dacd 
nu va este si vouo somn. 
Am Stat eu so mo gandesc ce lema sa 
propun pentru dolo viitoare si cred co am gasit 
cevo jnteresant, Ce oli zice un un fop detaliat 
a\ celor mai importante momente tn gaming 
a\ fiecflruia dintre voi. Vreau so vod ce v-a 
miscot pe voi eel mai mult, in ce joe, cand... de- 
talii!!! Ceva de genul: „Ali, DOOM, tin minle si 
acum momentul in care l-am vazut... erom lo un 
amic fi-" ji 050 moi depcrte, Vi se pare infere- 
sont? Doca do, incepeti sa scrieN ^t Irimiteli 
e-mail-urile la milza@level.ro sau scrisorile 
voostre pe adreso redoctiei. 

Astept sa vod ce oveti de spus... 

Anarki din Bucuresti 

In ptimul rdnd ce vreau io de lo jocuri; 

Poi sunt sotui de ototeo jocuri de kko ap6- 
rute m ultimul timp. Imi omintesc cand a aparut 
Quake, Unreal, jocuri pe care incd le mai joe 
cu plocere. Aleo erou ni^te jocuri care le lineau 
sQptSmQniTntregitnfafa monitorului. Hm, ocum 
opor olfe jocuri: Gunman, Blueshift. Pai cred c6 
cu astfel de titluri ptoducatorii foe de ru^ine ide- 
ea de Half-Life, dor mai oles se foe ei de kko. 
Nu cd nu or fi in ziuo de azi si jocuri bune 
I Counterstrike, Undying] dor mojoritoteo sunt 
mari dezamogiri eu o groficd dementiolo. 

Imi place CS foorte mult, ji nu numai mie, 
chiar dacd sunt unii care zic cd e nasol, co ore 
un engine deposit. Eu cred cd mai pulin con- teazd engine-ul la un joe si moi important este 
feelingul general de joe |cel mai bun exemplu 
cred cd este Anochronox]. 

Aici s-ar puteo so mo controzic singur. Deji 
md joe destui de des prin sali de jocuri, in reteo, 
nu cred cd e bine ce se intdmplo. Majoritaleo 
pustonilor de prin sdlile de jocuri nu preo stiu 
ce-i dio singleplayer (normal, doar tootd lumea 
joocd CS, nu?). Ideea e cd ei nu preo moi ^liu 
ee e dia un joe bun, ci doot isi petrec tot timpul 
liber Edcdnd froguri peste fraguri. In mod sigur 
nu e bine. Am citil Tntr-o oltd revislo de jocuri un 
lillu core m-a com pus pe gdnduri: „2ice|i pa-po 
singleployer-ului". Se pare eo in cutdnd o sd fie 
numai jocuri multiplayer only, o sd fim toji niste 
retelori. Hm, in mod cert nu e bine. Eu cred cd 
producdiorii or trebui so Tncerce sd facd niste 
jocuri cum se fdceou inointe, cu o poveste bine 
puso la punct si un feeling intens, cfiiar dacd 
momenton nu or fi preo cometciole. Dar cred 
cd mai tdrziu or oveo un succes enorm. 

Lucian aka Spyke 
din Bucuresti 

Salut, 

Vreou so vorbesc despre MMORPG-uri, 
si problemele pe care le adue oceslea. Celd- 
loll e-mail pe care l-am trimis ero despre limpul 
pelrecutTn unele jocuri, RPG-utile online nu ou 
un sfdrsit, si de aeeeo poti sd petreci 1000 
ore jucandu-i ford so te plictisejli. Vei spune cd 
MMORPG-utile sunt co chatui (prima datd iti 
place la nebunie, dor dupo oceea te plicti- sejti), dor de fiecare dotd opore ceva nou in 
joe [mai pun administratorii de un invasion, sou 
o alergore dupd un super-unique). 

Si, in ofard de osto, MMORPG-ul ar puteo 
deveni un gen universal (cam greu de explicat, 
dor, here it goes..,| adicd dacd vrei sd porticipi 
lo o cursQ de majini nu mai bogi NESul, ei intri 
in joe, faci o plimbore micd pond lo Roce Are- 
na si intri In mosino, sou, nu trebuie sd te moi 
chinui cu Q3-u\. Te duci la un concurs de death- 
match §i cdjtigi 5i boni de pe urma unui joe. 

As vreo sd-i controzic pe cei core spun cd 
Asheron's Callage o groficd jegoosd. Cu tot 
cu grafico lui „jegoasd" Asheron's Coll reu- 
seste sd scope pe unii jucdtori de log. Vor mai 
fi multe MMORPG-uri cu grafted „jegoosd° 
de-acum incolo, dor vor fi bune pentru gomeril 
din Romania si conexiunile lor de 56k/s. 

Tooio controverso osto h legoiuro cu cot 
de bune sunt MMORPG-urile ar puteo face 
subiectui unui orticol... hmmm, uite o idee bund. 

Cat despre disparitia single-player-ului din 
couza jocurilor on-line, nimic nu e moi fols. Pro- 
blema cu MMORPG-urile la ore actuola e c6 
preo multe firme ou In protect ostfel de jocuri. 
Si cum un am nu va puteo sa joace mai mult 
de 2 astfel de jocuri (timpul, bota-l vinoj vom 
osista la disporifia multor cose de productie ce 
si-au pus toote sperantele in jocul lor. lumeo o 
so devind moi otentd si lucrurile se vor colmo, 
zic eu. Cert e ca MMORPG-urile vor fi cu 
sigurantd viitorul jocurilor, dar asta nu inseamna 
cd jocurile clasice, bazate pe experiento sin- 
gle-player vor dispareo. Stofi linistiti. 

Bardi 

Vd scriu in seora asta pentru co sunt uimit 
de ce s-a ajuns in induslrio jocurilor... 

Singurui joe pe core il moi am ocum pe 
hard este,.. Supop/ex (nu rddefil), De la un timp 
NU moi am ce sd joe! Am 15 ani §i o 
experiento mare in goming... si vreau sd spun 
cd Dizzy, Comonder Keen sou Cosmo md 
atrdgeou mult moi mult deceit Dioblo2 sou 
Counter-Strike. Imi ploe foorte mult RPG-urile 
ADEVARATE, nu DiabJo2. 

Pdi cum poti sd atribui lui Diablo2 lerme- 
nul de RPG... eu i-aj spune un fel de kiH'em up. 
Ce story ji ce eroi formoi in MigfitdMagic sou 
in Fallout... nu prea se moi face oso cevo. Gel 
mai bun joe pe care l-am jucot vara asta a fost 
Arcanum, core ml-a pidcut lo nebunie. Am ter- 
minal si Might&Mogic 6 si fi si ojtepf M&M 
9, dor pe site-ul 3DO zice de 4 luni „Coming 
soon on the PC". Acum cine face jocuri?! Elec- 
tronic Arts si Sierra, In rest nu prea moi sunt 
olte componii core sd food destui boni incdl sd 
continue niste jocuri fdcule cu posiune. Pdi, 
Westwood nu si-o avut incepulurile cu jocuri Octombrie 2001 www, level.ro CO Eye of The Beholder's Am jucal candva 
AD&D Gold Edition... 5! ocum astepi Pools of 
Radiance2 {doca moi apore) pentru co poafe 
firmele morj i^i vor aminti ce Inseomna RPG ji 

nu... kiU'em up. 

Predator 

Sdutlll 

Asia este a douo scrisoare pe core o 
scriu Tn moi putin de o luna. 

Ideeo pe care ati ovut-o cu un subiecl lunar 
de discufii G revitalizot Chatroorrvul core devenise 
monoton ji plin de clijee. Deci despre jocuri... 

Sunt gamer de 9 ani [de cand tola mi-o adus 
o „con5Qla" din mama RuaieTn 1992). ^i acumimi 
oduc ominte de vremurile Tn care faceom schimb 
de CGsete cu prietenii sou cum faceom nijte .Jon 
parly "-uri pe la prietenii care erau mai norocoji 5i 
aveau un PC la vremeo aceea, 

Dar epoco de aur a jocurilor o apus de- 
mull 5i odala cu evolufic calculatoarebr 51 jo- 
curile au evoluat. Insa tronsformoreo jocurilor 
Tntr-o veritobila Industrie a enterloinment-ului ^i 
morirea bugetelor de productie au determinal 
Firmele de distribujie so nu mai acceple decal 
jocuri care aduc profit sigur. Asrfel mulji produ- 
cotori se multumesc so reediteze oceleoji jo- 
curi aducand imbunototiri minime si o grofico de-ti crapa GeForce-ui in carcaso. 

Cred CO in acest moment eel mai popular 
gen de jocuri este RPG-uL 

Dezvoltorec Internetului ji oparitio jocurilor 
online a fdcut ca oameni din diferite porti ole 
lumii s6 58 curoasco Intre ei. $i ce or puleo fi 
mai p\6cu\ decat sd explorezi o lume plina de 
pericole Tmpreund cu prietenii \6'\ virtuali. RPG- 
urile online sunt un adevarot fenomen ^i caj- 
tiga din ce in ce mai mult teren. Succesul aces- 
tor jocuri se datoreaza faptului c6 absolut ori- 
cine poote porticipo intr-un ostfel de joe. 

Simubtoarele ji 3D Shooterele au profitot 
ji ele din plin de ovonsul tefinologic oducan- 
du-ne cu un pas moi aproape de reolitate. 

Nu stiu alffi cum sunt, dor mielmi pbc RTSurile. 
Am vazut ca in ultimul timp aproape toji pro- 
ducotorii ou trecut b RTS-uri 3D. In ulfimele 2 
saptomoni am jucat aproape toote RTS-urile 3D 
core au oparut {Z2, Dork Reign 2, Ground 
Control, Metal Foiigue] 51 pot spune cc5 nu mi-a 
placutnici unul, 

Sigur, grafico este excelenta Tnso interfafa 
lasd mult de dorit. Am avut foarte mori probleme 
in a controlo grupuri ceva mai mori de unitoli. 
Nu sunt nicidecum impolriva 3D-ului Insa cred cd 
producatorii or trebui sd se gandeascd mai bine 
inointe de o scoote un RTS 3D pe piafo. 

Co s6 inchei pe un ton optimist cred tolusi Chatroom CO viitorul ne rezerva foarte multe surprize plo- 
cule. Cine ^tie ce pun b cole casele de jocuri 
ji producatorii de fiardware, 

ToJi gomerii, indiferent de genul pe core il 
prefero, osteopto noiie productii. 5i cond ma 
gondesc la Emperor: Battle for Dune (sper ca 
Westwood va scfiimba in sfarjit ji ollceva in 
afatd de grofico), Unreal 2, Dungeon Siege, 
nouo serie de simulatoare EA Sports imi spun 
cfl „mau5ii" vor oveo mult de suferit, 

Fila 

Salut, ce moi foci? M-om tot gandit ^i hai 
CO scriu pentru Cfiatroom pentru discufio lunii. 

A5 vrea so vad in jocuri feeling-ul cam de 
mult pierdut, Acelo core te Idceo so pierzi nopfi 
intregi b un joe. Personal nuTmi peso 050 de 
mult de grofico cum imi poso de feeling ^i de 
storyline-uljocului. 

In ultimul timp, din cauza plictiselii datorata 
cja-ziselor jocuri fontastice {Max Payne] m-am 
apucot sa rejoc Day Of The Tentacle, Sam & 
Max Hit the Road §\ seria Monkey Island. Bo 
cfiior ji Dune (primul). Cand am revdzut am rd- 
mas 050 pujin uimit b ce grofico era pe otunci 
dor cum te tinea b computer. Am reinceput s6 
le joe 5i din nou le-om jucat ponO leom termi- 
nat pentru cd ou toote acel feeling, Lo jocurile 
Chatroom din ziuo de ostozi (cum oi zis ji tu) conteaza nu- 
mai banul. Max Payne... am osteptot aso mult 
de lo el si m-o losol cu un gust amor In gur3. 

Emperor: Battle For Dune [en care sunt 
mare fan Dune) m-o dezomogit. Prima impre- 
sieeste buno, grofico foino (doh!] dor cu limpul 
m-am plictisit. Si din nou |co In Max Payne] mi- 
siunile sunt prea repetitive. Daco ma gandesc, 
5i In 5/orcroA misiunile devin cam repetitive, dar 
daforitO acelui feeling te face sd uifi de acesf 
lucru 5i sa it joci In continuare. Martian Gothic 
este un joe core nu a avut graficfi de ultima 
ora, dor m-o tinul zi ji noapte la el. Sperond $6- 
I termin dor ugh,., om ojuns lo un punct unde nu 
vreou so moi conlinuu. Sper s6 nu mi se 'ntom- 
ple lo fel si in Alone in The Dork 4. AITD4 este 
un joe destu! de fain... are grafica buna, acel 
feeling este pe ocolo. IJi moi provooca frico pe 
ici pe colo, dor nu este absolut deloc original. 
Am impresio co lo moi toote jocurile core opor 
in ultimul timp le lipsejte cevo importont: ori n-ou 
feeling, ori nu sunt deloc originale. 

Daco tot aso o so continue boietii de lo 
firme, gomerii moi „seri05i" nu o sS se moi uite 
la jocuri. 

In primul rand, feeling-ul este un lucru tare 
subiectiv. In al doilea rdnd, grea treabo cu nos- 
totgio asla. Normal c6 ocum cativa anijocul 
cutore ti se poreo superb si inavalor penfru sim- 
plul fapt ca nu exislau alot de multe jocuri pe 
piala, ior ideile ce abia o^leptau sd fie desco- 
perite erou cu duiumul. 

Acum lumea s-a mai Jrezit", subiectele 
originale s-au mal epuizot si tocmoi de oceeo 
gdse^ti mal greu un joe cu odevdrot bun (dor 
existd fi ocum din acestea, va spun euj. Tot 
ceea ce trebuie sd faci este sd fii :n stare sd 
..selectezi" aceste jocuri. Sd pui la o parte cele 
proasle ?i sd le tncerci numai pe cele moi bu- 
ne. $i m privinja osta poote vd ajuldm noi... 

Flavius din Tulcea 

Am s6 sar peste introducere, bude (foarte 
multe) 5I critici (cafeva) 51 am sS tree lo tema lunii. 

Mitzo ne-a cerul pdrerile despre jocufi si 
cum am vrea noi so fie ocesteo. 

Eu om jucot multe jocuri, do multe de tot. In 
prezent joe DEUS EXcare mi se pore un joe 
superb, ered c6 primul joe In care tu puteai face 
orice, fiindca eu ma enervom sS v6d pe oltcine- 
vo f6c6nd cevo ee eu nu puteam sa fac (lucrul 
acesto l-o spus K'^u In review-ul la aeest jocl, 
Adico de lo aruncarea unei vaze cu flori lo 
span coduri de calculatoore ji multe olte chestii. 

Mie Imi place REALISMUL lo un joe. Un 
scriitor de-ol vostru a spus ca dacd vrei realism 
s5 iesi oforo, Poi, scuzd-m5 (rale, dar nu cred 
cd el a ovut ocozio de merge eu 310 Km/H 
cu un Porsche pe Autobahn (seria NFS mi se pare ceo mai tare setie de simubtoare de mo- 
sini), sou poti fi comondontul trupelor mecanice 
1 Total Anihillation cred ca este total RTS-uribr 
alaturi de Age of Empires]. Am dreptate, nu? 

Eu vreou de b un joe sa fie cot moi com- 
plex, c6l moi „adevarat". 

The Sims o fost un Inceput, dor nu se poote 
foee unul lo persoono I in core so se SIMU- 
LEZE? Adica mo trezesc, foe oio, foe aia, Imi 
eump6r o mojind m5 plimb prin oroj, mfi due 
lo pfldure, repor mototui, imi eump6r o orma, 
omor oomeni, ojung lo tribunal, dupa aeeeo la 
Inchisoare. Vreau cote putin de la fiecore joe. 
Cred ed or fi eel mai tare joe. 

DupO cum am moi spus, reolism dom'le... 
Adied la un simulator de mo^ini docd om intrat 
cu mo^ino cu 300 Km/H so se fac6 prof, nu 
CO lo Porsche unde se indooie 1 cm do ea tot 
pfinde un 200 In 15 see. 

5tiu cd o sa-mi pun jumole de tord in cop, 
dor mie nu-mi plae RPG-urile. Jtiu co sunt jocuri 
tori, dor nu-mi pbc.Va citez pe voi „Jocuri 
bune... onulore" 

Cred cd e momentul sd pun punct oici si 
sper mScor sd-mi cititi scrisoarea Inointe de a-i 
do „move to tras". Sper sa nu va schimbaji 
niciodato ji sa romoneti b fel de profesionifli. 

Crayman 

Solut Mitzo, 

M-om gandit sa-ti scriu si eu despre ideile 
de jocuri. 

Deji am vazut cu totii Bottlezone, nu se^^cu- 
meta nimeni so facd un joe co el dor moi upgra 
deot |mie mi-a placul mult de tot). De exemplu s6 
zicem un Bottlezone III [Intrebare: se lucreazS b 
Battlezone III?] In core sa imbine moi multe ge- 
nuri de joe. Adicd so Fie 1 'st person In primul 
rdnd, ^i cu omul 1 'st person sd intri In toncuti, avi- 
one. elicoptere, hover motocielete, motociclete, 
submarine, vapoore, bdrci, bombordiere ^.o.m.d. 

A^o or fi Imbinatji simulotoore de ovio- 
one si elicoptere si borei etc. 

Unele din aceste mojini/ovione suntln 
joe, dor de exemplu bombardierul din 6Z nu 
puteai sd-l controlezi direct ci Ti dadeai comon- 
do unde sd bombordeze. Nu zic cd asta e naj- 
po, dar ar fi fost moi frumos daco a? fi putut s6-\ 
controlezji eu. 

Au Imbina! ei RTS-ul In BZ {II ca de el om 
vorbil pdnd ocum), dor perspectivo era tixQ. §i 
daed ar fi sQ joci co RTS BZ lll-ul sd controlezi 
un satelit, pe care sd-l construie^li tu, &i sd-l trimiti 
lo bozo inomico, iar docd eineva vede satelitui, 
sd tinteoscd spre el cu un snipergun ^i buumi 
Tronsmision Interrupted. 

Sou troge toncul pe langd ^i n-a nimerit ? 
Sd rdmdnd aeolo o gourd cat un camion. Tan- 
curile s6 fie proctic imune b gloonlele infonte- 
riflibr. Adied sd se respeete puterea adevd- rotd de foe a dlverselor tipuri de orme. 

Si opropo de munitii, sd se ji termine. Sd li 
se focd oamenilor foome, sete, somn, sd exisle 
transpartoare de munitie ji holeold core sd fa- 
co drumuri periodice de lo bozo la trupe. Sd 
existe un ciclu zi/noopte, dar noapteo sd door- 
ma toatd lumeo. Do' tu sd fi moi dejtept ji sa-i 
pui pe-oi tai so doormd ziuo si sd otoci noap- 
teo. 1 ord In reolilote s6 Insemne 12 ore din 
joe, dor doco vrei, b incepul s6-|i customizezi 
cum so treocd limpul. Sd rdmdnd pe cdmpul 
de luptd cadavre, tancuri distruse, ovioone, eli- 
coptere etc. Sd pluteascd pe apd urmele unei 
fregote explodate. Sd iei rdnilii ji sd-i foci bine. 

Unii sd moard pe drum lo doi paji de 
salo deoperolii. 

Sd existe ere co-n Empire Earth §i dacd 
vrei so joci In preistorie sd joci In preistorie ji sd 
oi ormate de oomeni eu mdciuei fi sd te duci lo 
rdzboi impotrivo triburibr inomiee. Sd evoluezi 
din epoco preistoricd unde sd existe dinozourii, 
prin epoco pietrei, epoco euprului, bronzului, 
evul mediu, reno^tereo, imperiolismul, induslria- 
lizareo, Primul Rdzboi Mondial, Al doilea Rdz- 
boi Mondial, pond In zilele noostre, opoi sd intre 
In adevdrotul BZ ///in epoco digitald ^i a nano- 
tehnobgiibr unde sd opord extroterestrii cu care 
so te aliezi sou sd te lup|i. 5i In epocile asteo din 
urma sd se descopere portoluti eu ajutorul cdroro 
sd intri Tn lumi potolele sou sd edidtorejti in timp, 
sou sd cdldtore^ti intre pbnete (ea-n Stargate]. §i 
cu ojutorul porloluribr asteo sd te duci in lumi 
fontasy ca UltimalX$au Down, fiorizonseic. 

So poti sd inventezi ce orme vrei ^i cum 
vrei. Adico so le spui lo oomenii tdi de ^Nintd 
cum vrei sd le focd. Sd poti so le spui cum sd 
orote toncurile ji ce orme sd fobseosed. Sd oi 
spioni ji sd-i infiltrezi In bazele inomicilor si ei sd 
le fure tehnologia. Sd oi de fdcut ji misiuni spe- 
ciole co-n Rainbow Six. 

Extraterejirii sd fie unii superiori tehnologic 
CO un fel de Protos ^i alfii biobgie ca Zergii. 
Aia biologic) sd ia animale ji sd focd mutojii 
genetice pe core sd le trimito tn luptd. 

Si docd s-or foce un joe co dsto sd aibd o 
groficd bund de tot, ca-n tialo. 

Adied mie aja mi-or pldceo un joe 

adevArat. 

M-am moi gdndit lo o olto idee. Cine nu a 
auzil de faimoaso corte Robinson Crusoe In 
care respectivul personoj este un noufragiat. Eu 
pdnd ocum nu am mai vdzut un joe In care sd fii 
un naufrogiat. Deji tn hlolo esti naufrogiot pe pb- 
neta Halo, tn Robinson Crusoe e^ti naufrogiat 
door pe o insuld, ee este mai ujor de fdcut. 

Tootd octiuneo sd se petreaed pe insuld, 
unde sd suprovietuiejti din tot ce gdsesli. Sd poji 
sd ^i construie^ti coso, dor nu co-n Sims. De 
exemplu ea sd contruie5ti o cosd sd oi nevoie de 
lemne. ^i CO sd o construie^ti oi nevoie si de cio- 
cone fi alte ustensile. 5i ciocanele, cuiele §1 tot ce Octombrie 2001 www.level.ro Chatroom ai nevoie so le gasejli pe vaporul noufragiof, 
core so disporo dupd ceva limp. Timpul so 
treaco lot ca-n BZ III . 1 ora = ] 2 ore joe (cus- 
tomizobil). Dor sa nu fie nevoie so Iroiesti ca-n 
carte, sa poli so Iraiesti si-n copoci doco vrei, 
sou in groie doca gSse^ti. Sau sub pomant 
sa-li foci bordei, pentru a te osigura cci nu ie 
atocd onimolele solbatice. Dupd ce ifi foci 
coso Idacd vrej) sd poji sd le duci la vond- 
loore cu armele core le gdsesti pe vapor ji 
cu cainele tdu (core so moard si el mai Tncolo 
cdnd il gdsesti pe Vineri), dor sd fii mai zgar- 
cil, pentru cd nu ai munitie infinitd. Etc etc. 

Ideeo unui joc core so cuprindo toale 
genurile esle pe alal de veche pe col esle 
de nerealizabila. De ce? Penlru cd or cere 
an volum de munca imens si, inlr-un final, nis- 
te cerinfe de sislem imposibile. A^a ca mol 
bine fmpartim jocurile pe genuri p/ jucam co- 
te o bucatica din fiecare. Probobil ca se va 
ajunge in viitor si la un aslfel de joc, dor ma 
tern CO olunci nu vo fi o vesle de bun augur 
penlru noi si vietile noastre sociole. 

In rest... amuzanfa ideea cu Robinson. Ne-au mai scris: Gfieorghifd Adrian 
din Brdilc, Zander Ovidiu-Andrei din 
Bucurejti, Andrei Vied din Pitejti, Dani 
din Arad, Alexandru Gheorgfie din Me- 
hedinfi, Rada Adrian din Tulcea, Gociu 
5tefan din Buzdu, Vasile Adrian lulcan 
din Bucure^ti, Baraonici Silviu din Praho- 
VG, Rotaru Florin din Conslonfa, Dinu 
Cristian Mihai din Bucurejti, Isofache 
Valentin din Prahova, Dumitrojcu $tefan 
din Bucurejti, Popa Sergiu din Ploiejti, 
Horgfiidon Ovidiu din lofi, Cosmin Clo- 
banu din Bacdu, Ojog ^tefon din Vos- 
lui, R05U Eugenia din la$i, Bogdan Co- 
jocofiu din Voineosa, Georgescu 5er- 
ban lonuf din Constanta, Marius akc 
i'£VfL Mike din Bucurejti, Drdghici Bogdan din 
Bucurefti, Silviu din Arad, Diaconu Crisfian din 
Bucurejti, Blidarlu luliana Andreeo din Carof- 
Severin, Nicolae Popa din Bucurejti, Tacoi Mi- 
hial din Prafiova, Edmund Duke din Bucurejti, 
Chilic Ciprion, Ametisf din Suceava, Gfiinda Mir- 
cea, Lucian Mogojonu, Sorin Marej, Alexandru 
Dinca, Nasalean Horea, George lamandi, Go- 
bi Holicov, Alexandru Potbg, Andrei Matacaru, 
Florin Posteuca, Andrei Wolfman, Radu Nistor, 
Dan Ursu, Toma Alexandru, Constantinescu Alex, 
Vlad Dobre, Gobi aka SetllerS, ^tefan Nicu, Mi- 
hai Drdgoi, Savelie Alin Cristian, Liviu Leuce. INSERENpi DIN ACEST NUMAt 


Flamingo Computers 


C4 


Monosit 


59 


Videoton 


49 


Softwin 


43 


RDS 


25 


Tornado 


73 


Verbatim 


79 

P.EVEL 

Str. N.D. Cocea Nr.l2 
2200 Bra$ov 
Td: 068/415158, 

093-570511 
094-754983 
Fax: 068/418728 
E-mail: levclftfjlcvcl.ro 
ISSi\: 1582-1498 General Manager: 

Dan Badescu 
( ( I J n l>;!dcscu(?(''Vogcl.ro) 
Redactor ^ef : 
Mihail Stegam (Mike) 

(mikcCfrlcvcl.rni 

Secrctar de rcdactie: 

Gabiiela Muntcan 

( gabri cl a_m LI ntcan(&*ch ip.ro) Redactor -^vf adjunct: 
Mihai Sfrijun (Mitza) 
(niiizatHlcvcl.ro) 

Redactor!: 

Claudiu Lcvcntc (Claude) 
(claiKlcfrt lc\cl.roi 
Marius Gliiiica 
(giiincafifchip.ro) 
Sebastian Cachit (Scbah) 
(scbaJKr/ level. ro) 
Sebastian Bnlarca (Loeke) 
(lockefrt levei.ro) 

Redactor hardware: 

Bogdan Amititcloac 
{bogdan(«level.ro) 

Marketing: 
Leonte Marginean 

(leoLilc_niarLiiiieiinfti\'Ogel.t'o) 
Cora lulia Apolzan 
(cora_a|K>l/an('ff vogel.ro) Gratica $i 1)11*: 
Adrian Arma-jelu 

(adrian ariiutSL'lufw lc\el.m) 

Publicitate: 

Zsolt Bodola 
(/■^olibotlolafw vogcl.ro) 
Csilla Sandor 
(esilla saiidiiitrt vogel.ro) 
Cristian Pop (Dr. Pepper) 
(erisliaiipopfti vogel.ro) 

Online: 

Mihai Badescu 

(niilial badeseiLfrt cliip.n)) 
Liviu Bcteay 
(]iviu_beleag(rt ehip.ro) 

Contabilltate: 
Maria Pai-ge 
Eva Szaszka 
Adrian Dumilrii 
jcoiilabililal(.'(« \o!;el.ro) Distribiitic: 

loana Badescu 
( ioatia badesciifH voyel.ro) 
Soil! loan Claudiu 
(ianeu .soiu(ff vugcl.ro) 

Adresa pentru corespondenta: 

O.P. 2. C.P 4. 2200 Braijov 

Pentru distributic coiitaetati-iic 

Intel: 068-41 5I5S 
$1 fax: 068-418728 

Pregatirclllme: 

Artur RHPRO LTD. Ungaria. 
Montaj fi'i tipnr: 

Vcszprcmi Nyonida RT, Ungaria. 

LEVEL es(e mcnibru fondatoral 
Bimului Roman dc Audit al Tirajclor 
(BRAT). 1 lulli[ic tie luni piina vineri inlrc orcic 
13.00 si 15.00. Octombrie 2001 ECTS 2001 

Ce a fost, ce s-a Tntamplat, 
ce am vazut acolo... l'JtU*]m]:JL:M»]l':JiiUum\rU'Jli\dl\:ji:M-Ja]l^it,^lTiTtiT::T£mzy4m\' ■^>^y^~ 
■t:-.,*^-; Summoner 

Creaturile magice Tsi cer drepturile ono'^ \°^ d ®^C/X 
'^^/?7o.: ""ffh Orr^ '^<"0!s 


<^e/Av lOctombrie 2001 wwuSvftl.ro Un nou logo: 
CHIP Computer & Communications 

Prelucrarea 

digitala a imaginilor Corel Draw 10 Thinking In 0*-+ 

I Hi. «ll. 1.1 

Thinking In Patlerns 
uvith JAVA 

■Gal2lls4.D-Bui5h>n 2.2.7 
-Bwh Reiilw 4.1 
-JmlKATSO ■ DwC-- 4.0 
■CdIIh I^upHTHL Emior B.O 
-)>.il.ii.puiiLlnm>tjH.r !0 
-llwiuU LUnttM Ei«liaT4 
■WlndOHI Backup WuirS I.Q 
• Solu^ii accesibile 
de nivel profesionat 

• A 10-a generatie 
a lui Corel Draw PC-ul laibi/ojj 

• Alegeti dintre fj^ »-, /jt 16sisteme 
lalQHz 1 Pnrnografia pe Internet 

i,'-3» . cau^i sau 

. I - te cauta? DSL:ceeste$i 

cum functioneaza 

b#Fatainfat):Nla2eHz;ilttMonla1,4GHz un nou layout 

mai multe pagini 
dedicate Internetului 

mai multe pagini de 
practica 

mai multe pagini 
dedicate comunicatiilor Am pastrat doar competenta, profesionalismul 

§1 obiectivitatea. 

§i CD-Ul. §1 testele hardware §i software. §i topurlle de monltoare, pIScI de bazS, 
unitati DVD, CD-RW §i CD-ROM. §i actuaimtile. $iinterviiime.»v,. ■AMAUMiMh <^*" Bip^ • meniorie hiteraa 64MB, 
SmartMedia Cani 

« Interiatd: paraleld 

• autoiHiniie: 9 ore 

Radio portabil: 

• 15 statu presetale 

Reportofon: 

• 4 ore de Inreglslrare de 
voee 

Agenda telefonica: 

• 500 de numere In agenda 
lelelonlcil 

Camerd foto digitald: 

• port de dale 

• rezolujte 640x480 MPS player, tuner radio, 

reportofon, 

agenda telefonica 

%\ camera foto digitala! 
/A2:Pipcr ^zf^iper MzPiper 


MVR64P Formate CO 

Audio ai, MPS CD, CD-R fi 

CD-RW 

MPS bit Rate 

8 ■ 224kb9s 

Autonomie 

4/5 ore 

Programare melodii 

Rapoit ttfnnal z^mot (line) 

>32dB 

Aiimentare: 

4,5V/600mAsau 3x1.5VAA 

Umensluni: 

145x130x28/2309 Capadtatea memoriei 64MB 
Slot memorie 

gmartMedia Card 

Inre^strare woce (ADPCM) 

4 ore continuu 

Telephoiw book 

500 de numere 

DtsploY l-CD 

numele melodiei. artist, timp 

melodie, status acumulator, mod 

Si funclii 
aport semnal zgomot 90dB 
Dimensiunl 
66x90xl8mm/859 Camera digital^ 

Camera foto digitals cuplabilS la 
piayerui portabil MP3, MVR 64P. 
Aduce in premiers posibilitatea 
oblinerii de instantanee cu 
jserGoana cSreia i se ia un interviu. 
Rezolufie - 640 x 480 
Memorie 'G4MB 
(folosejte memoria 
player-ului MPS) :[il^1iWE SoundWorks CSW310 
Putere (RMS): 

21W(12W + Zx 4.SW) 

Rdspuns in frecvenfi: 38Hz-20KHz 

Fadlitd^i: ampiificator, 

reglaje volum f i bass 

Boxe: 2 satell^ * 1 subwoofer 

SoundWorks Digital 
Putere (RMS): 40W (24W + 2 x «W) 

Rispuns tn frecvenfS: 30Hz-20KHz 

Fadlit^^i: amplificator, reglaje volum $f bass. 

conexiune S/PDIF. conexiune analogic^ 

subwoofer din lemn, 

Boxe: 2 satelrfi * 1 subwoofer 

DeskTop Theatre 5.1 DTT 2200 
Putere (RMS): 42W (17W + 5 x 5W); 
Rispuns tn frecventii: 

sateliti: 40Hz-20KHz; 

subwoofer: 22Hz-150Hz; 

centru: 150Hz-20kHz; 
Fadlititi: amplificator, reglaje volum, (recvenfe 
joase f i balance 
Boxe: 4 satelifi + boxi centrald * subwoofer . PlayWorks DTT3500 Digital 
Putere (RMS): 7gW (4x7W-f21W+S0W); 

Rdspunsin frecventfi: 20Hz-Z0kHz 

Fadlita^: decodor DOLBY Digital, amplificator, 

telecomandA, corKxiuni SPDIF-IN optici $j coaxjalfi. 

Digital DIN, analogrce 

Boxe: 4 satelrfi + subwoofer + boxi centralji. rFLAMTiNCO 

r <:::oiviF»ij-rEi»s 

www. flamingo.ro Sacunfd. B-dul I C Biatianunr saTeim-SI 0a422.urHniaflaii^inoaia.^ eurllea[iii14-1B,Tel01- 
232B800,3yl3HeiSWam[nooro.Cal DO(t)bantilorl32.Iel 01-23! 04 31. dorobarniOflaminaoro.Cal 
Vitan 55-S9. Buciiresti Mall, atajul 1, Tel 01-327 56 26, malKWlamingo ro, Sos Jletan eel Mare 2W, 

Tel 01-211 10 05, obofaflaminooro, Sos Pandur 29-31, Tal 01-411 6500, pandunfflflamingoro, B- 
dul SUrberVoda 154, Tal 01-312 9271, slifbeiaflaminoo to, B-dul fJ Titulasou 121. Tei 2225041, 
lilulBscL]iaitlamingL)ro.(^leaViclonst103-1D5, Tel 01-559 74.55, ylctonaifflflarningo ro, Worid Trails 
Camer. B-diil Expoziliei 2, parler, Tel 01-224 2604 wlcdlaminoo fo. P-(a CA ftosetli, Sir Hnsw 
Brte. m 3, Tel 01-3100829, rceetliffifiamirga ro, QLj-Napoca. flural Vlaicu 1-3, Tel 064-460 002, 
clu|iffllamingcro,'Crakwa, Cal Sucurajli 21C. Tsl 051-4U4ffi, waiovaSStlaminQoro, Dm, B-dul 
Dacabal.eiocE.parter. Tel 054-233 041, devafflllamif^ro.GllHBKi.Cal Bucureslini 134bl11-2S, 
Tel 046-230 063, giuigiuOflaminao a tafl, liilius (^ntar, B-dul T Vladimirescu nr 2, Tel 032- 
278090. [3Si<aflamingorQ,Crad8e,P-la1 DecembiieTel 059-470134,O(adeaia)(M(ningaroSblu|P- 
la 1 DecemtinejNicolaeTeclu ni 1. Tel 069-230 058,abii)(ffllamingo ro. Tlmifoara. C Brsdiwanul, 
Tel 056-292 765, Sir L Blaoanr7,Tal 066/431 182,liinisoara<iWl3mirvj5rn,RaninlcuVllcM.Cal lui 
Traian 123, Tel 050-737 868. valceafflflafninoo to BacM, CTBHWET, Str SMai, nr Sl.Tal 034/170892, cHicsfficvtaTeuo, Bala Mara, 
CONSECO, Bdui Traian, nr 31, P-ta Gam, Tel 062/223 460. oHice^conssco m, Bwjw. I 
NErCompuW, B<liil Gnvilei nr 65, Tel C68/427 5D0, office02nel n?, CH SWEITOC B- 
dl Eroilor nr 43, ap 6, Tel' C64/4X1 234, officsCsimetn* cj wan ro, Hitwtwta, TOflBT 
ComputBre, S-d'jl Tomis, nr 238, El TO 17.pa(lei. Tel 041/831 820. rttee ffilorenl nD.Qatati, 
STlLiCO. :*r Albairosului, nn,eiM,Sp 47, Tel 036/465 162, oHicetoillco id, Ptotre 
NttamJ. CSC Opan Syitamt, B-dul Traian, SI A5, pailer, Tel 033/218 946. offic&fflcs; ru, 
PiolBfti. PlATiM SyjtBirj, Str Sh Ooja nr 29, Bl 34D2, Sc A,Ap1.Tel 044/118141, 
plalinfflixnet ro, Slatina. TRIfCT, Sit Arculiji, Bl 3B, sc B, patler, Tsl 
otIioeifflTrinal ro, Sucaavi. ASSIST Sit Tipografiei, nr 1, Tel uju/wi iiju. 
assiK®assia ro, Tg. Mumf, REDATBONIC SERV, Sir Limu Rebreanu nt 11. Tel 
065/162 410. oHicefflredatroniGuTlmlpBiB.SAfiATOQA. Sir GheLaiSt.nt 13-20, Tel 
056/199 780. salesOsaraWga ra